Bomen

In de gemeente Tilburg staan circa 95.000 gemeentelijke bomen, als we die in de bossen niet meerekenen.

Soms moeten bomen gekapt worden, vanwege de veiligheid of om ruimte te geven aan andere bomen. Ook voor stedelijke ontwikkeling kan het zijn dat de gemeente bomen verwijdert. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, wordt een nieuwe geplant. Het verwijderen van bomen wordt altijd voorafgegaan door ecologisch onderzoek naar diersoorten die mogelijk in de bomen leven.

Zieke of dode bomen

Bomen die ernstig ziek of dood zijn kunnen onveilig zijn, omdat ze kunnen omvallen bij een storm of er kunnen takken breken. Ook de klimaatverandering- waar we de afgelopen jaren steeds meer mee te maken krijgen - heeft soms invloed op de condities van bomen. Andere redenen voor een slechtere conditie van bomen zijn onder meer de leeftijd en de standplaats.

Behoud van bomen

Het doel van de gemeente Tilburg is om zoveel mogelijk gemeentelijke bomen te behouden. Bijvoorbeeld door de groeiplaats te verbeteren of door te snoeien. Het lukt het niet altijd om de bomen in leven te houden of om de conditie van een boom op peil te houden. Bij een verslechterde conditie van de boom wordt deze extra in de gaten gehouden. Als de gemeente de veiligheid niet meer kan garanderen, moet de boom gekapt worden. Zo niet, dan kan een boom of een tak vallen en (letsel)schade aanrichten. Ook vitale bomen die vol in blad staan, kunnen bij extreme weersomstandigheden omvallen. Dat risico is niet te voorzien. Maar door de periodieke bomencontrole en het reageren daarop, verkleint de gemeente dit risico.

Via de digitale bomenkaart kunt u meer te weten komen over het groen in uw omgeving. Op deze kaart staan alle 95.000 gemeentelijke bomen met soortnaam.

Op de website tilburgsbos.nl staat meer over het beheer van de Tilburgse bossen dat wordt uitgevoerd door Boomrooierij Weijtmans B.V.

Onveilige bomen in Noord en West Tilburg

Het afgelopen jaar is ongeveer de helft van de gemeentelijke bomen gecontroleerd. Hieruit bleek dat er voor een klein deel van de bomen extra aandacht nodig is vanuit het oogpunt van veiligheid. Deze ‘aandachtsbomen’ zijn vervolgens verder onderzocht door boom technisch specialisten. Hieruit blijkt dat 260 bomen in Tilburg ziek of dood zijn. Omdat deze bomen een veiligheidsrisico vormen voor omwonenden en passanten, worden deze met spoed verwijderd of gesnoeid door middel van een zogenoemde noodkap. De bomen waar het om gaat worden gemarkeerd met een informatiebordje op de stam. Ze staan voornamelijk in Tilburg West en Tilburg Noord, maar ook op bedrijventerreinen. Enkele bomen die gekapt gaan worden staan verspreid door de stad, waaronder Reeshof en de Binnenstad.

De bomen worden op termijn zoveel als mogelijk op dezelfde plek of in de directe omgeving vervangen door nieuwe bomen.

Bredaseweg

Direct aan de Bredaseweg, nabij de Rugbyclub, staan 6 beuken die aan het afsterven zijn. De gemeente heeft geprobeerd deze bomen zo lang mogelijk te behouden, maar helaas is hun conditie nu zo slecht dat ze een gevaar gaan vormen voor passanten die over de Bredaseweg rijden. Takken kunnen vallen of zelfs de hele boom. Daarom worden de bomen met spoed verwijderd. Indien mogelijk worden er op termijn op dezelfde plek nieuwe bomen geplant.

 

Schoorstraat Udenhout

De gemeente wil de laanstructuur in de Schoorstraat herstellen en verbeteren door niet-vitale bomen te vervangen. Bij het vervangen van de bomen zorgt de gemeente dat verschillende soorten bij elkaar komen en dat de bomen geschikt zijn voor de locatie.

Bekijk het ontwerp van de laanstructuur Schoorstraat.

Van 4 tot en met 10 mei kunt u uw vragen, opmerkingen en verbeterpunten voor het ontwerp doorgeven of via het mailadres bomenlaan.schoorstraat@tilburg.nl.

Om de werkzaamheden uit te voeren, vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan. Zo kunnen de kap- en plantwerkzaamheden worden uitgevoerd.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar van 2020 starten. Eerst worden de onveilige, niet-vitale bomen gekapt. Vervolgens worden gezonde bomen geplant. Voor de nieuwe bomen wordt de groeiplaats verbeterd, zodat de bomen goed aanslaan en jaren meekunnen. Alle bomen die worden geplant hebben een milieukeurmerk, wat betekent dat de boom op een duurzame en milieuvriendelijke manier is gekweekt. Snoei-, tak- en stamhout wordt altijd hergebruikt, dus is altijd een grondstof voor een nieuw product. 

Witbrant-Oost

Boomrooierij Weijtmans verwijdert op donderdag 20 februari 42 bomen in opdracht van de gemeente. Het gaat om 21 dode bomen en 21 bomen die minder dan 50 centimeter van de erfgrens staan. De omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) is verleend. De werkzaamheden zijn vanaf 07.30 uur en duren tot na de middag.

Tijdens het derde kwartaal van 2020 worden de overige 27 bomen verwijderd die tussen de 50 en 150 cm van de erfgrens staan. De omgevingsvergunning hiervoor is aangevraagd. De bomen worden afgezaagd tot iets boven de grond. De boomstronk en de wortels worden pas verwijderd als de nieuwe bomen worden geplant. Op deze manier kan de boom niet verder groeien en wordt eventuele schade voorkomen. Bovendien hoeft de stoep niet twee keer opengemaakt te worden. Voor de start van de werkzaamheden wordt er een informatiebord geplaatst aan het begin van de wijk.  

Eind 2020 worden de nieuwe bomen geplant. Er worden dan ook maatregelen genomen om de ondergrondse groeiplaats te verbeteren en zo eventuele schade in de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten. Uitgangspunt is dat de gekapte bomen 1 op 1 worden vervangen door nieuwe bomen. Hierbij houdt de gemeente rekening met de kabels en leidingen in de grond.

De nieuwe bomen moeten passen in de wijk en ze moeten bestand zijn tegen de veranderende weersomstandigheden (klimaatadaptatie). Er worden bomen gekozen die zoveel mogelijk bijdrage aan de biodiversiteit.