Stappegoor

In en rond Stappegoor staat de komende periode veel te gebeuren. De ontwikkeling van het kazerneterrein, de nieuwbouw van het Koning Willem II college, de bouw van de laatste fasen Willemsbuiten, maar ook het uitwerken van de plannen voor 1000 nieuwe woningen en het Stappegoorpark.

Nieuwsbrief Stappegoor

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijft u zich dan vrijblijvend in voor de digitale nieuwsbrief Stappegoor. U krijgt dan mail wanneer er ontwikkelingen zijn. U vindt het inschrijfformulier via deze link naar eepurl.com.

Belangrijke vervolgstappen in plannen voor Groot-Stappegoor 

In de periode tot 2028 ontwikkelt Stappegoor zich tot een gebied met meer ruimte om te wonen, te bewegen en samen te ontspannen. Het Olympiaplein krijgt een upgrade en wordt een plek waar bewoners, studenten en bezoekers elkaar ontmoeten. Een nieuw park biedt volop ruimte om samen te sporten en te recreëren. Er komen nieuwe woningen, veilige fiets- en wandelpaden en meer groen. Zo wordt Stappegoor een gebied waar wonen, sporten, leren en recreëren beter op elkaar aansluiten en moeiteloos in elkaar overlopen.  

In het afgelopen jaar onderzocht de gemeente samen met het Consortium Stappegoor de haalbaarheid voor deze ontwikkelingen. Er zijn plannen voor circa 1000 appartementen, het opwaarderen van het Olympiaplein en het openbaar gebied, het aanpassen van de infrastructuur, het realiseren van een parkeergarage en een park. Het college concludeerde dinsdag 14 sept 2021 dat de plannen haalbaar zijn en vraagt de gemeenteraad om deze ontwikkeling te financieren. In de komende maanden bespreekt de raad de plannen. Een eindbeslissing wordt verwacht tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 november a.s. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

Sneller bouwen voor specifieke doelgroepen

De gemeente wil meer woningen gaan bouwen voor spoedzoekers, statushouders, studenten en inwoners die na een succesvol traject bij een zorginstelling, weer zelfstandig kunnen wonen. Voor deze groep huurders is nu weinig aanbod en zij kunnen vaak geen aanspraak maken op reguliere of particuliere huurwoningen. Een eerste project voor deze doelgroep komt mogelijk op Stappegoor. Lees meer in het nieuwsbericht op deze site.

Ontwikkeling kazerneterrein

In en rond de voormalige Koning Willem II kazerne zijn plannen voor de bouw van zo’n 275 koop- en huurwoningen. In enkele van de kazernegebouwen uit de jaren ’30 komt een 'Integraal Kindcentrum': een basisschool, kinderopvang en naschoolse opvang. Inmiddels is het definitieve stedenbouwkundig ontwerp klaar. Op basis van dit ontwerp gaat in het najaar van 2021 het nieuwe bestemmingsplan ter inzage. 
Interesse in de woningen? Schrijf je dan in via nieuwbouwwillemii.nl.

Bekijk hier het definitieve stedenbouwkundig plan