Huisvesting arbeidsmigranten

Tilburgse bedrijven hebben steeds vaker moeite om in de stad of regio voldoende en geschikte werknemers te vinden. Daarom huren zij arbeidsmigranten in.

De meeste arbeidsmigranten komen hier vooral om tijdelijk te werken. Ze verblijven in Tilburg voor enkele maanden of langer. In Tilburg zijn nu nog te weinig goede en grootschalige woonvoorzieningen. Daardoor ontstaan er soms ongewenste situaties in wijken en buurten voor zowel de arbeidsmigranten als hun omgeving. Maar ook is voor een groot aantal arbeidsmigranten helemaal nog geen verblijfsplek in onze stad en regio beschikbaar. Zij moeten soms enkele uren per dag reizen om op hun werk in Tilburg te komen.

Het bestuur van onze stad wil dat iedereen onder goede omstandigheden kan wonen en werken en daarmee een gelukkig en gezond leven kan leiden. Om de huisvesting van 3600 tot 5000 arbeidsmigranten voor 2025 mogelijk te maken, wil het college van burgemeester en wethouders meewerken aan de realisatie van tijdelijke grootschalige en goed begeleide logiesvoorzieningen. Bij tijdelijk hebben we het in de meeste gevallen vooralsnog over maximaal 10 jaar.

Zeven kansrijke locaties bekend

Op 19 februari 2019 bepaalde het college welke locaties ze op dit moment kansrijk vindt voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Maar ook heeft ze aangegeven aan welke initiatieven ze niet mee wil werken.

Kansrijke locaties
Bekijk de kaart

Locaties

De kansrijke locaties liggen aan: Dr. Hub van Doorneweg 81 t/m 99 en het naastgelegen onbebouwde gemeenteperceel, Broekhovenseweg 136a, Ringbaan Oost 102, Ringbaan Noord 81, Bundersestraat 30, Dongenseweg 67 en de Schoorstraat 63 in Udenhout.

Op de kaart staat een overzicht van alle locaties die nu zijn besproken en leest u de afweging van het college. De kaart laat ook zien waar in Tilburg op dit moment al grootschalige locaties voor arbeidsmigranten zijn.

Wilt u meer lezen over de motieven van het college ten aanzien van de verschillende locaties? Lees dan hier de collegenota (pdf, 398,1 KB) en de analyse van de locaties (pdf, 8,3 MB).

Wat betekent kansrijk?

Het college noemt een locatie kansrijk als ze van mening is dat op deze plek een grootschalige voorziening voor huisvesting van arbeidsmigranten kan passen. De inzet van het college is dan ook op deze locatie, in overleg met de initiatiefnemer en de omgeving, daadwerkelijk te komen tot realisatie. Daarbij wordt uitgegaan van het principe 'Ja we willen hier een grootschalige voorziening voor huisvesting arbeidsmigranten, als er voldaan wordt aan o.a. ruimtelijke bepalingen en bijvoorbeeld de vastgestelde uitgangspunten'.

Hoe nu verder?

Op 25 februari zijn de raad, de initiatiefnemers en de stad geïnformeerd over de keuzes van het college. Omwonenden van de 7 kansrijke locaties zijn tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de opgave en het proces.

Belanghebbenden konden zich tijdens de informatiebijeenkomsten opgeven voor deelname aan een klankbordgroep. Deze klankbordgroep gaat samen met de gemeente en de initiatiefnemer aan de slag om afspraken te maken om rondom bijvoorbeeld beheer, parkeren of andere zaken die belangrijk zijn voor de omgeving. Het voeren van deze gesprekken met de omgeving en het voldoen aan de uitgangspunten zijn belangrijke onderdelen van het vervolgproces.

Het streven is om de gesprekken rond de zomer af te ronden en dan duidelijkheid te hebben over het vervolgtraject. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of bestemmingsplanwijziging. Zodra dit bekend is wordt de omgeving van de kansrijke locaties hierover geinformeerd.

Wat is er eerder al besloten?

Sinds het najaar van 2018 zijn de gemeenteraad en de stad regelmatig geïnformeerd over dit onderwerp. Een van de eerste stappen die werd gezet is vaststellen van uitgangspunten waaraan grootschalige locaties voor huisvesting arbeidsmigranten moeten voldoen. Onder andere ook de mening van het burgerpanel en de stad zijn daarin betrokken. Lees meer over de totstandkoming van de uitgangspunten in de collegevoorstellen najaar 2018:

Veelgestelde vragen

Waarom werken er arbeidsmigranten in Tilburg, waarom zijn grootschalige logiesvoorzieningen eigenlijk nodig en wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?
Hier leest u een selectie van de meest gestelde vragen (pdf, 122,5 KB).

Filmpjes over dit onderwerp

Contact

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet kunt vinden op deze pagina of bij de veelgestelde vragen?
Stuur dan een mail naar: huisvestingarbeidsmigranten@tilburg.nl