Stappegoor

In en rond Stappegoor staat de komende periode veel te gebeuren. De ontwikkeling van het kazerneterrein, de nieuwbouw van het Koning Willem II college, de bouw van de laatste fasen Willemsbuiten, maar ook het uitwerken van de plannen voor 1000 nieuwe woningen en het Stappegoorpark.

Nieuwsbrief Stappegoor

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijft u zich dan vrijblijvend in voor de digitale nieuwsbrief Stappegoor. U krijgt dan mail wanneer er ontwikkelingen zijn. U vindt het inschrijfformulier via deze link naar eepurl.com.

Tijdelijke opvang statushouders in Koning Willem II-kazerne

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft besloten om tijdelijk statushouders op te vangen in een van de gebouwen van de Koning Willem II-kazerne aan de Ringbaan-Zuid. Het gaat om opvang van zo’n 200 tot 240 statushouders tot uiterlijk 1 november 2022. Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze mensen verhuizen op korte termijn naar een woning in Tilburg of de omliggende regio en starten met hun inburgering als nieuwe Nederlanders. Tot er een geschikte woning voor hen is gevonden, wonen ze in de Koning Willem II-kazerne. Meer informatie over de tijdelijke opvang van statushouders in de Koning Willem II-kazerne staat op de pagina opvangkazerne op deze site.

Hebt u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Tilburg via telefoonnummer: 
06- 29 63 69 65 en per e-mail via opvangkazerne@tilburg.nl.

Belangrijke vervolgstappen in plannen voor Groot-Stappegoor 

In de periode tot 2028 ontwikkelt Stappegoor zich tot een gebied met meer ruimte om te wonen, te bewegen en samen te ontspannen. Het Olympiaplein krijgt een upgrade en wordt een plek waar bewoners, studenten en bezoekers elkaar ontmoeten. Een nieuw park biedt volop ruimte om samen te sporten en te recreëren. Er komen nieuwe woningen, veilige fiets- en wandelpaden en meer groen. Zo wordt Stappegoor een gebied waar wonen, sporten, leren en recreëren beter op elkaar aansluiten en moeiteloos in elkaar overlopen.  

In 2021 onderzocht de gemeente samen met het Consortium Stappegoor de haalbaarheid voor deze ontwikkelingen. Er zijn plannen voor circa 1000 appartementen, het opwaarderen van het Olympiaplein en het openbaar gebied, het aanpassen van de infrastructuur, het realiseren van een parkeergarage en een park met een semi-openbare atletiekaccommodatie. De gemeenteraad stemde op donderdag 18 november 2021 in met de plannen. In 2022 worden de plannen verder uitgewerkt in overleg met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en sportverenigingen uit het gebied.

Sneller bouwen voor specifieke doelgroepen

De gemeente wil meer woningen gaan bouwen voor spoedzoekers, statushouders, studenten en inwoners die na een succesvol traject bij een zorginstelling, weer zelfstandig kunnen wonen. Voor deze groep huurders is nu weinig aanbod en zij kunnen vaak geen aanspraak maken op reguliere of particuliere huurwoningen. Een eerste project voor deze doelgroep komt mogelijk op Stappegoor. Lees meer in het nieuwsbericht op deze site.

Ontwikkeling kazerneterrein

In en rond de voormalige Koning Willem II kazerne zijn plannen voor de bouw van zo’n 275 koop- en huurwoningen. In enkele van de kazernegebouwen uit de jaren ’30 komt een 'Integraal Kindcentrum': een basisschool, kinderopvang en naschoolse opvang. Inmiddels is het definitieve stedenbouwkundig ontwerp klaar. Op basis van dit ontwerp gaat in het najaar van 2021 het nieuwe bestemmingsplan ter inzage. 
Interesse in de woningen? Schrijf je dan in via nieuwbouwwillemii.nl.

Bekijk hier het definitieve stedenbouwkundig plan (PDF, 3,0 MB)