U bevindt zich op:Actueel / Chroom 6

Chroom 6

Geactualiseerd 29 november 2018.

Tussen 2004 en 2012 werkten mensen met een uitkering op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Daarbij kwam misschien een schadelijke hoeveelheid chroom-6 vrij. De gemeente is dat meteen gaan onderzoeken.

Het ging om een re-integratieproject: een project dat mensen uiteindelijk helpt aan een gewone baan. Zij konden werkervaring opdoen bij werkgevers in de omgeving. Een van de plekken waar ze werkten, was het terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Er zijn toen museumtreinen geschuurd en (soms) met een roller geverfd. In totaal werkten in de periode 2004-2012 meer dan 800 (ex-)uitkeringsgerechtigden en medewerkers van de gemeente Tilburg bij tROM.

Nieuws

Aanvraagformulier voor tegemoetkoming 2018 verzonden

29 november

Vanaf 28 november ontvangen alle betrokkenen een brief van de gemeente om de financiële tegemoetkoming van € 385 over 2018 aan te vragen. Dit bedrag is precies even hoog als het eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze moet helpen. Alle betrokkenen mogen deze tegemoetkoming sowieso houden.
 
Het bedrag staat omstreeks 21 januari 2019 op de rekening als het formulier op tijd is teruggestuurd. Vragen over de tegemoetkoming? De brieven zijn hieronder in download beschikbaar.

Op 5 december 2018 nog geen brief ontvangen? Stuur dan een email naar chroom6@tilburg.nl.

Kijk voor eerder nieuws in het nieuwsarchief Chroom 6.

Meer informatie

Betrokkenen kunnen met hun vragen terecht bij het (onafhankelijke) Informatie- en Meldpunt van het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel. Telefoon of WhatsApp: 06 – 20 44 81 94. Mail: tilburg-chroom6@caop.nl. Bij het CAOP kunnen betrokkenen zich ook aanmelden voor het medische onderzoek door IKA-Ned.

Veelgestelde vragen

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het zit in de primer-, verf- of laklagen op oude treinstellen. Chroom-6 wordt namelijk aan lak of (grond)verf toegevoegd om roesten te voorkomen. Chroom-6 kan vrijkomen bij het schuren of doorslijpen in de vorm van stof, of bij het lassen in de vorm van rook. Als er chroom-6 vrijkomt kan het schadelijk zijn voor de gezondheid, als je langere tijd in aanraking komt met de stof.

Het RIVM heeft een uitgebreide folder gemaakt over chroom-6. U vindt de folder en de begeleidende brief van de onafhankelijke commissie hieronder:

Bij welk werk kun je in aanraking komen met chroom-6?

Chroom-6 kan als stof vrijkomen bij schuren of doorslijpen van een (grond)verflaag waar het in zit. Bij het lassen van delen waarop (grond)verf zit met chroom-6, kan het vrijkomen in de vorm van rook.

Wanneer komt chroom-6 vrij?

Als er chroom-6 in de (grond)verflagen zit, komt het misschien vrij bij:

 • Het schuren bij het repareren van kleine stukjes (spotrepair) aan de buitenwand
 • Het schuren van de RVS bakwand
 • Het schoonblazen van de treinen/omgeving na het schuren.

Hoe zijn (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers geïnformeerd?

De gemeente heeft de betrokkenen geïnformeerd via brieven, drie informatiebijeenkomsten en informatie op deze internetsite. Veel van de brieven zijn op deze internetpagina te vinden.

Onderzoek

De gemeente heeft 19 juli 2016 een onderzoekscommissie ingesteld. Wat gaat die onderzoeken?

De onderzoekscommissie heeft de opdracht om een onafhankelijk wetenschappelijke onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidsrisico's bij de werkzaamheden bij tROM in de periode 2004-2012, waaronder:

 • de arbeidsomstandigheden
 • de genomen beschermingsmaatregelen
 • naleven wat er moet van de Wet Werk en Bijstand (WWB)
 • de contracten tussen tROM, de NS/NedTrain en het NSM

Onafhankelijk betekent dat de onderzoekers heel zelfstandig werken. Ze zijn niet in dienst van bijvoorbeeld de gemeente of NS/NedTrain. De onafhankelijke onderzoekscommissie besluit hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Ook bepaalt zij welke instantie(s) het wetenschappelijke onderzoek gaan uitvoeren.

De onafhankelijke onderzoekscommissie (Commissie Tilburg Chroom-6) heeft een eigen website: tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl.

Wie zitten er in de onderzoekscommissie?

De onderzoekscommissie bestaat uit 7 leden, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De commissieleden zijn:

 • Peter van der Velden, oud-burgemeester van onder andere Breda, Bergen op Zoom, Emmen (voorzitter)
 • Yvonne van Mierlo, voorzitter van de raad van bestuur van Movisie
 • Marius de Jong, ervaren advocaat uit Tilburg
 • Marian Schaapman, FNV
 • Wilfried Notten, emeritus hoogleraar toxicologie
 • Hannine van de Grift, afdelingshoofd Werk & Inkomen gemeente Tilburg (toehoorder)
 • Freek van Huijgevoort, afvaardiging Ondernemingsraad gemeente Tilburg (toehoorder)

Hannine van der Grift en Freek van Huijgevoort zijn toehoorders, dat betekent dat zij niet mogen stemmen.

Wie voert het wetenschappelijk onderzoek uit?

De onderzoekscommissie heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

Het onderzoek door het RIVM zou eerst in september 2017 klaar zijn, maar het onderzoek duurt iets langer dan verwacht.

Kunnen (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers vragen meegeven aan de onafhankelijke onderzoekscommissie?

Ja. De onafhankelijke onderzoekscommissie ontvangt graag al uw vragen. Deze kunt u doorgeven aan het onafhankelijke informatie- en meldpunt van het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel.

Worden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt in het onderzoek naar chroom-6 in Tilburg?

Ja. Om goed te onderzoeken, hebben de onafhankelijke onderzoekscommissie en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om:

 • u uit te nodigen als dat belangrijk is voor het onderzoek
 • u op de hoogte te houden
 • u te kunnen vragen hoe lang u bij tROM heeft gewerkt.

Uw gegevens worden verzameld en beheerd door het informatie- en meldpunt van het CAOP.

Worden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt door IKA-Ned?

IKA-Ned krijgt van de gemeente Tilburg de namen van de personen die tussen 2004-2012 hebben gewerkt bij tROM. Zo kan IKA-Ned kijken of iedereen die zich aanmeldt voor de informatiebijeenkomst of het medisch onderzoek van IKA-Ned, ook echt in die periode bij tROM heeft gewerkt.

Welke afspraken zijn er gemaakt over die persoonlijke gegevens? Krijgt iedereen die zomaar?

Nee. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. De afspraken hierover staan in het Informatiestatuut (pdf, 148 KB). Dit is een juridische tekst die de gemeente volgens de wet moet opstellen.

De tekst is moeilijk omdat er juridische taal in gebruikt wordt. Heeft u vragen hierover, of over andere onderwerpen? Neem dan contact op met het informatie- en meldpunt van het CAOP.

Wat doet de gemeente nog meer met mijn persoonsgegevens?

De gemeente Tilburg heeft veel gegevens van de personen die tussen 2004 en 2012 hebben deelgenomen aan het tROM-Project. Deze gegevens staan verspreid over computers en papieren dossiers. Ze worden nu bij elkaar gebracht in één dossier.

De gemeente Tilburg brengt de gegevens samen in één dossier, zodat:

 • u als oud tROM-Betrokkene uw gegevens in een keer kunt ontvangen (als dat nodig is)
 • het RIVM onderzoek kan uitvoeren. Het RIVM krijgt de gegevens geanonimiseerd van het CAOP. Dat betekent dat namen zijn weggelaten uit de gegevens die het RIVM krijgt.

De gemeente Tilburg zorgt ervoor dat alle gegevens goed beveiligd zijn. De datasystemen waarin de gegevens zijn vastgelegd, zijn: cliëntendossier tROM, cliëntendossier DIS en Dirigent.

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik terecht?

Met klachten kunt u terecht bij de speciale commissie, de ‘vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg’. Zij zijn te bereiken via klachtencommissieTilburg@caop.nl, via telefoonnummer 070-3765746 of  per post:

Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Wat doet de vertrouwens- en klachtencommissie?

De commissie is er voor betrokkenen die voelen dat ze hun verhaal niet goed genoeg kwijt kunnen en voor mensen die problemen ervaren met het proces of de behandeling van bijvoorbeeld de gemeente Tilburg. Betrokkenen kunnen bij de vertrouwens- en klachtencommissie een verzoek indienen om hun verhaal te doen.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

De Rechtswinkel Tilburg kan u helpen. Het adres van de Rechtswinkel is: Ringbaan West 96, 5046 VA in Tilburg. U kunt ze ook bereiken via Jacqueline Willemen. Zij is per e-mail te bereiken op jacqueline@rechtswinkeltilburg.nl of via telefoonnummer 013 - 5353135. De hulp van de Rechtswinkel is gratis.

Werkzaamheden

Zat er chroom-6 in de (grond)verflagen op de treinstellen waar in Tilburg aan is gewerkt?

Chroom-6 zit zeer waarschijnlijk in de oude (grond)verflagen aan de buitenkant van de treintypen SGM, ICM, ICR, Mat’64, loc DDAR, DDM1, E1700. Misschien zit het ook in bepaalde bevestigingsmaterialen van treinen. NS/NedTrain heeft alle treinstellen onderzocht om zeker te weten of er chroom-6 in de (grond)verflaag zat.

Hoeveel (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-) medewerkers hebben aan het project meegedaan?

In totaal zijn er op dit moment ruim 800 betrokken personen bekend bij de gemeente Tilburg. 21 zijn (oud-)medewerkers van de gemeente Tilburg.

Wist de gemeente dat er mogelijk chroom-6 houdende (grond)verf op de treinen aanwezig was?

Nee. De werkzaamheden aan de treinen vonden plaats tussen 2004 en 2011. In die periode wist de gemeente niet dat er mogelijk chroom-6 in de (grond)verflagen zat. Op het moment dat de gemeente het hoorde, is direct actie ondernomen.

Moeten mensen die aan de treinen hebben gewerkt, zich zorgen maken?

Daar lijkt het op dit moment niet op. Als de duur van het werk kort is en er goede beschermingsmiddelen zijn gebruikt, zijn de risico’s klein. Maar om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, heeft de gemeente een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. De onderzoekers van het RIVM voeren het onafhankelijke onderzoek voor de onafhankelijke commissie uit.

Hebben de betrokkenen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gekregen?

Er waren beschermingsmiddelen en die voldeden aan de wet. Uit het onderzoek moet blijken of deze persoonlijke beschermingsmiddelen goed genoeg werkten en op een goede manier zijn gebruikt.

Hebben de betrokkenen een duidelijke instructie gehad?

Ja, die kreeg iedereen die aan de treinen ging werken. Uit het onafhankelijke onderzoek moet blijken hoe dit is gebeurd en of dit duidelijk genoeg was.

Financiële tegemoetkoming

De gemeente geeft de betrokkenen een bedrag. Wat houdt dat in?

De gemeente begrijpt dat betrokkenen, die tussen 2004 en 2012 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg, zich misschien zorgen maken over hun gezondheid. Deze zorgen kan de gemeente nu niet wegnemen. Om hen te steunen in deze onzekere tijd, biedt de gemeente de Betrokkenen een bedrag aan van 385 euro. Betrokkenen ontvangen dit bedrag 3 keer.

Waarom is gekozen voor 385 euro?

Dit bedrag is precies even hoog als het eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze moet helpen.

Voor wie is de vergoeding?

De vergoeding is voor alle (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers van tROM, die in de periode tussen 2004 en 2012 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg.

Hoe kunnen betrokkenen deze tegemoetkoming aanvragen?

Alle betrokkenen die bij de gemeente bekend zijn, ontvangen een brief. U vindt de brief hieronder:

Wat moeten betrokkenen doen die geen brief hebben ontvangen, maar wel in de periode tussen 2004 en 2012 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg?

Betrokkenen die geen brief hebben ontvangen, kunnen een e-mail sturen naar: chroom6@tilburg.nl.

Extra tegemoetkoming

De gemeente geeft betrokkenen tussentijds 500 euro. Wat houdt dat in?

Het onafhankelijke onderzoek naar het werken met chroom-6 bij tROM duurt langer. De resultaten verwacht de gemeente nu eind van deze zomer. Betrokkenen blijven daardoor langer in onzekerheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s die ze bij tROM liepen. Toen de vertraging bekend werd, adviseerde de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) de Gemeente Tilburg om de betrokkenen financieel tegemoet te komen. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg heeft dat advies overgenomen en besloten om alle betrokkenen eenmalig een extra bedrag van 500 euro (netto) te geven.

Lees hier de brief die de betrokkenen hierover van de Gemeente Tilburg ontvingen:

Voor wie is deze extra tegemoetkoming van 500 euro?

De vergoeding is voor alle (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers van tROM, die tussen 2004 en 2012 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg.

Ik heb een bijstandsuitkering. Wordt mijn uitkering gekort door deze extra tegemoetkoming?

Nee. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg heeft ook besloten dat deze extra tegemoetkoming niet gekort wordt op uw uitkering.

Is er een kans dat ik deze extra tegemoetkoming later moet terugbetalen?

Nee. Net als de 385 euro die u over 2016, 2017 en 2018 krijgt (bedrag van het eigen risico ziektekostenverzekering), mag u ook deze extra tegemoetkoming sowieso houden.

Ik lees dat de 'verbindende schakels' mij kunnen helpen. Wie zijn dat?

Het is soms best lastig om te weten welke instantie u het beste kan helpen als u daar behoefte aan heeft. De 'verbindende schakels' zijn een aantal medewerkers van de afdeling Werk & Inkomen van de Gemeente Tilburg. Deze medewerkers kennen de weg naar het grote aantal instanties die hulp bieden, zoals Instituut Maatschappelijk Werk en de GGD. De 'verbindende schakels' kunnen u precies naar de juiste instantie doorverwijzen.

Betaalt de Gemeente Tilburg bij een volgende vertraging weer een extra tegemoetkoming?

Nee. We willen u nu laten zien dat de gemeente met u meeleeft. Voor de duidelijkheid: dit extra bedrag van 500 euro betekent niet dat de gemeente onjuist handelde of de veroorzaker is van de vertraging. Dit betekent ook niet dat de gemeente, als het weer langer duurt, nogmaals een extra bedrag uitkeert.

Wat moet ik doen om deze extra tegemoetkoming te ontvangen?

Is uw bankrekeningnummer sinds 19 januari 2018 hetzelfde gebleven? Dan maakt de Gemeente Tilburg het hele bedrag in maart over naar het bankrekeningnummer dat u opgaf voor de tegemoetkoming van 385 euro over 2017. U hoeft dan niets te doen. Is uw bankrekeningnummer na 19 januari veranderd? Of heeft u de tegemoetkoming van 385 euro over 2017 (nog) niet aangevraagd? Dan hebben wij uw actuele bankgegevens nodig. Stuur dan een email met een kopie van uw (nieuwe) bankpas naar chroom6@tilburg.nl of bel 013 - 542 89 79.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Laat dan van u horen.

 • Voor vragen over het extra bedrag van 500 euro: mail naar chroom6@tilburg.nl of bel 013 - 542 89 79.
 • Voor andere vragen: bel of whatsapp naar het (onafhankelijke) Informatie- en Meldpunt van het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel): 06 - 20 44 81 94.

Gezondheid

Wat doet chroom in mijn lichaam?

De tijd dat chroom-6 in ons lichaam zit, is kort. Binnen twee tot drie dagen worden kleine hoeveelheden namelijk omgezet in het niet-schadelijke chroom 3. Na 120 dagen is de aanwezigheid niet meer te meten in bloed of urine. Het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA) heeft een folder gemaakt met informatie over chroom-6. Die folder is hieronder in vijf talen te downloaden of in te zien:

Kan er een verband worden gelegd tussen mogelijke blootstelling aan chroom-6 en ziekteverschijnselen?

De gemeente wil deze vraag heel goed kunnen beantwoorden. De onafhankelijke onderzoekscommissie neemt deze vraag mee in het onafhankelijke onderzoek.

Hoe weet ik of ikzelf risico heb gelopen bij het werk?

Dit is afhankelijk van onder andere de volgende zaken:

 • Zat er chroom-6 in de verflagen van de treinen waar u aan hebt gewerkt?
 • Zo ja, hoe lang heeft u gewerkt aan de treinstellen?
 • Waren er maatregelen die het vrijkomen van chroom-6 beperkten? Bijvoorbeeld afzuiging op de schuurmachine of puntafzuiging.
 • Droeg u de persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Hoe gezond was u tijdens het werk?

Deze vragen worden ook bij het onafhankelijke onderzoek onderzocht.

Waar kan ik terecht als ik wil weten of mijn gezondheidsklachten te maken hebben met de blootstelling aan chroom-6?

U meldt zich aan bij het Informatie- en Meldpunt van het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel. Het telefoonnummer is 06 – 20 44 81 94 en het e-mailadres is tilburg-chroom6@caop.nl.

De gemeente Tilburg heeft alle betrokkenen een brief gestuurd dat zij bij IKA-Ned terecht kunnen. U vindt deze brief hier:

Wat houdt het medisch onderzoek van IKA-Ned in?

Het medisch onderzoek duurt maximaal 1 uur. Het begint met een gesprek met een geneeskundige van IKA-Ned. Deze arts betrekt bij zijn onderzoek ook uw medische dossier en arbeidsdossier bij tROM. Op basis van het gesprek wordt besproken of de klachten misschien komen door blootstelling aan chroom-6. Misschien wil de arts nog verder onderzoek doen. Dit hangt af van het soort klachten. De medische onderzoeken begonnen na de informatiebijeenkomsten.

Moet ik de zorg van IKA-Ned zelf betalen?

Nee, dat is gratis voor u.

Wat is IKA-Ned?

IKA-Ned is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in het onderzoeken van arbeidsomstandigheden. Onafhankelijk betekent dat ze zelfstandig werken, de onderzoekers zijn niet in dienst van bijvoorbeeld de gemeente of NS/NedTrain. De deskundige artsen kunnen dus eerlijk vaststellen of de gezondheidsklachten die er zijn, te maken kunnen hebben met chroom-6.

Ik heb een rapport ontvangen van IKA-Ned. Waar kan ik terecht met vragen over de inhoud van het rapport?

U kunt voor vragen over de inhoud van het rapport terecht bij IKA-Ned. Het telefoonnummer is 085 009 0005.

Hoe meld ik mij aan bij IKA-Ned?

U kon zich aanmelden bij IKA-Ned. Dat deed u via het Informatie- en Meldpunt van het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel. Als u zich aanmeldde, kreeg u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomsten vonden plaats in Tilburg.

Wat hielden de informatiebijeenkomst van IKA-Ned in?

IKA-Ned organiseerde informatiebijeenkomsten in kleine groepen. Daar konden veel zorgen en vragen met artsen van IKA-Ned besproken worden. Deze bijeenkomsten zijn in de zomer van 2017 wekelijks gehouden in Tilburg. Na de informatiebijeenkomst konden betrokkenen zich bij IKA-Ned aanmelden voor een individueel medisch onderzoek. Dit kan uiteraard nog steeds.

Zijn andere stoffen, zoals uitlaatgassen en asbest, meegenomen in het medische consult bij IKA-Ned?

Ja. De IKA-Ned artsen hebben gekeken naar álle ziektebeelden, dus ook de gevolgen van andere stoffen. Als de artsen iets verdachts zagen dan staat dat in zijn/haar IKA-Ned rapport.

Ik ben ziek, maar IKA-Ned zegt dat het niet door chroom-6 bij tROM komt. Daar ben ik het niet mee eens. Kan ik het onderzoek laten overdoen?

Nee. U kunt er van uit gaan dat het onderzoek goed is gedaan. De IKA-Ned artsen zijn namelijk onafhankelijk én gespecialiseerd in werk gerelateerde ziektes.

Ik ben bij IKA-Ned geweest. Kan ik een second opinion aanvragen?

Dat kan uiteraard, maar u zult dat zelf moeten regelen en betalen. Doordat de gemeente uw eigen risico op de ziektekostenverzekering vergoedt, is die second opinion misschien kosteloos. Dat kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar navragen.

Ik heb een klacht over het onderzoek dat IKA-Ned bij mij deed. Waar kan ik terecht met mijn klacht?

U meldt uw klacht aan bij IKA-Ned. Vindt u dat er niet goed naar uw klacht is geluisterd of ervaart u problemen met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg'. Zij zijn te bereiken via klachtencommissieTilburg@caop.nl of via telefoonnummer: (070) 376 57 46.

Ik heb een rapport van IKA-Ned gekregen, maar ik ben het niets eens met de (medische) inhoud. Wat kan ik dan doen?

U neemt contact op met IKA-Ned. Een arts belt u dan terug om uw vragen te beantwoorden. Als u er met de arts niet uitkomt dan kunt u zelf en op eigen kosten een 'second opinion' aanvragen. Doordat de gemeente uw eigen risico op de ziektekostenverzekering vergoedt, is die second opinion misschien kosteloos. Dat kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar navragen.

Informatie en vragen

Hoe houdt de gemeente (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers op de hoogte?

De gemeente blijft betrokkenen informeren via brieven en deze internetsite.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

U kunt zich melden bij het onafhankelijke informatie- en meldpunt van het Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel (CAOP). Bij het CAOP kunt u:

 • uw vragen stellen
 • uw naam en adresgegevens doorgeven, zodat u op de hoogte blijft over chroom-6.

Betrokkenen kunnen met hun vragen terecht bij het (onafhankelijke) Informatie- en Meldpunt van het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel. Telefoon of WhatsApp: 06 – 20 44 81 94. Mail: tilburg-chroom6@caop.nl. Bij het CAOP kunnen betrokkenen zich ook aanmelden voor het medische onderzoek door IKA-Ned.

Privacy

Worden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt in het onderzoek naar chroom-6 in Tilburg?

Ja, dat is zo. Om goed te onderzoeken, hebben de onderzoekscommissie en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om:

 • u uit te nodigen als dat belangrijk is voor het onderzoek
 • u op de hoogte te houden
 • u te kunnen vragen hoe lang u bij tROM heeft gewerkt.

Uw gegevens worden verzameld en beheerd door het informatie- en meldpunt van het CAOP.

Worden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt door IKA-Ned?

IKA-Ned krijgt van de gemeente Tilburg de namen van de personen die tussen 2004-2012 hebben gewerkt bij tROM. Zo kan IKA-Ned kijken of iedereen die zich aanmeldt voor de informatiebijeenkomst of het medisch onderzoek van IKA-Ned, ook echt in die periode bij tROM heeft gewerkt.

Welke afspraken zijn er gemaakt over die persoonlijke gegevens? Krijgt iedereen die zomaar?

Nee. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. De afspraken hierover staan in het  Informatiestatuut (pdf,148KB). Dit is een juridische tekst die de gemeente volgens de wet moet opstellen.

De tekst is moeilijk omdat er juridische taal in gebruikt wordt. Heeft u vragen hierover, of over andere onderwerpen? Neem dan contact op met het informatie- en meldpunt van het CAOP.

Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur op 06-2044 8194. Ook kunt u mailen naar: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Wat doet de gemeente nog meer met mijn persoonsgegevens?

De gemeente Tilburg heeft veel gegevens van de personen die tussen 2004 en 2012 hebben deelgenomen aan het tROM-Project. Deze gegevens staan verspreid over computers en papieren dossiers. Ze worden nu bij elkaar gebracht in één dossier.

De gemeente Tilburg brengt de gegevens samen in één dossier, zodat:

 • u als oud tROM-medewerker uw gegevens in een keer kunt ontvangen (als dat nodig is
 • het RIVM onderzoek kan uitvoeren Het RIVM krijgt de gegevens geanonimiseerd van het CAOP. Dat betekent dat namen zijn weggelaten uit de gegevens die het RIVM krijgt.

De gemeente Tilburg zorgt ervoor dat alle gegevens goed beveiligd zijn. De datasystemen waarin de gegevens zijn vastgelegd, zijn: cliëntendossier tROM, cliëntendossier DIS en Dirigent.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het informatie- en meldpunt van het CAOP. Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur op 06-2044 8194. Ook kunt u mailen naar: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Klachten

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik terecht?

Met klachten kunt u terecht bij de speciale commissie, de 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg'. Zij zijn te bereiken via klachtencommissieTilburg@caop.nl, via telefoonnummer:  070-3765746 of  per post:

Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Wat doet de vertrouwens- en klachtencommissie?

De commissie is er voor betrokkenen die voelen dat ze hun verhaal niet goed genoeg kwijt kunnen en voor mensen die problemen ervaren met het proces of de behandeling van bijvoorbeeld de gemeente Tilburg. Betrokkenen kunnen bij de vertrouwens- en klachtencommissie een verzoek indienen om hun verhaal te doen.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

De Rechtswinkel Tilburg kan u helpen. Het adres van de Rechtswinkel is: Ringbaan West 96, 5046 VA Tilburg. U kunt ze ook bereiken via mevrouw Jacqueline Willemen: jacqueline@rechtswinkeltilburg.nl
of via telefoonnummer 013 – 5353135. De hulp van de Rechtswinkel is gratis.