logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Abdij- & Torenbuurt

De Abdij & Torenbuurt zijn volop in ontwikkeling. In de Abdijbuurt worden huurwoningen gerenoveerd en zijn de straten, de stoep en het groen opgeknapt. In de Torenbuurt worden de rijtjeswoningen van Woningcorporatie Tiwos gerenoveerd en werken gemeente, woningcorporatie en bewoners aan een buurtvisie. De portiekflats blijven nog minimaal vijf jaar in gebruik, maar worden op termijn gesloopt.

Samen bouwen aan de toekomst van de Torenbuurt

Bewoners kijken allemaal op hun eigen manier naar de Torenbuurt. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk buurtbewoners meedenken over de toekomst van hun eigen buurt. Zo wordt de Torenbuurt van iedereen en woont iedereen hier met plezier. De wensen en ideeën van de buurt worden vastgelegd in een buurtvisie.  

Groot onderhoud

Woningcorporatie Tiwos nam een besluit over hun huurwoningen in de Torenbuurt. De eengezinswoningen blijven staan en worden gerenoveerd. Ze krijgen groot onderhoud en worden energiezuinig gemaakt. De renovatie startte in 2023.  

De portiekflats van Tiwos blijven nog zeker 5 jaar staan. Waarschijnlijk worden ze in de periode tussen 2028 en 2033 gesloopt. Het officiële besluit over de sloop moet Tiwos nog nemen. Hier wordt in de komende periode onderzoek naar gedaan, in overleg met de buurt. Het onderzoek moet uiteindelijk duidelijkheid geven over waar de (vervangende) nieuwbouw bijvoorbeeld komt. Het besluit van Tiwos heeft geen invloed op woningen van andere corporaties of woningen in particulier eigendom.