Statistische gegevens Tilburg

Veel cijfers in de tabellen gaan over 2020, het jaar van Corona. Dat is in veel bezoekcijfers terug te zien. Per 1 januari 2021 is Biezenmortel bij de gemeente Tilburg gekomen. Cijfers vanaf 1 januari 2021 zijn inclusief Biezenmortel, tenzij anders vermeld. Op 1 januari 2021 had de gemeente Tilburg 221.973 inwoners. Daarmee is Tilburg de 7e stad van het land.

Website Tilburg.incijfers.nl

Tilburg.incijfers.nl is een website waarop geïnteresseerden over verschillende onderwerpen statistische gegevens kunnen vinden over de gemeente Tilburg. Thema’s die aan bod komen, zijn onder meer wonen, duurzaamheid en economie.

Landelijke bronnen

Tilburg.incijfers.nl haalt de data uit verschillende landelijke bronnen. Denk hierbij aan o.a. het CBS, COELO, DUO, Huizenzoeker.nl, het kadaster en de politie. Op de website staan ‘tegels’ over de verschillende onderwerpen. Met een klik op die tegel kunnen inwoners veel informatie vinden over een bepaald onderwerp. De tegel bevolking laat bijvoorbeeld zien hoeveel inwoners Tilburg heeft, wat de gemiddelde leeftijd is van die inwoners en wat de verwachte groei van de bevolking is. Via Tilburg.in.cijfers.nl is het ook mogelijk om zelf verschillende data met elkaar te combineren.  

De gemeente wil dat alle inwoners gezond en gelukkig zijn. Het beleid en de dienstverlening van de gemeente dragen hieraan bij. Om dit te bereiken moet de gemeente weten wat er in de stad leeft en wat er voor de inwoners toe doet. Daarom verzamelt de gemeente (beschikbare) data, kennis, expertise en gaat ze in gesprek met inwoners, partners en ondernemers.

Tilburg in cijfers

De folder Tilburg in cijfers bevat de belangrijkste statistische gegevens van Tilburg. De folder is hieronder te bekijken of te downloaden.

Bevolking van Tilburg per 1-1-2021

Leeftijdsopbouw bevolking Tilburg
LeeftijdsopbouwAantalPercentage
0-14 jaar32.07714,5%
15-29 jaar52.17023,5%
30-44 jaar43.04419,4%
45-54 jaar29.38713,2%
55-64 jaar27.43012,4%
65-79 jaar28.94213,0%
80+8.9234,0%
Totaal221.973100%
Aantal inwoners naar achtergrond
AchtergrondAantalPercentage
Nederlandse achtergrond

157.127

70,8%

Turkije

8.267

3,7%

Marokko

6.261

2,8%

Indonesië

4.569

2,1%

(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba

5.160

2,3%

Suriname

3.490

1,6%

Somalië

1.837

0,8%

Overig

35.262

15,9%

Totaal

221.973

100%

Bevolkingsprognose
JaarAantal inwoners
2025

229.090

2030

231.575

Inwoners per stadsdeel
StadsdeelAantalPercentage
Oud-Zuid

42.593

19,2%

Oud-Noord

34.250

15,4%

West

26.624

12,0%

Noord

23.919

10,8%

Oost

757

0,3%

Zuid

9.729

4,4%

Zuid-West

10.464

4,7%

Reeshof

43.951

19,8%

Noord-West

202

0,1%

Binnenstad

6.843

3,1%

Berkel-Enschot

12.754

5,7%

Udenhout8.4483,8%
Biezenmortel

1.439

0,6%

Totaal

221.973

100%

Toerisme en recreatie

Horeca
Horecagelegenheid201820192020
Café/Bar11811896
Restaurant106102104
Hotel131415
Winkels in Tilburg, 1 januari 2021
BranchesAantal winkelsWinkelvloer oppervlak in m2
Dagelijks30277.941
Levensmiddelen23668.923
Persoonlijke verzorging669.018
Mode & Luxe27165.973
Warenhuis53.680
Kleding & Mode15043.446
Schoenen en lederwaren385.956
Juwelier & Optiek442.932
Huishoudelijke- & Luxe artikelen289.188
Antiek & Kunst6771
Vrije Tijd8223.821
Sport & Spel3518.159
Hobby222.516
Media253.146
In/Om huis242128.046
Plant & Dier4417.665
Bruin- & Witgoed419.459
Auto & Fiets418.256
Doe-Het-Zelf2732.139
Wonen8960.527
Overig6915.402
Eindtotaal966311.183

Tilburgse evenementen

Jaarlijks worden er in Tilburg zo’n 450 evenementen en festivals georga­niseerd waarvan Carnaval en de Tilburgse Kermis met Roze Maandag de bekendste zijn. Andere grote evenementen met veel bezoekers zijn normaliter de MeiMarkt (meer dan 100.000 bezoekers),  de intocht van Sinterklaas,  het Festival van het Levenslied, HapStap festival, Tilburg Ten Miles, StreetArt Festival Kaapstad, Het Leijparkfestival, Redhead Days en de Familiekermis (allen meer dan 25.000 bezoekers). Tilburg kent echter nog veel meer populaire evenementen zoals: de TOPWeek, Tilburg Zingt, Tilburg Culinair, Festival Circolo, Draaimolen festival en Roadburn.

Vanwege corona waren er  in 2020 helaas nauwelijks evenementen mogelijk. Wel waren er onder de noemer 'Tilburg Vakantiestad' gedurende de hele zomer bijzondere activiteiten in en om de stad, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter. Zo was er de Vakantiekermis met ongeveer 60 attracties, waren er zo’n 35 buurt- en straatfeesten en waren er door de stad heen kleinere activiteiten zoals muziekevenementen, vaak gecombineerd met eten op een terras, een drive-in bioscoop, een platenbeurs, een mini (nostalgische) kermis bij de uitspanning de Zeven Geitjes. Ook waren er kleinschalige kunstprojecten, met natuurlijk Kaapstad die kunstpareltjes verstopte in ons centrum. Naast dat er in de binnenstad veel was te doen, was het dit jaar druk in de Piushaven en het Spoorpark en heeft het evenement ‘het Wilhelminapark viert de zomer’ veel bezoekers getrokken.

VVV Tilburg

Bezoekadres:
Stadhuisplein 326A
5038 TH Tilburg
Tel: 013-5323720
e-mail: vvv@tilburg.nl

www.vvvtilburg.nl.

Openingstijden: 

  • maandag: 13:00 - 17:00 uur
  • dinsdag tot en met vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
  • zaterdag:10:00 - 16:00 uur

Cultuur

Bezoekers musea
Musea201820192020
Textielmuseum69.01274.76439.826
De Pont118.773116.98850.000
Natuurmuseum Brabant70.35588.35347.329
Bezoekers podia
Podia201820192020
013282,143261.55570.282
Schouwburg en Concertzaal127.184135.24640.967
Paradox24.75025.3298.013
De NWE Vorst27,95128.4237.537
Bezoekers bioscopen
BioscopenZalenStoelen201820192020
Euroscoop122.435690.000685.000290.000
Pathé71.388387.000420.000175.000
Cinecitta326266.50072.35036.820

Openbare Bibliotheek gemeente Tilburg

De bibliotheken in Tilburg worden intensief gebruikt. Het zijn centrale ontmoetingsplekken in stad, wijk en dorp met een rijke collectie. Iedereen kan er meedenken, meepraten en bovenal meedoen. 2020 was voor iedereen een bewogen jaar. Door de coronapandemie zijn de bibliotheken verschillende periodes gesloten geweest hetgeen terug te zien is in het aantal bezoekers. Van de geboden alternatieven, zoals de afhaalbieb en een bezorgservice voor ouderen, werd gretig gebruik gemaakt. Hierdoor daalde het aantal uitleningen maar met een kwart en er werden zelfs 65% meer e-books uitgeleend dan in 2019. Ook was er online een uitgebreid aanbod voor jong en oud ter ontspanning en ontwikkeling, van voorlezen tot leren programmeren en van online cursussen tot talkshows.  

Bezoekers bibliotheek
 201820192020
Openbare bibliotheek912.3431.370.436679.472

De bezoekers zijn geteld bij binnenkomst in de zes vestigingen: LocHal, Berkel-Enschot, Heyhoef, 't Sant, Udenhout en Wagnerplein.

Mondiale bewustwording

Van 2016 tot 2020 heeft Tilburg met partners gewerkt aan 'Een wereld te winnen'. Diverse projecten en programma's op het gebied van mondiale bewustwording zijn hiermee gestimuleerd en ondersteund. Dit heeft tot mooie resultaten geleid in en buiten de stad. Daarbij is Tilburg shelter city en fairtrade gemeente.
In 2020 is het beleidskader voor mondiale bewustwording geactualiseerd en bijgesteld. Om meer impact te kunnen realiseren willen we focussen op een kleiner aantal mondiale thema’s. En we kiezen voor twee sporen: het ondersteunen van meerjarige programma’s die we met onze partners doorontwikkelen om de impact te versterken en het stimuleren van nieuwe initiatieven en projecten om nog meer Tilburgers bewust en actief te krijgen op dit terrein.

Gemeentelijke dienstverlening

Stadswinkels
Gegevens stadswinkels201820192020
Bezoekersaantallen Stadswinkels160.542120.59881.061
Gemiddelde wachttijd per afspraak in seconden8771

98

Bezoekers www.tilburg.nl
Soorten bezoekers201820192020
Unieke bezoekers802.362781.3671.069.383
Aanvragen online-producten187.957165.969178.938
Centraal Meldpunt
Meldingen201820192020
Afval en verontreiniging28.15228.87932.291
Wegen en Verkeer14.46516.35316.130
Groen10.05710.24311.265
Sociale Veiligheid en Overlast9.0118.8509.624
Overige meldingen6.0638.5219.128
Voorzieningen, Onderhoud3.5824.3245.175
Voorzieningen, aanvraag804739736
Service74102107
Totaal72.20878.01184.456

Onderwijs en jeugd

Leerlingen/studenten in Tilburg
Schooltype/opleiding1 oktober 20191 oktober 2020
Basisonderwijs16.14316.068
Speciaal Basisonderwijs698702
Speciaal Onderwijs501570
Voortgezet Speciaal Onderwijs563601
Praktijkonderwijs246261
Brugjaar/Leerjaar Voorbereidend5.5805.580
Vmbo2.5892,473
Havo2.0301.973
Vwo2.0642.017
ROC Tilburg (MBO)11.32011.260
De Rooi Pannen (MBO)3.3503.227
Helicon (MBO)161155
Fontys Hogescholen (HBO)14.04513.978
Avans Hogeschool (HBO)1.3231.400
Tilburg University17.16219.147

* Cijfers basisonderwijs 2020 zijn inclusief basisschool Biezenmortel

Economie en werkgelegenheid

Werkgelegenheid per sector in 2020
SectorBanenVestigingen
Gezondheids- en welzijnszorg19,4%11,0%
Groot- en detailhandel16,7%16,6%
Industrie11,0%3,9%
Onderwijs9,8%7,0%
Vervoer en opslag8,0%2,3%
Specialistische zakelijke dienstverlening6,2%19,1%
Financiële instellingen4,2%0,6%
Overige zakelijke dienstverlening5,1%3,9%
Horeca4,3%3,6%
Bouwnijverheid4,5%10,5%
Openbaar bestuur, overheid2,9%0.2%
Cultuur, sport en recreatie2,9%8,6%
Informatie en communicatie2,0%5,1%
Overige dienstverlening1,7%5,8%
Onroerend goed0,6%0,8%
Landbouw, bosbouw en visserij0,3%0,7%
Overig0,4%0,1%
Totaal100%
(122.300)
100%
(20.480)

Ontwikkeling werkgelegenheid

Ontwikkeling werkgelegenheid Tilburg 2010-2020
JaarAantal banen

2010

111.615

2011

112.981

2012

110.513

2013

108.910

2014

108.578

2015

109.111

2016

110.465

2017

113.010

2018

116.724

2019120.050

2020

122.300

Bedrijventerreinen Uitgegeven bedrijventerreinen in 2020 door de gemeente: 10,3 ha; door private partijen: 1,0 ha. Direct uitgeefbaar bedrijventerreinen op 1-1-2021. Door de gemeente 10,6 ha; door private partijen 5,5 ha.

Werkloze beroepsbevolking (jaargemiddelden)

Werkloze beroepsbevolking
RegioAantal 2019Percentage 2019Aantal 2020Percentage 2020
Tilburg5.0004,0%5.0004,2%
Breda4.0003,6%4.0004,0%
's-Hertogenbosch3.0003,4%3.0003,7%
Eindhoven5.0004,1%6.0004,4%
Helmond2.0003,9%2.0004,7%
Noord-Brabant44.0003,2%50.0003,5%
Nederland314.0003,4%357.0003,8%

Verkeer en vervoer

Parkeergarages voor de auto

Er zijn 8 parkeergarages in en rond het centrum van Tilburg. Samen hebben ze ruim 4.533 parkeerplaatsen, 5 gemeentelijke garages (013-Tivoli, Pieter Vreedeplein, Schouwburg, Koningsplein en Emmapassage) en 2 particuliere garages (Heuvelpoort en Knegtel). Net buiten de ringbanen ligt garage Stappegoor.

Fietsenstallingen

Tilburg heeft 6 gemeentelijke fietsenstallingen. Deze stallingen zijn gratis (Heuvel, Pieter Vreedeplein, Concertzaal, Katterug, Stappegoor en een tijdelijke stalling op het Stekelenburgplein bij het Centraal Station. Met uitzondering van Stappegoor en het Stekelenburgplein zijn deze beheerd. Daarnaast is er nog een beheerde stalling aan de Noordkant van het Centraal Station. Deze stalling is de eerste 24 uur gratis.

Treinreizigers (gemiddeld aantal in- en uitstappende treinreizigers per werkdag)
Station20152016201720182019
Tilburg Centraal32.15834.04534.53134.50335.503
Tilburg Universiteit6.9297.1636.4517.1067.457
Tilburg Reeshof2.5562.7712.7712.9963.146
Totaal41.64343.97943.75344.60546.106

Milieu

Soorten afval
Restafval2018 (x 1.000 kg)2019 (x 1.000 kg)2020 (x 1.000 kg)
Huis-aan-huisinzameling27.19128.82632.275
Via milieustraten2.9761.8622.559
Grofvuilinzameling161142213
Totaal30.32828.82632.275
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)2018 (x 1.000 kg)2019 (x 1.000 kg)2020 (x 1.000 kg)
Huis-aan-huisinzameling15.01815.54316.683
Via milieustraten3.7262.1482.929
Inzameling kerstbomen969499
Totaal18.84017.78519.711
Oud papier en karton2018 (x 1.000 kg)2019 (x 1.000 kg)2020 (x 1.000 kg)
Huis-aan-huisinzameling10.90510.4659.476
Via milieustraten682614679
Totaal11.58711.07910.155
 
Glas2018 (x 1.000 kg)2019 (x 1.000 kg)2020 (x 1.000 kg)
 4.6164.5165.214
 
Plastic2018 (x 1.000 kg)2019 (x 1.000 kg)2020 (x 1.000 kg)
 5.4325.9856.155

Wonen

Woningvoorraad per 1-1-2021 (exclusief Biezenmortel)
CategorieAantal
Totale woningvoorraad101.883
Nieuwbouwwoningen 20201.177
Andere toevoegingen in 2020353
Sloop in 202016
Overige onttrekkingen in 202087
Gemiddelde woningbezetting per 1-1-20212,2

Woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB) meerpersoonshuishoudens 2021: € 598,-. Tilburg staat 1e op de totale lijst met de laagste lasten.

Zorg en welzijn

Huisartsen en praktijken lid van de LHV 2021
CategorieAantal
Praktijken en centra

38

Artsen

64

Daarnaast zijn er ook praktijken waar met waarnemers/hidha's (huisarts in dienst bij huisarts) wordt gewerkt, deze zijn niet meegeteld.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis per 1 januari 2021
CategorieAantal
Bedden

817

Specialismen

31

Specialisten

363

Sport

In de gemeente Tilburg zijn veel mogelijkheden om te sporten. Zie sportintilburg.nl voor meer informatie.

Bezoekers en verhuurde uren
Bezoekers en verhuurde uren20192020
Bezoekers zwembaden486.110274.627
Bezoekers ijsbanen99.62353.351
Uren verhuur sportvelden39.67730.311
Uren verhuur sporthallen32.05522.367
Totaal aantal keer deelgenomen aan:
Totaal aantal keer deelgenomen aan:20192020
Naschoolse activiteiten17.2229.764
Bedrijvencompetitie4.4600
Vakantietoernooien3.932920
Buurtsport19.64915.821
Meer bewegen voor ouderen19.1469.375