U bevindt zich op:Actueel / Chroom 6

Chroom 6

Versie 10: geactualiseerd 7 februari 2017.

Actueel

Alle betrokkenen die in de periode tussen 2004 en 2011 bij  tROM  hebben gewerkt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg, ontvangen van de gemeente Tilburg een financiële tegemoetkoming. De treinen waaraan zij werkten bevatten mogelijk de stof chroom 6. Het bedrag ter hoogte van 385,00 euro ontvangen ze 2 keer. Een keer voor het jaar 2016 en één keer voor het jaar 2017.
 
De gemeente begrijpt dat betrokkenen zich zorgen maken over hun gezondheid en wil hen steunen in deze onzekere periode. De tegemoetkoming komt overeen met de hoogte van het wettelijk eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt het belangrijk dat alle betrokkenen de zorg kunnen krijgen die zij nu nodig hebben.

Alle betrokkenen zijn per brief persoonlijk geïnformeerd.

Algemene informatie

Tussen 2004 en 2011 hebben uitkeringsgerechtigden gewerkt in het project tROM. Zij konden werkervaring opdoen bij werkgevers in de omgeving. Een van de plekken waar is gewerkt is het terrein van NedTrain in Tilburg. De medewerkers hebben daar museumtreinen geschuurd en soms met de roller geverfd.

Begin september 2015 attendeerde een oud-medewerker van de gemeente Tilburg  een voormalig collega op een bericht van NS/NedTrain. Zij hadden naar buiten gebracht dat er chroom 6 aanwezig was in de primer-, verf- of laklagen op oude treinstellen.

De gemeente heeft allereerst op basis van aanwezige documenten geprobeerd om meer duidelijkheid te krijgen over de aantallen cliënten, welke periode het betreft, welke treinstellen het betreft etc.
Daarna heeft de gemeente contact opgenomen met NS/NedTrain om de kwestie te bespreken. Hieruit is duidelijk geworden dat in de oude verflagen van de treinen zeer waarschijnlijk chroom 6 zit. Chroom 6 kan vrijkomen tijdens het schuren of doorslijpen in de vorm van stof, of tijdens het lassen in de vorm van rook.

Naar aanleiding van deze mogelijke blootstelling heeft de gemeente vervolgens de (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)werknemers  geïnformeerd. Ook is er een aantal voorzieningen getroffen zoals het inrichten van een onafhankelijk informatie- en meldpunt bij het Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel (CAOP).

Op 19 juli 2016 heeft de gemeente een onderzoekscommissie ingesteld die onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek zal verrichten naar de gezondheidsrisico's bij de werkzaamheden bij tROM in de periode 2004-2011.

Algemeen

Wat is chroom 6?

Chroom 6 is een product dat aan lak of (grond)verf wordt toegevoegd om roesten te voorkomen. In stof-, rook- en/of dampvorm kan het schadelijk zijn voor de gezondheid als je gedurende een lange periode steeds aan deze stof wordt blootgesteld. Ons lichaam kan kleine hoeveelheden chroom 6 omzetten naar het onschadelijke chroom 3.

Bij welk werk kun je in aanraking komen met chroom 6?

Chroom 6 kan in de vorm van stof vrijkomen als een (grond)verflaag waar het in zit wordt geschuurd of als materiaal waarop een (grond)verflaag zit wordt doorgeslepen. Ook tijdens het lassen van delen waarop (grond)verf zit met chroom 6 kan het vrijkomen in de vorm van rook.

Wanneer komt chroom 6 vrij?

Als er chroom 6 in de (grond)verflagen zit, toont onderzoek aan dat het mogelijk vrijkomt bij:
•    Het schuren bij het repareren van kleine stukjes (spotrepair) aan de buitenwand;
•    Het schuren van de RVS bakwand;
•    Het schoonblazen van de treinen/omgeving na het schuren.

Werkzaamheden

Zat er chroom 6 in de (grond)verflagen op de treinstellen waar in Tilburg aan is gewerkt?

Chroom 6 zit zeer waarschijnlijk in oude (grond)verflagen aan de buitenkant van de treintypen SGM, ICM, ICR, Mat’64, loc DDAR, DDM1, E1700 en mogelijk in bepaalde bevestigingsmaterialen van treinen. NedTrain zal alle treinstellen onderzoeken om zeker te weten of er chroom 6 in de (grond)verflaag zat.

Hoeveel (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-) medewerkers hebben aan het project meegedaan?

In totaal zijn er op dit moment 715 betrokken personen bekend bij de gemeente Tilburg. Daarvan zijn 694 personen (ex)uitkeringsgerechtigden en 21 personen (oud)medewerkers. 

Wist de gemeente dat er mogelijk chroom 6 houdende (grond)verf op de treinen aanwezig was?

Nee, de werkzaamheden vonden plaats tussen 2004 en 2011. In die periode was de gemeente niet op de hoogte dat er mogelijk chroom 6 in de (grond)verflagen zat. Op het moment dat de gemeente hiervan op de hoogte raakte, is actie ondernomen.

Moeten mensen die aan de treinen hebben gewerkt zich zorgen maken?

Daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor. Als de duur van het werk beperkt is en er goede beschermingsmiddelen zijn gebruikt, is de blootstelling aan chroom 6 beperkt. Daarmee zijn de risico's beperkt. Maar om deze vraag zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden heeft de gemeente een onderzoekscommissie ingesteld die hier onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar gaat doen.

Hebben de medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gekregen?

Er zijn beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld die voldeden aan de wettelijke eisen. Uit het te verrichten onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek moet blijken of deze persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende bescherming boden en op een juiste manier zijn gebruikt.

Hebben de medewerkers een duidelijke instructie gehad?

Ja, die kreeg iedereen die aan de treinen ging werken. Uit het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek moet blijken op welke wijze dit is gebeurd en of dit voldoende duidelijk was.

Hoe weet ik of ik risico heb gelopen bij het werk?

Dit is afhankelijk van onder andere de volgende zaken:

 • Zat er chroom 6 in de verflagen van de treinen waar u aan hebt gewerkt?
 • Zo ja, hoe lang heeft u gewerkt aan de treinstellen?
 • Waren er maatregelen die het vrijkomen van chroom 6 beperkten? Bijvoorbeeld afzuiging op de schuurmachine of puntafzuiging
 • Droeg u de persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Hoe was uw lichamelijke gesteldheid?

Deze vraag is ook onderwerp binnen het onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheid

Wat doet chroom 6 in mijn lichaam?

De tijd dat chroom 6 in ons lichaam zit, is kort. Binnen twee tot drie dagen worden kleine hoeveelheden namelijk omgezet in het niet-schadelijke chroom 3. Na 120 dagen is de aanwezigheid niet meer te meten in bloed of urine.

Kan er een verband worden gelegd tussen mogelijke blootstelling aan chroom 6 en ziekteverschijnselen?

De gemeente wil deze vraag zorgvuldig kunnen beantwoorden. De onderzoekscommissie neemt deze vraag mee in het onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek.

Zijn er signalen van gezondheidsklachten bij medewerkers?

Zoals in de inleiding vermeld heeft begin september 2015 een oud-medewerker van de gemeente Tilburg een voormalig collega geattendeerd op een bericht van NS/NedTrain. Zij hadden naar buiten gebracht dat er chroom 6 aanwezig was in de primer-, verf- of laklagen op oude treinstellen. De oud- medewerker heeft toen ook aangegeven medische klachten te ondervinden. Het is niet bekend of deze klachten te maken hebben met chroom 6.

Waar kan ik terecht met vragen en klachten over mijn gezondheid?

Voor vragen over uw gezondheid of bij gezondheidsklachten moet u contact opnemen met uw huisarts. Meld dan dat u in het verleden mogelijk aan chroom 6 bent blootgesteld. De huisarts zal proberen uw klachten te verhelpen of u doorsturen naar een specialist.

Waar kan ik terecht als ik wil weten of mijn gezondheidsklachten verband houden met het werken met chroom 6?

Op dit moment zijn de gemeente Tilburg, IKA-Ned en de GGD een werkwijze aan het voorbereiden zodat alle betrokkenen die willen weten of hun gezondheidsklachten mogelijk een relatie hebben met chroom 6, bij IKA-Ned terecht kunnen. Als deze werkwijze helemaal bekend is, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd.

Wat is IKA-Ned?

IKA-Ned is een gespecialiseerd bureau dat onafhankelijk onderzoek doet naar beroepsziekten. Zij kunnen objectief vaststellen in hoeverre er een relatie is tussen mogelijke gezondheidsklachten en het werken met chroom 6. Dat doen zij door dossieronderzoek, een gesprek en/of een lichamelijk onderzoek.

Zijn er kosten aan de doorverwijzing naar IKA-Ned verbonden?

Nee, de gemeente Tilburg betaalt deze kosten.

Waar kan ik terecht met andere vragen?

U kunt zich melden bij het onafhankelijke informatie- en meldpunt van het Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel (CAOP).

Bij het CAOP kunt u:

 • uw vragen stellen;
 • uw naam en adresgegevens doorgeven zodat u op de hoogte blijft over chroom 6.

Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: 06-2044 8194 en via email: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Onderzoek

De gemeente heeft 19 juli 2016 een onderzoekscommissie ingesteld, wat gaat die onderzoeken?

De onderzoekscommissie heeft de opdracht om een onafhankelijk wetenschappelijke onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidsrisico's bij de werkzaamheden bij tROM in de periode 2004-2011, waaronder:

 • de arbeidsomstandigheden;
 • de genomen beschermingsmaatregelen;
 • het werkregime bezien vanuit de verplichtingen van de Wet Werk en Bijstand (WWB);
 • de formele (contractuele) verhouding tussen tROM, de NS/NedTrain en het NSM.

Het is aan de onderzoekscommissie om te besluiten hoe het onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Ook bepalen zij welke instantie(s)  het wetenschappelijke onderzoek  gaan uitvoeren.

Wie zit er in de onderzoekscommissie?

De onderzoekscommissie bestaat uit 7 leden, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De commissieleden zijn:

 • Peter van der Velden, oud-burgemeester van o.a. Breda, Bergen op Zoom, Emmen (voorzitter)
 • Yvonne van Mierlo, voorzitter van de raad van bestuur van Movisie
 • Marius de Jong, ervaren jurist uit Tilburg
 • Marian Schaapman, FNV
 • Wilfried Notten, emeritus hoogleraar toxicologie
 • Hannine van de Grift, afdelingshoofd Werk & Inkomen gemeente Tilburg
 • Freek van Huijgevoort, afvaardiging Ondernemingsraad gemeente Tilburg

Wanneer zijn de resultaten bekend?

De onderzoekscommissie heeft de opdracht om de resultaten van het onderzoek in september 2017 op te leveren.

Wie voert het wetenschappelijk onderzoek uit?

De onderzoekscommissie heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) opdracht gegeven om het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Kunnen (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers ook vragen meegeven aan de onderzoekscommissie?

De onderzoekscommissie ontvangt graag al uw vragen. Deze kunt u doorgeven aan het onafhankelijke informatie- en meldpunt van het CAOP.

Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: 06-2044 8194 en via email: Tilburg-chroom6@caop.nl

Worden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt in het onderzoek naar chroom-6 in Tilburg?

Ja, dat is zo. Om goed te onderzoeken, hebben de onderzoekscommissie en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om:
•    u uit te nodigen als dat belangrijk is voor het onderzoek;
•    u op de hoogte te houden;
•    u te kunnen vragen hoe lang u bij t ROM heeft gewerkt.

Uw gegevens worden verzameld en beheerd door het informatie- en meldpunt van het CAOP.

Welke afspraken zijn er gemaakt over die persoonlijke gegevens? Krijgt iedereen die zomaar?

Nee. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. De afspraken hierover staan in het  Informatiestatuut (pdf, 144KB). Dit is een juridische tekst die de gemeente volgens de wet moet opstellen.

De tekst is moeilijk omdat er juridische taal in gebruikt wordt. Heeft u vragen hierover, of over andere onderwerpen? Neem dan contact op met het informatie- en meldpunt van het CAOP.
Het CAOP is  bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur op 06-2044 8194. Ook kunt u mailen naar: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Het RIVM doet ook onderzoek naar chroom 6 in opdracht van Defensie. Wat voor onderzoek is dit?

Het RIVM onderzoekt wat de mogelijke gevolgen voor de gezondheid zijn van blootstelling aan chroom 6. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op: www.informatiepuntchroom6.nl.

Wat betekent het onderzoek in opdracht van Defensie naar chroom 6 voor de gemeente Tilburg?

De onderzoekscommissie bepaalt wat zij met de resultaten van dit onderzoek doet.

Financiële tegemoetkoming

De gemeente heeft besloten om betrokkenen een financiële tegemoetkoming te geven. Wat houdt die tegemoetkoming in?

De gemeente begrijpt dat betrokkenen die tussen 2004 en 2011 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg zich misschien zorgen maken over hun gezondheid. Deze zorgen kan de gemeente nu niet wegnemen. Om hen te steunen in deze onzekere periode, biedt de gemeente hen een tegemoetkoming aan van 385 euro. Betrokkenen ontvangen dit bedrag 2 keer. Een keer voor het jaar 2016 en één keer voor het jaar 2017.

Waarom is gekozen voor het bedrag van 385 euro?

Dit bedrag komt overeen met de hoogte van het wettelijk eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten  kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze hen moet helpen, vanuit moreel oogpunt.

Voor wie is de vergoeding?

De vergoeding is voor alle (ex)uitkeringsgerechtigden en (oud)medewerkers tROM die in de periode tussen 2004 en 2011 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg.

Hoe zijn de betrokkenen geïnformeerd over de vergoeding?

Alle betrokkenen die bij de gemeente bekend zijn, worden persoonlijk met een brief geïnformeerd.

Wat moeten betrokkenen doen die geen brief hebben ontvangen, maar wel in de periode tussen 2004 en 2011 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg?

Die kunnen een mail sturen naar: chroom6@tilburg.nl.

Informatie en vragen

Hoe zijn (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers geïnformeerd?

De gemeente heeft de betrokkenen geïnformeerd via brieven, informatiebijeenkomsten en informatie op deze internetsite.

Hoe houdt de gemeente (ex-) uitkeringsgerechtigden en (oud-) medewerkers op de hoogte?

De gemeente blijft betrokkenen informeren via brieven en deze internetsite.

Waar kan ik terecht met vragen en klachten over mijn gezondheid?

Voor vragen over uw gezondheid of bij gezondheidsklachten moet u contact opnemen met uw huisarts. Meld dan dat u in het verleden mogelijk aan chroom 6 bent blootgesteld. De huisarts zal proberen uw klachten te verhelpen of u doorsturen naar een specialist.

Waar kan ik terecht als ik wil weten of mijn gezondheidsklachten verband houden met het werken met chroom 6?

Op dit moment zijn de gemeente Tilburg, IKA-Ned en de GGD een werkwijze aan het voorbereiden zodat alle betrokkenen die willen weten of hun gezondheidsklachten mogelijk een relatie hebben met chroom 6, bij IKA-Ned terecht kunnen. Als deze werkwijze helemaal bekend is, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd.

Wat is IKA-Ned?

IKA-Ned is een gespecialiseerd bureau dat onafhankelijk onderzoek doet naar beroepsziekten. Zij kunnen objectief vaststellen in hoeverre er een relatie is tussen mogelijke gezondheidsklachten en het werken met chroom 6. Dat doen zij door dossieronderzoek, een gesprek en/of een lichamelijk onderzoek.

Zijn er kosten aan de doorverwijzing naar IKA-Ned verbonden?

Nee, de gemeente Tilburg betaalt deze kosten. 

Waar kan ik terecht met andere vragen?

U kunt zich melden bij het onafhankelijke informatie- en meldpunt van het Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel (CAOP).
Bij het CAOP kunt u:

 • uw vragen stellen;
 • uw naam en adresgegevens doorgeven zodat u op de hoogte blijft over chroom 6

Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: 06-2044 8194 en via email: Tilburg-chroom6@caop.nl

Klachten

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik terecht?

Met klachten kunt u terecht bij de  speciale vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg. Zij zijn te bereiken via klachtencommissieTilburg@caop.nl, via telefoonnummer:  070-3765746 of  per post:
Vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Wat doet de vertrouwens- en klachtencommissie?

De commissie biedt een vangnet voor betrokkenen die zich in het proces rondom chroom 6 in Tilburg niet gehoord voelen. Of als zij of in het proces zelf of de behandeling  door de gemeente Tilburg problemen ervaren. Betrokkenen kunnen bij de vertrouwens- en klachtencommissie een verzoek indienen om gehoord te worden.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

De Rechtswinkel Tilburg kan u helpen. Het adres van de Rechtswinkel is: Ringbaan West 96, 5046 VA Tilburg.

U kunt ze ook bereiken via mevrouw Jacqueline Willemen: jacqueline@rechtswinkeltilburg.nl
of via telefoonnummer 013 – 5353135. De hulp van de Rechtswinkel is gratis.

De gemeente vult deze webpagina regelmatig aan en actualiseert de informatie op basis van nieuwe feiten en voortschrijdend inzicht. In de aanhef treft u de laatste wijzigingsdatum aan.