Torenbuurt

De Torenbuurt is volop in ontwikkeling. Woningcorporatie Tiwos heeft een besluit genomen over hun huurwoningen en er wordt gewerkt aan een buurtvisie. 

  Samen bouwen aan de toekomst van de Torenbuurt

  We kijken allemaal op onze eigen manier naar de Torenbuurt. Vindt u groen en speelruimte voor kinderen belangrijk of wilt u hier oud worden? Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk buurtbewoners meedenken over de toekomst van de buurt. Dat kan op verschillende momenten en verschillende manieren. Zo wordt de Torenbuurt van iedereen en wonen we hier allemaal met plezier. 

  De gemeente Tilburg en Woningbouwvereniging Tiwos willen de buurt verder klaar maken voor de toekomst. Al eerder zijn er gesprekken gevoerd met bewoners over hoe die toekomst er uit zou moeten zien. De komende maanden gaan we aan de slag met alle ideeën en zorgen van bewoners en komen we tot een visie voor de buurt.  

  Vanaf 25 mei vindt u ons op verschillende momenten en plekken in de buurt om uw ideeën en zorgen voor de buurt achter te laten. Iedere woensdag- en vrijdagochtend kunnen buurtbewoners terecht in de modelwoning van Tiwos op de Cuneratorenstraat 20.  

  Heeft u weinig tijd? Of wilt u liever digitaal uw mening geven?

  Reageer via het vragenformulier.

  Groot onderhoud

  Woningcorporatie Tiwos heeft een besluit genomen over hun huurwoningen in de Torenbuurt. De eengezinswoningen blijven staan en worden gerenoveerd. Ze krijgen groot onderhoud en worden energiezuinig gemaakt.De voorbereiding voor de renovatie is in 2023. De renovatie start in 2024. 
   
  De portiekflats van Tiwos blijven nog zeker 5 jaar staan. Waarschijnlijk worden deze in de periode tussen 2028 en 2033 gesloopt. Het officiële besluit over de sloop moet Tiwos nog nemen. Hier wordt in de komende periode, in overleg met de buurt, onderzoek naar gedaan. Het onderzoek moet uiteindelijk duidelijkheid geven over waar de (vervangende) nieuwbouw bijvoorbeeld komt. 

  Het besluit van Tiwos heeft geen invloed op woningen van andere corporaties of woningen in particulier eigendom. 

  Terugblik informatieavond

  Op 31 januari organiseerden de gemeente en Tiwos een informatieavond over de toekomst van de Torenbuurt. Ongeveer 80 bewoners waren aanwezig. Zij werden bijgepraat over de plannen voor het Kenniskwartier en de toekomst van de Torenbuurt. Tiwos vertelde deze avond wat meer over het groot onderhoud aan de woningen. Het verslag van de avond en het antwoord op de belangrijkste vragen leest u hier terug. Heeft u interesse om deel te nemen in de werkgroep, stuur dan voor 3 maart mail naar torenbuurt@tilburg.nl. Graag in de mail aangeven aan welke werkgroep u wilt deelnemen.