U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven

Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven

Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven  is een prachtig gebied waar Tilburgers hun ommetje wandelen of een rondje hardlopen. Dit 'Vorstelijk Landschap' vormt de poort tot Het Groene Woud en verbindt de stad met het omliggende Brabantse platteland. De gemeente werkt samen met ondernemers, organisaties en bewoners aan plannen die het voor bewoners nog gemakkelijker en leuker maken om te komen genieten van natuur en cultuur in deze vorstelijke achtertuin van Tilburg.

Landschap van Allure

De gemeente werkt samen met  anderen partijen om een stevige impuls te geven aan de natuurwaarden, landschappelijke aantrekkelijkheid en recreatieve toegankelijkheid van het gebied Moerenburg-Koningshoeven. Dit wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant in het kader van het programma Landschappen van Allure.

Projecten

Een Lus in het Landschap winnaar wedstrijd

Tilburgers konden de afgelopen 2 maanden een stem uitbrengen op een van de 5 geselecteerde ontwerpen. Meer dan 1000 Tilburgers deden dat. Ontwerpster Elena Lledo gaat het ontwerp de komende maanden verder uitwerken. Het streven is om eind 2017 een definitief uitgewerkt ontwerp te hebben. Hierin worden de opmerkingen uit de stad en van de selectiecommissie in verwerkt. In die laatste zitten de gemeente, Rijkswaterstaat en Cupudo (Cultuur in het Publieke Domein). Daarnaast wordt onder andere gekeken naar de technische en financiële haalbaarheid.

Verbindingen

Wethouder Mario Jacobs: "We wilden alle Tilburgers de kans geven hun stem uit te brengen. Niet alleen de stad heeft de afgelopen maanden de moeite genomen om te kiezen uit de 5 ontwerpen, ook de omwonenden hebben in grote aantallen hun stem uitgebracht."

"Tilburg verdient het om als voorloper van kunst in de openbare ruimte opnieuw die rol te pakken met cultuur in het publieke domein. We doen dat vanuit de kracht van Tilburg, vanuit de stad zelf, met een inspirerende blik en vernieuwende verbindingen. De uitkijktoren in Moerenburg is daar een perfect voorbeeld van: een initiatief gedragen door de stad, waaruit een tastbaar resultaat is gekomen", aldus wethouder Marcelle Hendrickx.
 
De ambities en projecten in het gebied worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van Landschappen van Allure van de provincie Noord-Brabant.

De gemeente voegt nieuwe iconen toe aan het landschap, zoals de uitkijktoren die  langs het verkeersknooppunt De Baars (A58), tussen de hoofdrijbanen Breda - Eindhoven en Eindhoven - Breda komt.

Leisurelanes

De gemeente wil landschapspark Moerenburg-Koningshoven beter toegankelijk maken door de aanleg van leisurelanes. Dit zijn fiets- en wandelpaden en sportlanes die zo ruim van opzet zijn, dat wandelaars, skaters, fietsers en hardlopers elkaar ongestoord kunnen passeren. Ook worden bestaande wandel- en fietspaden met elkaar verbonden

Fietspaden

Naar verwachting wordt in 2018 gestart met de aanleg van het fietspad bij de Eindhovenseweg, nadat de formele procedure is afgerond.

Sportlanes

Er zijn plannen voor 2 sportlanes: een van 5 kilometer en een van 10 miles. De aanleg van de sportlane van 5 kilometer staat op het programma voor najaar 2017. In 2018 volgt de 10 miles route.

Wandelroutes

De aanleg van de wandelroute bij de Eindhovenseweg wordt gecombineerd met de aanleg van het fietspad.

Versterken ecologie en biodiversiteit

Al geruime tijd werkt de gemeente samen met anderen partijen om het landschap in het gebied Moerenburg-Koningshoeven aantrekkelijker te maken. Een grotere verscheidenheid aan flora en fauna draagt hier ook aan bij. Zo zijn er agrariërs die hun grond omvormen tot natuurterrein en zo zorgen voor een grotere biodiversiteit.