U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Mobiliteitsplan 2040

Mobiliteitsaanpak Tilburg: samen op weg naar 2040

Er is een nieuwe mobiliteitsaanpak voor Tilburg. Die heeft de gemeente samen met de stad opgesteld. De stad gaat onder meer lopen en fietsen stimuleren. Verder gaat de gemeente verder met het slim geleiden van autoverkeer. De Raad heeft deze nieuwe aanpak 14 november 2016 vastgesteld.

Prijs voor innovatieve fietsideeën

Op het Nationale Fietscongres op 20 en 21 september in Tilburg wordt de Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor inwoners, beleidsmakers, adviseurs en uitvinders die vernieuwende ideeën bedenken om meer mensen te laten fietsen. Voor 7 categorieën kunnen suggesties ingediend worden. Insturen kan tot 15 juni via de website nationaalfietscongres.nl. De winnaar krijgt 10.000 euro om zijn plan verder uit te werken.

Technologie

Slimme technologie, gedrag en samenwerking meer in balans brengen en infrastructuur zijn speerpunten uit het nieuwe beleid. Tilburg wil toonaangevend zijn op het gebied van mobiliteitsveranderingen.

Tilburg gaat meer investeren in het stimuleren van lopen en fietsen, marketing & gedrag en slimme toepassingen van technologie. Het nieuwe beleid is erop gericht dat voetgangers meer ruimte krijgen. Daarnaast is de fiets het vervoermiddel bij uitstek in de stad, maar ook steeds meer voor grotere afstanden in de regio. De fietspaden worden steeds drukker. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe fietsroutes met meer kwaliteit.

Technologie wordt ook gebruikt om verkeer zoveel mogelijk over de tangenten, ringbanen en cityring te leiden. Doel daarvan is om de Tilburgse verblijfsgebieden zoveel mogelijk vrij van doorgaand gemotoriseerd verkeer te houden.

Proeftuinen

De gemeente wil ook experimenteren in zogenoemde Tilburgse proeftuinen. Marktpartijen die mee willen denken worden uitgenodigd om ideeën in te dienen. Dit is het beginpunt van een nieuwe werkwijze waarbij we samen met de stad en de gebruiker gaan werken aan de bereikbaarheid van onze stad en regio. Dit gaan we doen op verschillende manieren en op verschillende momenten. Wilt u hieraan meedoen, dan kunt zich aanmelden via mobiliteit2040@tilburg.nl.

Lees onze blog over mobiliteit in Tilburg op onze blogpagina.

Tilburg wil een attractieve, leefbare en gezonde stad zijn. Maar ook een stad met een goed vestigingsklimaat en gelijke kansen voor iedereen. De mobiliteit staat ten dienste daarvan.

Club van 500

Durf jij in een zelfrijdende auto te stappen? Vind jij de e-bike een goed alternatief voor de bus? En zou de overheid deelauto’s meer moeten stimuleren? Heb jij hierover een mening, word dan lid van de Club van 500. De provincie zoekt 500 Brabanders die actief mee willen denken over de toekomst van mobiliteit.

Meer informatie op de website brabant.nl/toekomstmobiliteit.

Downloads

Documenten met achterliggende informatie zijn hieronder te downloaden.

Ga naar het BIS voor het raadsvoorstel met bijlagen (punt 13 op de besluitenlijst)