Omgevingswet

Op deze pagina leest u hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet.

De informatie op deze pagina is voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner. Hebt u vragen of wilt u meedenken? U kunt het programmateam eenvoudig bereiken via mail: omgevingswet@tilburg.nl.

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2022

De datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet werd in april 2020 uitgesteld. De wet zou op 1 januari 2021 ingaan. Op 18 mei 2020 is de nieuwe datum vastgesteld. De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2022.

Als reden voor uitstel zegt minister Kajsa Ollongren (Milieu en Wonen) in haar brief: "De afgelopen weken heb ik met de bestuurlijke koepels afgewogen wat een realistische datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ons gezamenlijke voorstel is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 inwerking treedt. Deze datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen."

Waarom de Omgevingswet

In de afgelopen decennia zijn er talloze wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. De oude regels zijn niet meer geschikt voor de complexe maatschappelijke opgaven van nu, zoals bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van wijken. En voor inwoners is het te complex, te tijdsintensief en niet overzichtelijk. Goede initiatieven komen hierdoor minder makkelijk van de grond. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet: één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het betreft dus in alles in de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet kunnen burgers straks in 1 oogopslag zien welke regels gelden in hun omgeving. Aanvragen en ideeën worden in 1 keer aan alle regels getoetst. Binnen de regels is er veel ruimte voor eigen initiatief. Zo hebben burgers straks meer te zeggen over hun directe leefomgeving.

Ambities in ons bestuursakkoord

Samen met de stad werkt de gemeente aan een stad waar inwoners gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Dit is de kern van het bestuursakkoord 2018-2022. In dit akkoord staat ook hoe de gemeente hier aan gaat werken. We doen dat steeds meer wijkgericht, in netwerken, effectief, innovatief, op maat. We benutten data en we leren al doende.
Naast deze algemene ambities gaat het bestuursakkoord ook specifiek in op de Omgevingswet:

  • We scheppen ruimte, denken mee, doen mee en beschermen wat kwetsbaar is
  • We willen de regels met betrekking tot de leefomgeving vereenvoudigen en versoepelen
  • Bij de implementatie van de Omgevingswet krijgen onze ambities op het vlak van duurzaamheid, gezondheid en geluk een duidelijke plek

Wat is de planning

Samen met de betrokken afdelingen bereidt het programma Omgevingswet de organisatie voor op de nieuwe wet. Dat gebeurt in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding, dus in 2018-2021. We doen in deze voorbereidingsperiode nuttige ervaringen op, bijvoorbeeld door samen met de wijk Noordhoek een omgevingsplan te maken. Ook wil de gemeente als de Omgevingsweg in gaat in ieder geval voldoen aan de minimale eisen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft beschreven. Uitgangspunt is dat we het huidige niveau van dienstverlening behouden.

De wet moet 1 januari 2029 volledig zijn ingevoerd. In die periode geeft gemeente Tilburg steeds meer invulling aan de 'vernieuwende overheid'. Dat wil zeggen dat we onze regels en werkwijzen veranderen vanuit wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden, dus samen met de stad.

Meer informatie

Meer lezen over de Omgevingswet?

 

Melding sluiten

Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Gebruik een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.