Stadsforum

Binnen enkele jaren ontstaat in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleis-raadhuis en stadhuis een levendig plein: het Stadsforum.

Op dit nieuwe Stadsforum komt ruimte voor de markt, de kermis en andere evenementen, zoals Tilburg Zingt. Het verkeer krijgt ook een plek, maar het doorgaande verkeer op de Paleisring moet wel flink verminderen. Het Stadsforum wordt in de toekomst een stuk groener en klimaatbestendiger.

In relatie tot de plannen voor het Stadsforum krijgt ook het Koningsplein een metamorfose. Het Koningsplein wordt Koningswei: met veel groen, een verbinding naar de Piushaven via de huidige Koopvaardijstraat en appartementen. De parkeergarage Koningsplein blijft open.

Voorlopig ontwerp

Op dinsdag 23 juni 2020 heeft het college het voorlopig ontwerp (VO) Stadsforum vastgesteld. Dit is de eerste tussenstap en onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling Stadsforum en Koningswei.

Nu het VO is vastgesteld, kan de voorbereiding van de aanleg openbare ruimte rondom het Stadhuis beginnen. De eerste werkzaamheden op het Stadhuisplein starten eind 2020.

In de komende periode wordt het Voorlopig Ontwerp Stadsforum technisch verder uitgewerkt. Eind 2020 beslist de raad over het Definitief Ontwerp Stadsforum en de bijbehorende budgetten voor de uitvoering van de eerste fasen. Alle vervolgstappen worden telkens voor definitieve besluitvorming aan college en/of raad voorgelegd. Ook bewoners, Stichting Binnenstad Management Tilburg, planteam Stadsforum en Koningswei, Stichting Tilburgse Markten, het cultuurcluster (waaronder de Schouwburg, Fontys en Factorium) blijven betrokken.

Bekijk het VO Stadsforum

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met projectleider Chern Jansen van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-11412315 en per e-mail via chern.jansen@tilburg.nl