U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Stappegoor

Stappegoor

Woningbouw

Willemsbuiten

Achter de Goirleseweg, op de plek waar vroeger onder meer de stadssporthal stond, komt een nieuwe wijk met 6 buurten: Willemsbuiten. Hier komen 480 woningen, die in 6 fases worden gebouwd. De eerste woningen zijn opgeleverd. Half april zullen alle woningen van fase 1 opgeleverd zijn. Eind eerste kwartaal 2017 gaan de laatste woningen van fase 2 in de verkoop en start ook de bouw van fase 2.

De hoofdweg door Willemsbuiten (lopende vanaf de professor Goossenslaan achter Euroscoop en T-Kwadraat langs) is klaar. Deze hoofdweg doet tijdens de bouw dienst als bouwweg voor de huizenbouw. Er is een scheiding tussen het bouwverkeer en het verkeer van en naar de bewoonde huizen. De bewoners kunnen de wijk in en uit via de Goirleseweg / Bernhard Leenestraat, het bouwverkeer gaat via de bouwweg. De gemeentewerf en Atilla is voor motorvoertuigen via de bouwweg bereikbaar. Voor fietsers richting Atilla komt er een tijdelijke fietsenstalling die bereikbaar is via de doorgang bij de Ireen Wüstbaan.

Het aansluitende deel van de geluidsvoorziening (het scherm) over de Goirleseweg is op 1 februari 2017 opnieuw behandeld in de omgevingscommissie. De commissie kan zich vinden in de basisuitwerking van het getoonde ontwerp. De aannemer werkt het ontwerp verder uit.

Meer informatie over Willemsbuiten op de website nieuwbouw-willemsbuiten.nl.

Bij de bouw van Willemsbuiten zijn project- en gebiedsontwikkelaars betrokken. Samen vormen ze het zogenoemde consortium Nieuw-Stappegoor. Door het Consortium wordt regelmatig een nieuwsbrief verzonden met daarin de informatie over hun werkzaamheden. Via info@projectstappegoor.nl kun je je aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Zuiderpark

Naast het nieuwbouwproject Willemsbuiten komen er ook huizen op de locatie Tatraweg, beter bekend als Zuiderpark. Daarin is veel plek voor groen. Alle huizen in de eerste fase zijn verkocht. Het terrein is inmiddels voorzien van riolering en bouwwegen worden aangelegd op het terrein. De bouw wordt ontsloten via de Tatraweg, met een ingang en uitgang.

Het deel van Zuiderpark dat tegen de Ringbaan Zuid ligt zal als eerste bebouwd worden. De bomen op Zuiderpark zijn zoveel als mogelijk behouden en ingepast in het ontwerp van deze nieuwe woonwijk. De bomen die niet kunnen blijven staan, omdat die op een toekomstige weg staan of op de plaats waar woningen moeten komen, zijn gekapt. De rand met bomen om Zuiderpark, deels bestaande uit unieke bomen, blijft waardoor een parkachtige omgeving ontstaat.

De aanleg van de Nuts leidingen start in januari 2017, de bouw van de 1e fase start in februari en fase 2 gaat ook in februari in de verkoop.

Meer informatie over Zuiderpark op zuiderparktilburg.nl.

Supermarkt XL

Het Consortium Stappegoor tekende een overeenkomst met Jumbo voor een nieuwe Jumbo Foodmarkt op Stappegoor. Begin 2017 start hiervan de bouw, de winkel opent in 2018.

Onderwijs

Op dit moment wordt een nieuw vakcollege aan de Stappegoorweg gebouwd. Naar verwachting zal dit gebouw in de zomer van 2017 in gebruik worden genomen. Ook Fontys heeft plannen voor nieuwbouw op het terrein. Hiervoor wordt momenteel de bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Professor Goossenslaan

Om de afwikkeling van het verkeer naar Stappegoor te verbeteren wordt de bestaande rotonde in de prof. Goossenslaan omgebouwd naar een kruising met verkeerslichten. Vooruitlopend op die ombouw worden op dit moment voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Onderdeel van die voorbereidende werkzaamheden zijn het verleggen van kabels en leidingen en het kappen van bomen. Na de ombouw zullen er zoveel mogelijk nieuwe bomen worden geplant om het groene karakter te behouden.