Stadsdichter Tilburg

Martin Beversluis

Martin beversluis

Martin Beversluis is de 7e stadsdichter van Tilburg. Informatie over Martin Beversluis staat op zijn website.

Tilburg heeft sinds 2003 een stadsdichter. Om de 2 jaar benoemt het college een nieuwe. De vorige stadsdichter waren: Jasper Mikkers, Esther Porcelijn, Cees van Raak, Frank van Pamelen, Nick J. Swarth en JACE van de Ven.

Wat doet de stadsdichter?

De stadsdichter schrijft gedichten over Tilburg en geeft voordrachten en performances. De dichter heeft daarbij de vrijheid om te schrijven waarover hij/zij wil. Het gaat om minimaal 6 gedichten per jaar, verspreid over het jaar.

Procedure

Begin mei beraadslaagt de stadsdichterscommissie over de kandidatuur. De potentiële stadsdichter hoeft niet zelf te solliciteren. Van de stadsdichterscommissie wordt verwacht dat ze een goed beeld heeft van de dichters in de stad.

Aan de andere kant wordt de commissie graag geholpen bij haar taak. Het kan zijn dat aanstormend talent nog niet voldoende in beeld is, dat gevestigde dichters na een periode van radiostilte de pen weer opgepakt hebben of dat kandidaten die (een tijdje) buiten de stad gewoond hebben, zich weer in de gemeente Tilburg hebben gevestigd. De commissie wil daarom Tilburgers de gelegenheid geven de commissie te attenderen op mogelijke kandidaten. Iedereen die dat wil kan dat doen door voor 1 mei 2017 een mail te sturen aan het e-mail adres van de ambtelijk secretaris van de commissie: marijn.gevers@tilburg.nl.

Criteria

Alle namen die op deze wijze binnenkomen, worden doorgeleid naar de stadsdichterscommissie en zullen in de beraadslagingen worden betrokken.

De criteria waar de Stadsdichter aan moet voldoen zijn:

  • Hij of zij moet in Tilburg wonen
  • Reeds werk (poëzie) hebben gepubliceerd of reeds hebben opgetreden met zijn/ haar werk
  • Aantoonbare brede kennis hebben van en/of liefde voelen voor Tilburg en zijn geschiedenis
  • Ook een dichterscollectief kan zich aanmelden, mits dit reeds als zodanig gepubliceerd heeft of op het punt staat te publiceren.

De commissie kan in de loop van de procedure bij meerdere kandidaten informeren naar de laatste ontwikkelingen in hun dichterschap en naar de ideeën en projecten die de aankomend stadsdichter zou willen verwezenlijken. De commissie bestaat uit: Ingrid Luycks, Ingrid Ramaan, Jef van Kempen en Wilbert van Herwijnen (voorzitter).

Eind juni of begin juli neemt het college een besluit over de benoeming van de nieuwe stadsdichter, waarna de naam van de Stadsdichter van Tilburg 2017 - 2019 bekend wordt gemaakt.