Regelgeving en verordeningen

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Tilburg staan op overheid.nl. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), andere verordeningen en ook beschikkingen, aangevraagde en verleende vergunningen. Ze zijn door de raad van Tilburg vastgesteld en gaan over de regelgeving van gemeentelijke zaken. Bekendmakingen worden gedaan in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl en de (geldende) regelgeving is geconsolideerd te raadplegen in de decentrale regelingenbank op overheid.nl.

Zoeken

Je kunt een verordening of andere publicatie vinden door CTRL + F in te typen. In het zoekvenster kun je een trefwoord ingeven. De zoekfunctie zoekt dan binnen de pagina naar de betreffende term.

In sommige verordeningen (bijv. de APV) staan zaken waar de burger zich aan moet houden, aan andere verordeningen (bijv. de Subsidieverordening) kunnen rechten worden ontleend.

Verordeningen staan ook in het (digitale) gemeenteblad. Op verzoek kan daar een print van gemaakt worden. Die is op te vragen via juridische.zaken@tilburg.nl.