Statistische gegevens Tilburg

Op 1 januari 2021 had de gemeente Tilburg 221.973 inwoners. Daarmee is Tilburg de 7e stad van het land.

Website Tilburg.incijfers.nl

Tilburg.incijfers.nl is een website waarop geïnteresseerden over verschillende onderwerpen statistische gegevens kunnen vinden over de gemeente Tilburg. Thema’s die aan bod komen, zijn onder meer wonen, duurzaamheid en economie.

Landelijke bronnen

Tilburg.incijfers.nl haalt de data uit verschillende landelijke bronnen. Denk hierbij aan o.a. het CBS, COELO, DUO, Huizenzoeker.nl, het kadaster en de politie. Op de website staan ‘tegels’ over de verschillende onderwerpen. Met een klik op die tegel kunnen inwoners veel informatie vinden over een bepaald onderwerp. De tegel bevolking laat bijvoorbeeld zien hoeveel inwoners Tilburg heeft, wat de gemiddelde leeftijd is van die inwoners en wat de verwachte groei van de bevolking is. Via Tilburg.in.cijfers.nl is het ook mogelijk om zelf verschillende data met elkaar te combineren.  

De gemeente wil dat alle inwoners gezond en gelukkig zijn. Het beleid en de dienstverlening van de gemeente dragen hieraan bij. Om dit te bereiken moet de gemeente weten wat er in de stad leeft en wat er voor de inwoners toe doet. Daarom verzamelt de gemeente (beschikbare) data, kennis, expertise en gaat ze in gesprek met inwoners, partners en ondernemers.

Folder Tilburg in cijfers 2022

Veel cijfers in de folder Tilburg in cijfers gaan over 2020-2021, de jaren van Corona. Dat is in veel bezoekcijfers terug te zien. Per 1 januari 2021 is Biezenmortel bij de gemeente Tilburg gekomen. Cijfers vanaf 1 januari 2021 zijn inclusief Biezenmortel, tenzij anders vermeld.

De folder Tilburg in cijfers bevat de belangrijkste statistische gegevens van Tilburg. De folder is hieronder te bekijken of te downloaden. De cijfers zelf staan in de volgende alinea's, per onderdeel. 

Bevolking van Tilburg per 1-1-2022

Leeftijdsopbouw bevolking Tilburg
Leeftijdsopbouw Aantal Percentage
0-14 jaar 32.214 14,4%
15-29 jaar 53.099 23,7%
30-44 jaar 43.763 19,5%
45-54 jaar 29.087 13,0%
55-64 jaar 27.719 12,3%
65-79 jaar 29.522 13,2%
80+ 9.056 4,0%
Totaal 224.460 100%
Aantal inwoners naar achtergrond
Achtergrond Aantal Percentage
Nederlandse achtergrond

156.822

69,9%

Turkije

8.432

3,8%

Marokko

6.300

2,8%

(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba

5.332

2,4%

Indonesië

4.515

2,0%

Suriname

3.487

1,6%

Somalië

1.867

0,8%

Overig

37.705

16,8%

Totaal

224.460

100%

Bevolkingsprognose
Jaar Aantal inwoners
2025

229.090

2030

231.575

Inwoners per stadsdeel
Stadsdeel Aantal Percentage
Oud-Zuid

42.877

19,1%

Oud-Noord

34.398

15,3%

West

27.192

12,1%

Noord

24.032

10,7%

Oost

765

0,3%

Zuid

10.189

4,5%

Zuid-West

10.529

4,7%

Reeshof

43.996

19,6%

Noord-West

205

0,1%

Binnenstad

7.038

3,1%

Berkel-Enschot

13.131

5,9%

Udenhout 8.678 3,9%
Biezenmortel

1.430

0,6%

Totaal

224.460

100%

Toerisme en recreatie

Horeca
Horecagelegenheid 2019 2020 2021
Café/Bar 118 96 93
Restaurant 102 104 87
Hotel 14 15 11
Winkels in Tilburg, 1 januari 2021
Branches Aantal winkels Winkelvloer oppervlak in m2
Dagelijks 312 79.953
Levensmiddelen 245 70.529
Persoonlijke verzorging 67 9.424
Mode & Luxe 267 63.202
Warenhuis 5 3.680
Kleding & Mode 153 42.851
Schoenen en lederwaren 38 5.660
Juwelier & Optiek 41 2.812
Huishoudelijke- & Luxe artikelen 28 9.188
Antiek & Kunst 5 591
Vrije Tijd 74 22.817
Sport & Spel 33 17.830
Hobby 19 2.058
Media 22 2.929
In/Om huis 244 131.278
Plant & Dier 47 22.876
Bruin- & Witgoed 39 9.584
Auto & Fiets 40 8.180
Doe-Het-Zelf 25 28.585
Wonen 93 62.053
Overig 70 15.486
Eindtotaal 967 312.736

Tilburgse evenementen

Jaarlijks worden er in Tilburg zo’n 450 evenementen en festivals georga¬niseerd. Carnaval, de Tilburgse Kermis met Roze Maandag en de Ten Miles zijn de bekendste. Andere grote evenementen met veel bezoekers zijn normaliter de MeiMarkt (meer dan 100.000 bezoekers), de intocht van Sinterklaas, het Festival van het Levenslied, HapStap, StreetArt Festival Kaapstad, het Leijparkfestival, Redhead Days en de Budgetkermis (alle meer dan 25.000 bezoekers). Tilburg kent echter nog veel meer populaire evenementen zoals: de TOPWeek, Tilburg Zingt, Survival Run Udenhout, Festival Circolo, Warandeloop (met Nederlands Kampioenschap cross), Draaimolen Festival en Roadburn.

Vanwege corona waren er in 2021 helaas nauwelijks evenementen mogelijk, sommige gingen wel door, al dan niet in afgeslankte vorm. Als nationale kermisstad hebben we ook in 2021 de kermis georganiseerd op drie pleinen met ongeveer 140 attracties. Onder de noemer 'Tilburg Vakantiestad' waren er gedurende de hele zomer kleine bijzondere activiteiten in en om de stad, zoals een freerunparcours op de fontein van Beljon, een schaakwedstrijd in het Spoorpark, een openluchtbioscoop en verschillende tuin- en park concerten. 

Cultuur

Bezoekers musea
Musea 2019 2020 2021
Textielmuseum 74.764 39.826 23.837
De Pont 116.988 50.000 35.001
Natuurmuseum Brabant 88.353 47.329 38.582
Bezoekers podia
Podia 2019 2020 2021
013 261.555 70.282 41.664
Schouwburg en Concertzaal 135.246 40.967 39.000
Paradox 25.329 8.103 9.888
De NWE Vorst 28.423 7.537 4.756
Bezoekers bioscopen
Bioscopen Zalen Stoelen 2019 2020 2021
Euroscoop 12 2.435 685.000 290.000 255.000
Pathé 7 1.388 420.000 175.000 140.000
Cinecitta 3 262 72.350 36.820 30.730

Openbare Bibliotheek gemeente Tilburg

De Bibliotheken in Tilburg worden intensief gebruikt. Het zijn centrale ontmoetingsplekken in stad, wijk en dorp met een rijke collectie. Iedereen kan er meedenken, meepraten en bovenal meedoen. In 2021 zijn de Bibliotheken 5 maanden gesloten geweest vanwege de coronapandemie, hetgeen terug te zien is in het aantal bezoekers. Inwoners konden in die periode weer gebruik maken van de Afhaalbieb en voor een deel van dienstverlening was een online alternatief voorhanden. Ook het aantal digitale bezoekers was in 2021 lager dan in de jaren ervoor. 

Bezoekers bibliotheek
  2019 2020 2021
Bezoekers fysiek 1.370.436 679.472 597.000
Digitale bezoekers 4.347.845 3.863.643 3.004.084

De bezoekers zijn geteld bij binnenkomst in de 6 vestigingen: LocHal, Berkel-Enschot, Heyhoef, 't Sant, Udenhout en Wagnerplein.

Mondiale bewustwording

Tilburg wil een positieve bijdrage leveren aan mondiale vraagstukken die zijn geformuleerd in de Sustainable Development Goals. We willen dat meer inwoners, van jong tot oud, bekend raken met deze duurzame ontwikkelingsdoelen en zich ervan bewust worden dat hun eigen gedrag ertoe doet. 
In 2021 hebben we daarvoor een nieuwe subsidieregeling voor projecten mondiale bewustwording ingesteld, waarmee we activiteiten in Tilburg en in het buitenland ondersteunen. In totaal zijn 16 projecten gehonoreerd, variërend van een ShelterCity outdoor expo tot het realiseren van watervoorzieningen in Kenia en Gambia. De programma’s van Tilburgse stichtingen die al langer actief zijn met mondiale activiteiten zijn doorontwikkeld tot impactgerichte meerjarenprogramma’s. 
De kick-off van Tilburg4GlobalGoals met vele maatschappelijke organisaties (van de bibliotheek tot welzijnswerk, onderwijs  en waterschap) heeft plaatsgevonden op 25 september 2021. Nu de coronarestricties voor evenementen zijn opgeheven kunnen organisaties rond 25 september 2022 aan het publiek presenteren hoe ze op verschillende manieren een bijdrage leveren aan een eerlijke en duurzame wereld in 2030.

Gemeentelijke dienstverlening

Stadswinkels
Gegevens stadswinkels 2019 2020 2021
Bezoekersaantallen Stadswinkels 120.598 81.061 96.460
Gemiddelde wachttijd per afspraak in seconden 71 (seconden) 98 (seconden)

87 (seconden)

Bezoekers www.tilburg.nl
Soorten bezoekers 2019 2020 2021
Unieke bezoekers 781.367 1.069.383 1.195.189
Aanvragen online-producten 165.967 178.903 150.282
 
Fixi (Meldingen openbare ruimte) 2021
Vervuiling 19.095
Groen 9.442
Straatmeubilair en speeltoestellen  7.917
Parkeren 7.287
Troittoirs, straten en wegen  5.934
Afvalinzameling  5.540
Criminaliteit, drugs, hangjongeren, vuurwerkoverlast 4.273
Openbare verlichting 4.145
Fietsen en fietspaden 3.713
Woningklachten 3.460
Dieren(overlast), insecten en ongedierte 3.005
Overig  7.275
Totaal 81.086

Onderwijs en jeugd

Leerlingen/studenten in Tilburg
Schooltype/opleiding 1 oktober 2020 1 oktober 2021
Basisonderwijs 16.068 15.812
Speciaal Basisonderwijs 702 686
Speciaal Onderwijs 570 611
Voortgezet Speciaal Onderwijs 601 638
Praktijkonderwijs 261 283
Brugjaar/Leerjaar Voorbereidend 5.580 5.591
Vmbo 2,473 2.427
Havo 1.973 1.995
Vwo 2.017 1.974
ROC Tilburg (MBO) 11.260 10.785
De Rooi Pannen (MBO) 3.227 3.092
Helicon (MBO) 155 129
Fontys Hogescholen (HBO) 13.978 13.695
Avans Hogeschool (HBO) 1.400 1.65
Tilburg University 19.147 20.098

Economie en werkgelegenheid

Werkgelegenheid per sector in 2021
Sector Banen Vestigingen
Gezondheids- en welzijnszorg 19,5% 11,0%
Groot- en detailhandel 17,2% 17,2%
Industrie 10,4% 3,9%
Onderwijs 9,9% 7,0%
Vervoer en opslag 8,1% 2,8%
Specialistische zakelijke dienstverlening 6,3% 18,5%
Financiële instellingen 4,1% 0,7%
Overige zakelijke dienstverlening 4,5% 4,2%
Horeca 4,0% 3,5%
Bouwnijverheid 4,7% 10,5%
Openbaar bestuur, overheid 3,0% 0.2%
Cultuur, sport en recreatie 2,9% 8,1%
Informatie en communicatie 2,1% 5,0%
Overige dienstverlening 1,7% 5,8%
Onroerend goed 0,6% 0,8%
Landbouw, bosbouw en visserij 0,4% 0,8%
Overig 0,5% 0,1%
Totaal 100%
(122.783)
100%
(21.800)

Ontwikkeling werkgelegenheid

Ontwikkeling werkgelegenheid Tilburg 2010-2020
Jaar Aantal banen

2010

111.615

2011

112.981

2012

110.513

2013

108.910

2014

108.578

2015

109.111

2016

110.465

2017

113.010

2018

116.724

2019 120.050

2020

122.300

2021 122.783

Bedrijventerreinen Uitgegeven bedrijventerreinen in 2020 door de gemeente: 10,3 ha; door private partijen: 1,0 ha. Direct uitgeefbaar bedrijventerreinen op 1-1-2021. Door de gemeente 10,6 ha; door private partijen 5,5 ha.

Bedrijventerreinen 
  Hectare
Uitgegeven in 2021:  

Door gemeente 

2,0

Door private partijen

0,3

Direct uitgeefbaar bedrijventerrein op 1-1-2022: 

 

Door gemeente 

8,3

Door private partijen

5,2

Werkloze beroepsbevolking (jaargemiddelden)

Werkloze beroepsbevolking
Regio Aantal 2020 Percentage 2020 Aantal 2021 Percentage 2021
Tilburg 5.000 4,2% 5.000 3,9%
Breda 4.000 4,0% 4.000 3,9%
's-Hertogenbosch 3.000 3,7% 3.000 3,2%
Eindhoven 6.000 4,4% 6.000 4,6%
Helmond 2.000 4,7% 2.000 4,1%
Noord-Brabant 50.000 3,5% 51.000 3,5%
Nederland 357.000 3,8% 408.000 4,2%

Verkeer en vervoer

Parkeergarages voor de auto

In Tilburg zijn 8 parkeergarages met samen ruim 4.500 parkeerplaatsen. In het centrum 5 gemeentelijke garages (013 Tivoli, Pieter Vreedeplein, Schouwburg, Koningsplein en Emmapassage) en 2 particuliere garages (Heuvelpoort en Knegtel). Net buiten de Ringbanen ligt garage Stappegoor.

Fietsenstalling

Tilburg heeft 7 gemeentelijke fietsenstallingen. Deze stallingen (Heuvel, Pieter Vreedeplein, Concertzaal, Katterug, Stappegoor, Burgemeester Stekelenburgplein bij het Centraal Station en een tijdelijke stalling bij het Wagnerplein) zijn gratis en -met uitzondering van Stappegoor en Stekelenburgplein- beheerd. 
Daarnaast is er nog een beheerde stalling aan de Noord- en Zuidzijde van het Centraal Station, deze zijn de eerste 24 uur gratis.

Treinreizigers (gemiddeld aantal in- en uitstappende treinreizigers per werkdag)
Station 2016 2017 2018 2019 2020
Tilburg Centraal 34.045 34.531 34.503 35.503 19.016
Tilburg Universiteit 7.163 6.451 7.106 7.457 2.554
Tilburg Reeshof 2.771 2.771 2.996 3.146 1.490
Totaal 43.979 43.753 44.605 46.106 20.060

Milieu

Soorten afval
Restafval 2019 (x 1.000 kg) 2020 (x 1.000 kg) 2021 (x 1.000 kg)
Huis-aan-huisinzameling 28.826 32.275 29.502
Via milieustraten 1.862 2.559 2.502
Grofvuilinzameling 142 213 228
Totaal 28.826 32.275 32.232
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 2019 (x 1.000 kg) 2020 (x 1.000 kg) 2021 (x 1.000 kg)
Huis-aan-huisinzameling 15.543 16.683 16.821
Via milieustraten 2.148 2.929 2.980
Inzameling kerstbomen 94 99 110
Totaal 17.785 19.711 10.800
Oud papier en karton 2019 (x 1.000 kg) 2020 (x 1.000 kg) 2021 (x 1.000 kg)
Huis-aan-huisinzameling 10.465 9.476 10.160
Via milieustraten 614 679 640
Totaal 11.079 10.155 10.800
 
Glas 2019 (x 1.000 kg) 2020 (x 1.000 kg) 2021 (x 1.000 kg)
  4.516 5.2142 6.445
 
Plastic 2019 (x 1.000 kg) 2020 (x 1.000 kg) 2021 (x 1.000 kg)
  5.985 6.155 7.108

Wonen

Woningvoorraad per 1-1-2022
Categorie Aantal
Totale woningvoorraad 103.968
Nieuwbouwwoningen 2021 1.391
Andere toevoegingen in 2021 277
Sloop in 2021 47
Overige onttrekkingen in 2021 125
Gemiddelde woningbezetting per 1-1-2022 2,2

Woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB) meerpersoonshuishoudens 2022: € 687,-.
Tilburg staat 6e op de totale ranglijst met de laagste lasten.

Zorg en welzijn

Huisartsen en praktijken lid van de LHV 2022
Categorie Aantal
Praktijken en centra

40

Artsen

65

Daarnaast zijn er ook praktijken waar met waarnemers/hidha's (huisarts in dienst bij huisarts) wordt gewerkt, deze zijn niet meegeteld.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis per 1 januari 2022
Categorie Aantal
Bedden

788

Specialismen

31

Specialisten

365

Sport

In de gemeente Tilburg zijn veel mogelijkheden om te sporten. Zie sportintilburg.nl voor meer informatie.

Bezoekers en verhuurde uren
Bezoekers en verhuurde uren 2020 2021
Bezoekers zwembaden 274.627 213.348
Bezoekers ijsbanen 53.351 53.530
Uren verhuur sportvelden 30.311 38.640
Uren verhuur sporthallen 22.367 23.669
Totaal aantal keer deelgenomen aan:
Totaal aantal keer deelgenomen aan: 2020 2021
Buurtsport 15.821 16.825
Meer bewegen voor ouderen 9.375 7.400