U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Stappegoor

Stappegoor

Stappegoor is het gebied tussen de Ringbaan Zuid, de Goirleseweg, de A58 en de Tatraweg/Abcovenseweg. In dit gebied vind je onder meer het ROC, de Fontys studentencampus, sportvelden, T-Kwadraat, de Ireen Wüst schaatsbaan, sportwinkels, horeca, een megabioscoop en het Willem II stadion. Daarnaast komen er woningen (Willemsbuiten en Zuiderpark) en een Jumbo Foodmarkt.

Bij de plannen op Stappegoor zijn project- en gebiedsontwikkelaars betrokken. Samen vormen ze het zogenoemde consortium Nieuw-Stappegoor. Door het Consortium wordt regelmatig een nieuwsbrief verzonden met daarin de informatie over hun werkzaamheden. Via info@projectstappegoor.nl kun je je aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Willemsbuiten

Achter de Goirleseweg, op de plek waar vroeger onder meer de stadssporthal stond, komt een nieuwe wijk met 6 buurten: Willemsbuiten. Hier komen 480 woningen, die in 6 fases worden gebouwd. Fase 1 is geheel opgeleverd en bewoond. Eind 2017 worden de eerste woningen in fase 2 opgeleverd.

De hoofdweg door Willemsbuiten (lopende vanaf de professor Goossenslaan achter Euroscoop en T-Kwadraat langs) is klaar. Deze hoofdweg doet tijdens de bouw dienst als bouwweg voor de huizenbouw. Er is een scheiding tussen het bouwverkeer en het verkeer van en naar de bewoonde huizen. De bewoners kunnen de wijk in en uit via de Goirleseweg / Bernhard Leenestraat, het bouwverkeer gaat via de bouwweg. De gemeentewerf en Atilla is voor motorvoertuigen via de bouwweg bereikbaar. Voor fietsers richting Atilla komt er een tijdelijke fietsenstalling die bereikbaar is via de doorgang bij de Ireen Wüstbaan.

Meer informatie over Willemsbuiten op de website nieuwbouw-willemsbuiten.nl.

Zuiderpark

Naast het nieuwbouwproject Willemsbuiten komen er ook koop- en huurhuizen op de locatie Tatraweg, beter bekend als Zuiderpark. In dit project is veel plek voor groen. Alle huizen in de eerste en tweede fase zijn verkocht. De bomen op Zuiderpark zijn zoveel als mogelijk behouden en ingepast in het ontwerp van deze nieuwe woonwijk. De rand met , deels unieke, bomen om Zuiderpark blijft waardoor een parkachtige omgeving ontstaat. Eind 2017 worden de eerste woningen opgeleverd.

Meer informatie over Zuiderpark op zuiderparktilburg.nl.

Jumbo Foodmarkt

De bouw van de Jumbo is begin september gestart. Als eerste is de bouwput ontgraven. Deze bouwput is nodig omdat onder de Jumbo een parkeergarage wordt aangelegd. Om het bouwverkeer zo veel mogelijk weg te houden bij de fietsers hebben is het fietspad aan de kant van de ijsbaan afgesloten. De fietsers worden over het fietspad aan de overkant geleid. Om die omlegging mogelijk te maken zijn er aanpassingen uitgevoerd aan beide kanten van de Stappegoorweg langs de Ringbaan.

Geluidswal/scherm

Vanaf 18 september is de aannemer herstart met de werkzaamheden aan de geluidswal. Het werkterrein is ingericht en de projectlocatie is opgeschoond en voorzien van rijplaten.
Medio zal de wal op de volledige hoogte van 12 meter zijn. Begin 2018 start de aannemer met de realisatie van het scherm over de Goirleseweg. Medio 2018 moet dan het scherm en de wal op hoogte zijn en wordt beplanting aangebracht.

Professor Goossenslaan

Om de afwikkeling van het verkeer naar Stappegoor te verbeteren wordt de bestaande rotonde in de prof. Goossenslaan omgebouwd naar een kruising met verkeerslichten. Vooruitlopend op die ombouw worden op dit moment voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Onderdeel van die voorbereidende werkzaamheden zijn het verleggen van kabels en leidingen en het kappen van bomen. Na de ombouw zullen er zoveel mogelijk nieuwe bomen worden geplant om het groene karakter te behouden.