Omgevingswet

Op deze pagina leest u hoe de gemeente zich voorbereidt op de omgevingswet, die in 2021 ingaat.

De informatie op deze pagina is voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner. Hebt u vragen of wilt u meedenken? U kunt het programmateam eenvoudig bereiken via mail: omgevingswet@tilburg.nl.

Uitgangspunten bestuur

In het Bestuursakkoord 2018-2022 staat: 'We bereiden ons voor op de invoering van de omgevingswet, die als doel heeft de regelgeving voor inwoners en ondernemers met betrekking tot ruimtelijke inrichting, te vereenvoudigen en te versoepelen. Bij de implementatie van de omgevingswet krijgen onze ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en geluk een duidelijke plaats. Als uitgangspunt nemen we een overheid die ruimte schept, meedenkt en meedoet en beschermt wat kwetsbaar is.'
Wethouder Mario Jacobs is portefeuillehouder Omgevingswet. Programmamanager Omgevingswet is Martin van Bers.

Proef omgevingsplan Noordhoek

In de periode tot 2021 kunnen gemeenten al oefenen met het opstellen van een omgevingsplan in de geest van de nieuwe wet. Zo'n omgevingsplan komt in de plaats van het huidige bestemmingsplan. Noordhoek is de eerste Tilburgse wijk waar een omgevingsplan wordt gemaakt. In zo'n plan staat wat in de wijk mag en niet mag als het gaat om de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan regels over natuur, gebouwen, water, bodem, lucht, auto/ fietsverkeer en monumenten in de wijk. De wijk en de gemeente maken samen het omgevingsplan. Zo komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct bij elkaar. Dat is goed voor de kwaliteit van het omgevingsplan. De raad stelt het omgevingsplan uiteindelijk vast. Onderaan deze pagina vindt u een link naar verslagen en documenten. Projectleider is Edwin Vermeulen.

Digitaal stelsel omgevingswet

Bij de omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het digitaal stelsel omgevingswet. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet. Projectleider is José Lommen.

Soepele regels

Een ander deelproject is het inventariseren van regels over de fysieke leefomgeving. De raad heeft gevraagd deze regels kritisch tegen het licht te houden. Kan het een tandje minder (regels schrappen) of soepeler (bijvoorbeeld volstaan met een melding in plaats van vergunning)? Of is het belang van een bepaalde regel zo groot dat hij moet blijven bestaan? Leuke voorbeelden uit het land zijn gemeenten die vanuit een grijs verleden een stoepkrijtverbod hadden of een slenterverbod. Heeft Tilburg ook nog zulke rariteiten uit de oude doos? Dit en meer gaan we uitzoeken in het project Soepele Regels Omgevingswet. Projectleider is Carola Meuwissen.

Meer informatie

Meer lezen over de Omgevingswet?