Tilburg Knapt Op

Een leuke straat maak je zelf en samen met je buren. Bijvoorbeeld door de buurt schoon te maken of extra groen aan te leggen. De gemeente helpt hierbij met Tilburg Knapt Op.

Via de Facebookpagina Tilburg Knapt Op blijf je op de hoogte van allerlei tijdelijke acties.

Geveltuintjes

De gemeente legt geveltuintjes aan bij huizen die geen voortuin hebben. Want meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij onweersbuien meer water in de grond, waardoor er minder kans is op een overbelast riool.

Interesse in een geveltuintje? Stuur een mail naar natuur_groen@tilburg.nl. De gemeente verzamelt de aanvragen en verstrekt één keer per jaar opdracht voor het aanleggen van de tuintjes. Indieners ontvangen hierover op tijd bericht. Als de aanvraag voor een tuintje voor 1 maart 2019 binnen was, wordt het tuintje in het voorjaar 2019 aangelegd. Aanvragen die na 1 maart binnenkomen, worden op de lijst van het jaar daarop gezet.

Zelf een geveltuintje aanleggen

In sommige gevallen kunnen bewoners zelf een geveltuintje aanleggen. Deze moet wel even gemeld worden bij de gemeente.

  • Verwijder maximaal één rij tegels langs de gevel.
  • Zorg ervoor dat de stoep minimaal 1,20 m. breed blijft i.v.m. de toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen.
  • Schep het zand weg tot maximaal 25 cm. diep.
  • Vul het gat met tuingrond en zet daar de planten in.
  • Zorg dat klimplanten voldoende steun krijgen door bijvoorbeeld een houten hekje over ijzerdraad tegen de gevel te plaatsen. 

Binnen de Cityring is het zelf aanleggen van een geveltuin niet mogelijk vanwege de vele kabels en leidingen in de grond. Ook als je tussen de Cityring en de ringbanen woont, is het niet altijd mogelijk om zelf een geveltuintje aan te leggen. Neem contact op met de gemeente door een mail te sturen naar natuur_groen@tilburg.nl.

Gratis afvalgrijper

De gemeente veegt de straten, maar op de meeste plaatsen niet vaker dan een paar keer per jaar. Steeds meer mensen ruimen op in hun eigen omgeving. Als iedere inwoner één keer per week 10 minuten besteed aan het opruimen van de straat is het het hele jaar door netjes. De gemeente verstrekt hiervoor gratis zwerfafvalgrijpers en speciale gele afvalzakken. Interesse? Stuur een mail met uw naam, adresgegevens en telefoonnummer naar info@groenxtra.nl of bel 013 464 17 00.

Grotere plannen? Bijvoorbeeld met een groep het park of de buurt schoonmaken? Stuur een mail naar schonestad@tilburg.nl of bel 013 542 90 77.

Adoptieafvalbakken in wijk Stokhasselt

In februari 2019 verdwijnt er een aantal afvalbakken in de wijk Stokhasselt. Afvalbakken op drukbezochte plekken zoals winkelcentra en bij scholen blijven meestal staan, afvalbakken bij woningen verdwijnen. De gemeente biedt de mogelijkheid om afvalbakken te adopteren. Wilt u als bewoner zelf de bak legen, dan kunt u zich aanmelden als adoptant en ontvangt u hiervoor het benodigde materiaal.

Adopteren

Wijkbewoners zien op de afvalbak (in de vorm van een sticker) of een bak verdwijnt of ter adoptie wordt aangeboden. Wilt u dat een bepaalde afvalbak blijft staan, dan kunt u een bak adopteren. Stuur een mail naar de Diamantgroep info@groenxtra.nl en u ontvangt een pakketje met: materiaal om de bak te onderhouden, een adoptiesticker en een brief met de afspraken tussen u en de gemeente.

Uw eigen naam op de afvalbak?

Wilt u een afvalbak adopteren dan is het mogelijk dat de adoptiebak naar u vernoemt wordt. Als u dit vermeldt in de mail richting de Diamantgroep ontvangt u een sticker met uw naam.

Slimmer inzetten van afvalbakken

Het weghalen van de afvalbakken gebeurt vanuit de noodzaak om de wijk Stokhasselt leefbaar en schoon te houden. De afgelopen jaren is het aantal afvalbakken in de wijk behoorlijk gestegen terwijl het zwerfafval niet is verminderd. Met deze proef (van februari 2019 tot april 2019) worden de afvalbakken slimmer ingezet. Dit scheelt tijd en geld en heeft hopelijk meer effect. Het resultaat wordt gemeten en geëvalueerd.