Huisvesting arbeidsmigranten

Tilburgse bedrijven hebben steeds vaker moeite om in de stad of regio voldoende en geschikte werknemers te vinden. Daarom huren zij arbeidsmigranten in.

De meeste arbeidsmigranten komen hier vooral om tijdelijk te werken. Ze verblijven in Tilburg voor enkele maanden of langer. In Tilburg zijn nu nog te weinig goede en grootschalige woonvoorzieningen. Daardoor ontstaan er soms ongewenste situaties in wijken en buurten voor zowel de arbeidsmigranten als hun omgeving. Maar ook is voor een groot aantal arbeidsmigranten helemaal nog geen verblijfsplek in onze stad en regio beschikbaar. Zij moeten soms enkele uren per dag reizen om op hun werk in Tilburg te komen.

Het bestuur van onze stad wil dat iedereen onder goede omstandigheden kan wonen en werken en daarmee een gelukkig en gezond leven kan leiden. Om de huisvesting van 3600 tot 5000 arbeidsmigranten voor 2025 mogelijk te maken, wil het college van burgemeester en wethouders meewerken aan de realisatie van tijdelijke grootschalige en goed begeleide logiesvoorzieningen. Bij tijdelijk hebben we het in de meeste gevallen vooralsnog over maximaal 10 jaar.

Locatiekeuze

  • Op 19 februari 2019 heeft het college voor 19 locaties aangegeven of deze kansrijk zijn voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten of niet. 7 Locaties zijn toen als kansrijk benoemd, aan de andere 12 wilde het college niet meewerken.
  • Op 25 juni 2019 heeft het college opnieuw 4 initiatieven voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten beoordeeld. Het college heeft besloten om aan deze 4 initiatieven niet mee te werken.
  • Op 9 juni 2020 heeft het college de locatie Biezenmortelsestraat 43, 43a en 45 in Biezenmortel benoemd tot kansrijke locatie.
  • In september 2020 is een locatie aan de Rielseweg door het college benoemd tot kansrijke locatie.
  • In maart 2021 heeft het college besloten om niet mee te werken aan een locatie aan de Hultenseweg.
  • En als laatste heeft het college besloten om de locatie aan de Enschotsebaan als kansrijk te benoemen. 

Op de kaart staat een overzicht van alle locaties die nu zijn besproken en leest u de afweging van het college. De kaart laat ook zien waar in Tilburg op dit moment al grootschalige locaties voor arbeidsmigranten zijn.

Hieronder vindt u meer informatie over de motieven van het college ten aanzien van de verschillende locaties.

Kansrijke locaties

De kansrijke locaties liggen aan: Dr. Hub van Doorneweg 81 t/m 99 en het naastgelegen onbebouwde gemeenteperceel, Broekhovenseweg 136a, Ringbaan Oost 102, Ringbaan Noord 81, Bundersestraat 30, Dongenseweg 67, Schoorstraat 63 in Udenhout, de Biezenmortelsestraat 43, 43a en 45 in Biezenmortel, de Rielseweg en de Enschotsebaan. 
Samen zouden deze locaties aan ruim 2000 arbeidsmigranten huisvesting kunnen bieden. Dat betekent dat de gemeente nog steeds open staat voor plannen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het realiseren van de totale opgave.

Informatieavond Enschotsebaan op 9 december

Op donderdagavond 9 december organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de locatie Enschotsebaan.
I.v.m. de coronamaatregelen weten we nog niet precies hoeveel mensen we deze avond kunnen ontvangen.
Het kan zijn dat hier nog iets in veranderd.
Inwoners die op de avond aanwezig willen zijn, kunnen zich via e-mail aanmelden: huisvestingenschotsebaan@tilburg.nl.
We informeren u dan nog over de invulling van de avond.

Wat betekent kansrijk?

Het college noemt een locatie kansrijk als ze van mening is dat op deze plek een grootschalige voorziening voor huisvesting van arbeidsmigranten kan passen. De inzet van het college is dan ook op deze locatie, in overleg met de initiatiefnemer en de omgeving, daadwerkelijk te komen tot realisatie. Daarbij wordt uitgegaan van het principe 'Ja we willen hier een grootschalige voorziening voor huisvesting arbeidsmigranten, als er voldaan wordt aan o.a. ruimtelijke bepalingen en bijvoorbeeld de vastgestelde uitgangspunten'.

Locaties in ontwikkeling

Nadat het college een locatie heeft aangemerkt als kansrijk, worden omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de opgave en het proces. Belanghebbenden kunnen zich tijdens de informatiebijeenkomst opgeven voor deelname aan een klankbordgroep. Deze klankbordgroep maakt samen met de gemeente en de initiatiefnemer afspraken rondom bijvoorbeeld beheer, parkeren of andere zaken die belangrijk zijn voor de omgeving. Het voeren van deze gesprekken met de omgeving en het voldoen aan de uitgangspunten zijn belangrijke onderdelen van het vervolgproces. Dit in voorbereiding op de start van de bestemmingsplanprocedure of aanvraag omgevingsvergunning.

Wat is er eerder al besloten?

Sinds het najaar van 2018 zijn de gemeenteraad en de stad regelmatig geïnformeerd over dit onderwerp. Een van de eerste stappen die werd gezet is vaststellen van uitgangspunten waaraan grootschalige locaties voor huisvesting arbeidsmigranten moeten voldoen. Onder andere ook de mening van het burgerpanel en de stad zijn daarin betrokken. Lees meer over de totstandkoming van de uitgangspunten in de collegevoorstellen:

Veelgestelde vragen

Waarom werken er arbeidsmigranten in Tilburg, waarom zijn grootschalige logiesvoorzieningen eigenlijk nodig en wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?

Op de website van Expertisecentrum Flexwonen vindt u praktijkvoorbeelden van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Filmpjes over dit onderwerp

Contact

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet kunt vinden op deze pagina of bij de veelgestelde vragen? Of bent u een ontwikkelende partij en heeft u belangstelling om in Tilburg een grootschalige locatie te ontwikkelen? Stuur dan een mail naar: huisvestingarbeidsmigranten@tilburg.nl