Regelgeving en verordeningen

Hieronder staan de verordeningen van de gemeente Tilburg. Deze verordeningen zijn door de raad van Tilburg vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Verordeningen worden pas in deze databank opgenomen nadat ze bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden. U heeft daardoor altijd de beschikking over de meest actuele tekst van een verordening. Voor de meest actuele verordeningen kunt u ook kijken op overheid.nl.

Sommige verordeningen (bijv. de APV) roepen verplichtingen voor burgers in het leven, aan andere (bijv. de Subsidieverordening) kunnen rechten worden ontleend.

Verordeningen worden gepubliceerd op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl.
Ze staan ook in het (digitale) gemeenteblad. Op verzoek kan daar een print van gemaakt worden. Die is op te vragen via juridische.zaken@tilburg.nl.

Wilt u officiële berichten over uw buurt via e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl.

Lokale regelgeving

algemeen

bestuur en recht

financiën en economie

maatschappelijke zorg en welzijn

milieu

onderwijs

openbare orde en veiligheid

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

volkshuisvesting en woningbouw