U bevindt zich op:Actueel / Chroom 6

Chroom 6

Geactualiseerd 1 februari 2017.

Tussen 2004 en 2012 werkten mensen met een uitkering op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Daarbij kwam misschien een schadelijke hoeveelheid chroom-6 vrij. De gemeente is dat meteen gaan onderzoeken.

Het ging om een re-integratieproject: een project dat mensen uiteindelijk helpt aan een gewone baan. Zij konden werkervaring opdoen bij werkgevers in de omgeving. Een van de plekken waar ze werkten, was het terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Er zijn toen museumtreinen geschuurd en - soms - met een roller geverfd. De gemeente wil namelijk weten wat er precies gebeurd is. In totaal werkten in de periode 2004-2012 meer dan 800 (ex-)uitkeringsgerechtigden en medewerkers van de gemeente Tilburg bij tROM.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het zit in de primer-, verf- of laklagen op oude treinstellen. Chroom-6 wordt namelijk aan lak of (grond)verf toegevoegd om roesten te voorkomen. Chroom-6 kan vrijkomen bij het schuren of doorslijpen in de vorm van stof, of bij het lassen in de vorm van rook. Als er chroom-6 vrijkomt kan het schadelijk zijn voor de gezondheid, als je langere tijd in aanraking komt met de stof.

Kijk op de pagina veelgestelde vragen.

Informatiebijeenkomsten voor betrokkenen

Alle mensen die bij tROM hebben gewerkt, kregen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Dat waren niet alleen uitkeringsgerechtigden, maar ook medewerkers van de gemeente Tilburg zelf. Begin 2012 is bij tROM op het NS/NedTrain terrein opgeruimd en er zijn spullen verhuisd. Misschien is daar chroom-6 vrijgekomen. Ook de mensen die hebben geholpen met het opruimen / de verhuizing zijn daarom uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomsten vonden plaats in mei en november 2016 en in juli 2017.

Onafhankelijk onderzoek

Om precies te weten wat er bij tROM is gebeurd, stelde de gemeente op 19 juli 2016 een onafhankelijke onderzoekscommissie in. Onafhankelijk betekent dat de onderzoekers heel zelfstandig werken, ze zijn niet in dienst van bijvoorbeeld de gemeente of NS/NedTrain.

Informatiepunt

Voor alle betrokkenen richtte de gemeente een onafhankelijk informatiepunt op bij het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel.  Alle betrokkenen kunnen daar hun vragen stellen en zich aanmelden voor medisch onderzoek.

Medische zorg

De gemeente wil dat de betrokkenen zich medisch kunnen laten onderzoeken. Alle betrokkenen mogen daarom gratis onderzoek laten doen door IKA-Ned. Het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA) is gespecialiseerd in ziektes die door het werk zijn ontstaan. Veel betrokkenen maken gebruik van het medisch onderzoek door IKA-Ned. Ook geeft de gemeente twee jaar € 385 aan de betrokkenen, dat bedrag is precies het eigen risico van de zorgverzekering. De betrokkenen staat daarom niets in de weg om zich medisch te laten onderzoeken.

Rapport

De onafhankelijke onderzoekscommissie laat het onderzoek doen door het RIVM. Het RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De resultaten van het onderzoek zouden eerst in september 2017 klaar zijn, maar het onderzoek kost iets meer tijd dan verwacht. De onafhankelijke commissie bestudeert het onderzoeksrapport van het RIVM. De onafhankelijke commissie stuurt haar advies naar het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Tilburg.

Onafhankelijke klachtencommissie

De gemeente neemt de zorgen van alle betrokkenen serieus. Het onderzoek wordt daarom gedaan door een onafhankelijke commissie. En het medisch onderzoek laat de gemeente doen door de onafhankelijke artsen van IKA-Ned. Misschien hebben betrokkenen toch een klacht. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet goed gehoord voelen. De gemeente stelde daarom een speciale commissie in: de ‘vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg’.

Betrokkenen kunnen met hun klacht ook terecht bij de Rechtswinkel Tilburg.

Onderzoek RIVM bij tROM

Jan-Paul Zock van het RIVM geeft informatie over het onderzoek dat het RIVM doet.

Nieuws

Aanmelden voor medisch onderzoek kan nog steeds

1 februari 2018

 

Wilt u zich alsnog gratis medisch laten onderzoeken door de chroom-6 specialisten van IKA-Ned? Dat kan nog steeds. Meldt u zich dan aan bij het Informatie- en Meldpunt van het CAOP: telefonisch via 06 – 20 44 81 94 of per mail tilburg-chroom6@caop.nl.

Formulier tegemoetkoming uiterlijk 19 januari opsturen

15 januari 2018

 

Wilt u de financiële tegemoetkoming van € 385 over 2017 aanvragen? Doe dit dan uiterlijk vrijdag 19 januari. Het bedrag staat dan rond 19 februari 2018 op uw rekening.

Heeft u tussen 2004 en 2012 bij tROM gewerkt, maar geen formulier ontvangen? U kunt de brief en het formulier downloaden. Heeft u vragen over de tegemoetkoming? Bezoek dan de pagina veelgestelde vragen.

 

Staatssecretaris beantwoordt kamervragen over chroom-6 bij tROM

15 december 2017

 

Op 9 november 2017 stelden de Kamerleden Van Dijk, Van Kent en Laçin (allen SP) vragen over chroom-6 bij tROM. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, beantwoordde de vragen op woensdag 13 december 2017. De vragen en antwoorden staan op de website van de tweede kamer

Aanvraagformulier voor tegemoetkoming 2017 verzonden

8 december 2017

 

Vanaf 9 december ontvangen alle betrokkenen een aangetekende brief van de gemeente om de financiële tegemoetkoming van € 385 over 2017 aan te vragen. Dit bedrag is precies even hoog als het eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze moet helpen. Alle betrokkenen mogen deze tegemoetkoming sowieso houden.
 
Het bedrag staat omstreeks 19 februari 2018 op de rekening als het formulier op tijd is teruggestuurd. Vragen over de tegemoetkoming? Download de brief (pdf,307KB). Of bezoek de pagina veelgestelde vragen.
 
Op 15 december 2017 nog geen brief ontvangen? Stuur dan een email naar chroom6@tilburg.nl.

Tussenrapportage: wat heeft de commissie tot nu toe gedaan?

8 december 2017

 

Vorig jaar juli startte de onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 (afgekort tot CTC6) met het onderzoek naar chroom-6 en tROM. Onder leiding van oud-burgemeester Peter van der Velden is de commissie inmiddels ruim een jaar bezig. Wat is er sinds die tijd allemaal gedaan? CTC6 zette het op een rij. U leest het in de tussenrapportage op de site van CTC6.

Ook over 2018 financiële tegemoetkoming van 385 euro

17 november 2017

 

Het onderzoeksrapport van de onafhankelijke commissie is uitgesteld tot augustus 2018. Daardoor blijven betrokkenen langer onzeker of hun gezondheidsklachten misschien door chroom-6 zijn veroorzaakt. Het college heeft - op advies van de onafhankelijke commissie - besloten om alle betrokkenen daarom ook over 2018 een tegemoetkoming van 385 euro per persoon te geven. De gemeente haalt daarmee de drempel weg om naar de huisarts of specialist te gaan en zich medisch te laten onderzoeken. Dit bedrag is namelijk precies even hoog als het eigen risico voor de ziektekostenverzekering.
 
De gemeente stelt - net als bij de tegemoetkomingen over 2016 en 2017 - geen voorwaarden. Alle betrokkenen mogen deze tegemoetkoming sowieso houden. Oók als de commissie aangeeft dat het niet aannemelijk is dat iemands gezondheidsklachten het gevolg zijn van de werkzaamheden bij tROM. De 2018-vergoeding wordt - net zoals de vergoedingen over 2016 en 2017 - achteraf overgemaakt, dat wil zeggen begin 2019.

Het aanbieden van dit bedrag kan trouwens niet worden gezien als een erkenning van de gemeente Tilburg dat zij onrechtmatig heeft gehandeld. Daar kan namelijk pas wat over worden gezegd als de onderzoekscommissie haar rapport af heeft.

Onafhankelijk onderzoeksrapport uitgesteld tot zomer 2018

3 november 2017

 

De onafhankelijke onderzoekscommissie chroom-6 Tilburg (CTC6), heeft 3 november laten weten dat het RIVM meer tijd nodig heeft voor het onderzoek. De verwachting is nu dat de commissie volgende jaar, eind augustus 2018, met haar advies aan het Tilburgse college komt.

Wethouder Erik de Ridder: "Het is echt heel vervelend dat er meer tijd nodig is voor het RIVM-onderzoek, vooral voor alle betrokkenen die in onzekerheid verkeren. Tegelijkertijd moeten betrokkenen een goed en objectief antwoord krijgen op hun gezondheidszorgen. Het zou heel vervelend zijn als mensen zich door allerlei overhaaste conclusies achteraf onterecht zorgen hebben gemaakt. Vandaar dat ik continue benadruk dat de onderste steen boven moet komen."

Na een jaar nog geen klachten

24 oktober 2017

 

Er is een 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg'. Hier kunnen mensen terecht met klachten. Die mogelijkheid is er nu ruim een jaar. Voorzitter Rik Schuurmans zegt dat er nog geen klachten binnen zijn gekomen. “Als alles goed gaat, dan gaat alles goed”, zegt hij.

Luisteren

“Mensen hoeven niet te twijfelen of hun verhaal bij ons veilig is. Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Tilburg. Dat betekent dat we niet voor hun werken, maar voor de mensen die op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg hebben gewerkt. Zelfs uw naam blijft geheim als u dat wilt. Mensen die willen vertellen over tROM en chroom-6, kunnen bij ons terecht. Wij luisteren altijd.”

Wat doet de commissie met klachten?

Als u een klacht heeft, dan nodigt de commissie u uit voor een gesprek in Tilburg. U vertelt dan over uw klacht. De commissie gaat dan onderzoeken en schrijft daarna een brief aan de burgemeester en wethouders in Tilburg. Hierin staat een advies voor een oplossing. De gemeente moet vervolgens aan de commissie laten weten wat er met het advies is gedaan.

Zorgvuldig

Voorzitter Rik Schuurmans zegt dat het uniek is dat de gemeente Tilburg ervoor heeft gezorgd dat deze commissie bestaat. “Ik heb niet eerder gezien dat mensen bij een speciale commissie een klacht kunnen indienen over de gemeente. En dat dan ook de naam geheim blijft. Ik vind dat de gemeente Tilburg heel zorgvuldig omgaat met alle mensen die betrokken zijn.”

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de 'vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg' op www.tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl. U kunt vragen ook mailen naar klachtencommissieTilburg@caop.nl. En bellen kan ook: (070) 376 57 46.
Wilt u een brief sturen? Doe dat dan naar:

Vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Gemeente rondt intern onderzoek op tijd af

12 september 2017

 

Op verzoek van het RIVM voerde de gemeente het afgelopen jaar een groot intern onderzoek uit. Eind augustus rondde de gemeente dat interne onderzoek af en is alle gevraagde informatie overgedragen aan de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6). Geanonimiseerd, vanwege privacywetgeving. De aangeleverde informatie maakt onderdeel uit van het totale onderzoek dat het RIVM in opdracht van de onafhankelijke onderzoekscommissie uitvoert naar chroom-6 en de omstandigheden bij tROM. De resultaten en conclusies worden deze winter verwacht.

Nieuwe informatiebijeenkomst

12 juli 2017

 

Op 11 juli 2017 was er een nieuwe informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die begin 2012 hebben gewerkt op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg. Ze hebben niet aan treinen gewerkt, maar hebben ander werk gedaan zoals opruimen en verhuizen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Tilburg en de onafhankelijke onderzoekscommissie Chroom-6 Tilburg. Het was de tweede keer dat ze de bijeenkomst hielden. Eerder waren mensen welkom die tussen 2004 en 2011 aan het tROM-project hebben deelgenomen.

Dezelfde zorg

Er was een uitleg over het onderzoek door de vicevoorzitter van de commissie, Yvonne van Mierlo. Ook wethouder Hendrickx uit Tilburg kwam aan het woord. Ze vertelde dat de mensen die in 2012 op het terrein van tROM werkten, dezelfde zorg krijgen als de mensen die bij de eerdere informatie bijeenkomst zijn geweest. "Bij het werk in 2012 kan misschien ook chroom-6 zijn vrijgekomen. Dat kan schadelijk zijn geweest voor de gezondheid."

Vertel uw verhaal

Er wordt deze maanden uitgebreid onderzoek gedaan door het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is belangrijk om u aan te melden voor het onderzoek van het RIVM, vertelde Yvonne van Mierlo van de onderzoekscommissie. "Als je informatie geeft, help je de onderzoekers. Zo komen we tot een zorgvuldig onderzoek, dat vinden we erg belangrijk. Wie een gesprek wil, kan dit laten weten aan het informatiepunt – en meldpunt Tilburg chroom-6 van het CAOP."

Onderzoek door artsen

Naast het onderzoek van de commissie, kunnen betrokkenen zich ook door dokters van IKA Ned laten onderzoeken. Aanmelden voor een onderzoek, kan ook via het informatie en meldpunt.
Neem contact op met het informatie en meldpunt
Na afloop van de bijeenkomst werden er verschillende vragen gesteld. Hebt u ook een vraag? Neem dan contact op met het informatie en meldpunt. Dit is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via 06-2044 8194. U kunt ook e-mailen: Tilburg-chroom6@caop.nl.

RIVM legt uit waarom uw hulp nodig is bij het onderzoek

18 augustus 2017

 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar de risico’s voor de gezondheid. Risico’s die medewerkers hebben gelopen bij het werken op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg. Misschien is er chroom-6 vrijgekomen en dat kan schadelijk zijn.

Wat is er precies gebeurd?

Het onderzoek wordt gedaan om antwoord te krijgen op alle vragen die er zijn. Om welke risico’s gaat het? Wat is er precies gebeurd bij de werkzaamheden op het terrein? Het RIVM kan het onderzoek niet doen zonder jullie hulp. Als de onderzoekers veel mensen spreken, weten ze beter wat ze moeten onderzoeken. Alleen dan kunnen ze belangrijke vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Wilt u helpen?

Als u wilt helpen door informatie te geven tijdens een gesprek, laat dit dan weten aan het informatiepunt van het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel). Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur op 06-2044 8194. U kunt ook e-mailen: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Het onderzoek

Hoe voert het RIVM onderzoek uit?

  • Het RIVM wil graag gesprekken voeren met betrokkenen, zodat ze precies weten wat er is gebeurd. U kunt helpen!
  • Daarnaast gaan de onderzoekers alle documenten die er zijn, met veel belangrijke informatie, goed bestuderen.
  • En dan zijn er op andere plekken in het land ook al onderzoeken gedaan naar chroom-6. De resultaten daarvan kunnen nu goed gebruikt worden.

Meer informatie?

Als er genoeg onderzocht is en de resultaten zijn bekend, dan krijgt u daarvan bericht. Meer informatie? Neem dan contact op met het informatiepunt. Er staat ook veel informatie op deze website: www.informatiepuntchroom6.nl.

Medisch onderzoek in volle gang

18 augustus 2017

 

Mensen die op het tROM-terrein van NedTrain in Tilburg hebben gewerkt, hebben mogelijk risico gelopen. Misschien is er chroom-6 vrijgekomen en dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De artsen van IKA Ned onderzoeken of klachten over de gezondheid te maken hebben met het werk aan de oude treinen. We spreken met Sophia Franklin. Ze is bedrijfsarts en medisch adviseur bij IKA Ned.

Wat doet IKA Ned?

"IKA Ned heeft artsen die gespecialiseerd zijn in het medisch onderzoeken van gezondheidsproblemen als gevolg van werk", vertelt Sophia. "Goede informatie geven is daarbij erg belangrijk. We willen dat iedereen weet wat chroom-6 is en wat de risico’s zijn. We onderzoeken bij aandoeningen of ze door chroom-6 komen. Het komt ook voor dat een bestaande klacht niet komt door het werk op het tROM-terrein. In dat laatste geval adviseren we over een goede behandeling. Of we verwijzen door naar bijvoorbeeld de huisarts."

Zorgen wegnemen

De afspraken met oud-medewerkers, bij de GGD in Tilburg, zijn in volle gang. Sophia ziet mensen die door de uitleg gerustgesteld naar huis gaan. Maar er zijn ook mensen bij wie meer medische informatie wordt opgevraagd. "We pakken het medisch onderzoek heel nauwkeurig op en nemen zorgen serieus. ‘Je weet maar nooit’, hoor ik veel. Iemand komt voor de zekerheid toch even bij de dokter. Dat begrijp ik heel goed. Wij zijn ervoor om de medische problemen te onderzoeken. En we zijn ervoor om dingen uit te leggen."

Aanmelden voor medisch onderzoek

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid in relatie tot chroom-6, dan bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel. Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via 06-2044 8194 of tilburg-chroom6@caop.nl.

Het vervolg

"Na het medisch onderzoek stellen we een rapport op over de gezondheid. Daarin staat of een relatie met de chroom-6 blootstelling waarschijnlijk is of niet. Dit rapport is voor de oud-medewerker. En als dat gevraagd wordt, dan stuurt IKA Ned ook een kopie van het rapport naar de huisarts."

Het onderzoek kost iets meer tijd

29 mei 2017

 

Het onderzoek van het RIVM kost tijd. Iets meer tijd dan verwacht. De onafhankelijke commissie vindt het heel belangrijk dat alle betrokkenen wel zo snel mogelijk antwoorden krijgen op hun vragen. Daarom gaan de onderzoekers de vertraging zo klein mogelijk houden. De resultaten van het onderzoek zouden eigenlijk in september 2017 klaar zijn. Zodra de onafhankelijke onderzoekscommissie meer informatie heeft over het uitstel, laat zij aan betrokkenen en de gemeente Tilburg weten wanneer zij met de resultaten komen.

Meer informatie

Betrokkenen kunnen met hun vragen terecht bij het (onafhankelijke) Informatie- en Meldpunt van het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij OverheidsPersoneel. Telefoon of WhatsApp: 06 – 20 44 81 94. Mail: tilburg-chroom6@caop.nl. Bij het CAOP kunnen betrokkenen zich ook aanmelden voor het medische onderzoek door IKA-Ned.