Experimenten in de leefomgeving

Een schone, groene, goed onderhouden openbare ruimte waar we prettig met elkaar kunnen wonen, leven en samen zijn. Dat is waar de gemeente Tilburg aan werkt en waar we extra in investeren.

Dat doet de gemeente door samen met de inwoners te bepalen waar en welke actie nodig is. De gemeente gaat niet alleen meer investeren, maar zoekt ook naar efficiëntere manieren om te werken. Hoe? Dat bedenkt en test de gemeente in en met de stad. De openbare ruimte is tenslotte niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Met elkaar zorgen we voor een schoon en leefbaar Tilburg.

Er worden, samen met inwoners, experimenten bedacht en uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd. Zo ontstaat een gezamenlijke aanpak. Op deze pagina leest u meer over de experimenten en de resultaten. Om de testresultaten niet teveel te beïnvloeden, communiceert de gemeente vooraf niet over alle experimenten.

Kuierrondjes  

De kuierrondjes zijn er gekomen na signalen uit de stad waaruit bleek dat er behoefte was aan ommetjes voor senioren en anderen die slecht ter been zijn. De gemeente heeft aandacht voor de (kwetsbare) positie van ouderen in de stad. Ze moeten mee kunnen blijven doen in een omgeving waarin ze niet eenzaam zijn, maar juist van waarde blijven. Iedereen dient zich te voet of rollend te kunnen verplaatsen, want lopen in de buitenlucht is gezond. De kuierroutes zijn 1 á 2 kilometer lang, zijn goed begaanbaar voor rollator- en rolstoelgebruikers, sociaal veilig en voorzien van rust- en ontmoetingsplekken. 

Als experiment worden er 2 kuierrondjes gerealiseerd: 1 in de Reeshof en 1 in Noord. De routes staan in de gratis Wandelen in de Wijk app en zijn te herkennen aan het kuierlogo in de stoeptegels. De app is te downloaden in Google Play of de App Store.

Experiment in de binnenstad

In een intensieve samenwerking tussen Binnenstad Management Tilburg (BMT), Groen Xtra en de gemeente worden de grootste ergernissen van de eigenaren, inwoners en ondernemers van de Binnenstad aangepakt.

Uit een enquête blijkt dat zij zich ergeren aan thema’s als vieze en slechte bestrating, stickers, graffiti, kapotte bloembakken, te kleine prullenbakken en lelijke elektrakasten. Daarom wordt samen bekeken hoe het huidige budget effectiever kan worden ingezet, om met dezelfde inzet tot een hogere waardering te komen.

De belangrijkste verandering is dat Groen Xtra tijdens winkeltijden zichtbaarder zal zijn op de belangrijkste routes en daar intensiever gaat schoonmaken. Dit experiment wordt van 1 juni t/m 31 december 2020 uitgevoerd in de Binnenstad.

Plantkorven

In de Leo XIII Straat heeft de gemeente meerdere plantkorven met verticale klimbeplanting geplaatst. Op deze plek experimenteert de gemeente met het creëren van een groene beleving in de straat, zonder dat er bomen kunnen worden geplant. Het verhaal achter dit experiment is er een met een geurtje. Voorheen stonden er Ginkgo Biloba bomen in de straat. Dit is een prachtige boom, zolang deze niet vruchtdragend is. Een jonge boom laat na jaren pas zien of de boom vruchtdragend is. Dit was met de bomen in de Leo XIII Straat het geval. De vruchten vielen de hele zomer op de grond en dat zorgde voor stank. Buurtbewoners hadden daarom aangegeven de bomen te willen laten vervangen. Vanwege nieuwe regels rondom de kabels en leidingen onder de grond mochten er geen nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Daarom is er gekozen voor plantkorven waarin bloeiende klimbeplanting voor een groene beleving in de straat zorgt. 
 

Kijk op je Wijk

In juni 2020 kregen buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord een uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan het experiment Kijk op je Wijk. Samen met buurtgenoten konden zij bepalen hoe de openbare ruimte in hun buurt onderhouden moest gaan worden, met als doel een hogere waardering van de openbare ruimte. Hiervoor is een tool ontwikkeld waarin buurtbewoners hebben aangeven welke onderhoudsthema's zij het belangrijkst vinden. Het budget voor onderhoud blijft hetzelfde, maar wordt op een andere manier ingezet. Willen zij bijvoorbeeld dat er meer zwerfafval op straat wordt opgeruimd? Dan is er minder geld over voor het weghalen van onkruid.

Gemeente Tilburg en Brouwers Groenaannemers hebben de resultaten van deze inzendingen inzichtelijk gemaakt en willen deze graag met u delen. De resultaten hiervan kunt u vinden op de pagina Kijk op je Wijk op deze website. Van half juli t/m december 2020 zullen Dalem Noord en Gesworen Hoek dus volgens de wensen van de buurtbewoners onderhouden worden.

Muurschilderingen

Een van de experimenten is het plaatsen van een muurschildering op blinde muren, om het aanzicht op die plek er minder verwaarloosd te laten zijn. In de Koopvaardijstraat is in november 2019 een muurschildering aangebracht, op verzoek van de bewoners. Kunstenaar Eric Veltmeijer heeft het ontwerp gemaakt, dat door hen werd omarmd. In juli 2020 zorgde Collin van der Sluijs voor een metamorfose van een grote muur in de Tjeuke Timmermansstraat. Diezelfde maand verschijnen er nog meer muurschilderingen. Zo tekent Robin Nas voor een muur bij de AH XL en zet Aziz Lesley zijn handtekening op een muur in de Klaverstraat. Er volgen nog een twee muurschilderingen later dit jaar.

Op Facebook gaven ruim 1500 mensen hun mening of ze vonden dat de muurschildering het straatbeeld positief beïnvloedt. 89% is het hiermee eens. Er zijn diverse locaties aangedragen waar inwoners ook graag een muurschildering willen. De gemeente bekijkt samen met de pandeigenaren en Tilburgse kunstenaars de mogelijkheden.

Ontstenen

Op verschillende plekken in de stad vervangt de gemeente stenen verharding voor groen, voor een prettiger leefklimaat. Het regenwater loopt beter weg en het groen zorgt voor een aangenamere temperatuur in de zomer. Dit is bijvoorbeeld gerealiseerd op de Noordhoekring, Dalemdreef en  in het Citypark in de Zomerstraat. Andere locaties volgen. In totaal gaan we ruim 4.200 m2 ontstenen.

Flitspeiling

Hoe waardeert de stad de openbare ruimte nu? En wat vinden inwoners belangrijk? In januari voerde de gemeente een zogeheten flitspeiling uit. Dit is een quick scan waarmee we hiervan een indruk kunnen krijgen. Zie het als een soort thermometer. De flitspeiling gaf de volgende resultaten: De vragenlijst die ging over de openbare ruimte (straten, stoepen, parken, groenstroken, enzovoort) is ingevuld door 5517 mensen. Mensen noemen veiligheid, geen zwerfafval en groen het belangrijkst voor een fijne omgeving. De vraag over hoe schoon Tilburgers hun buurt vinden scoort het laagst van allemaal. Het meest positief over hun buurt zijn de inwoners van Berkel Enschot, Udenhout en Tilburg zuidwest. Inwoners van de binnenstad en van Oud Noord vinden dat er te weinig te groen is.

Nieuwe peiling 

van half november tot begin december is de flitspeiling opnieuw gehouden, om te zien of de uitgevoerde experimenten in de openbare ruimte de beleving van inwoners hebben veranderd.

Vragen of opmerkingen?

De experimenten zijn in 2020. Aan het eind van het jaar volgt de evaluatie van alle experimenten en de aanbevelingen voor de toekomst. Vragen of opmerkingen? Mail naar experimenten@tilburg.nl.