Regelgeving en verordeningen

Hieronder staan de verordeningen van de gemeente Tilburg. Deze verordeningen zijn door de raad van Tilburg vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Bekendmakingen worden gedaan in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl en de (geldende) regelgeving is geconsolideerd te raadplegen in de decentrale regelingenbank op overheid.nl. De meest actuele Tilburgse verordeningen staan op overheid.nl.

Sommige verordeningen (bijv. de APV) roepen verplichtingen voor burgers in het leven, aan andere (bijv. de Subsidieverordening) kunnen rechten worden ontleend.

Verordeningen staan ook in het (digitale) gemeenteblad. Op verzoek kan daar een print van gemaakt worden. Die is op te vragen via juridische.zaken@tilburg.nl.

Lokale regelgeving

algemeen

bestuur en recht

financiën en economie

maatschappelijke zorg en welzijn

milieu

onderwijs

openbare orde en veiligheid

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

volkshuisvesting en woningbouw