Kenniskwartier

De gemeente heeft een gebiedsvisie Kenniskwartier opgesteld. Het Kenniskwartier is het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University/Stadsbos013 en de Westermarkt. De gebiedsvisie laat zien hoe het gebied zich in de periode tot 2040 kan ontwikkelen.

Het gaat dan over de stationsomgeving, nieuwe gebouwen en woningen, meer groen en minder verkeer. Maar ook over het aanpakken van sociale opgaven zoals bestrijden van armoede, schulden, eenzaamheid en werkloosheid. In de visie staan geen uitgewerkte plannen. De gemeente wil deze visie de komende jaren samen met bewoners, ondernemers en partners uitwerken tot concrete plannen.

Meer informatie

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een mail sturen naar: kenniskwartier@tilburg.nl