logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Eerste gereguleerde cannabis te koop in Tilburg en Breda

15 december 2023

De coffeeshops in Breda en Tilburg zijn 15 december gestart met de verkoop van gereguleerde wiet en hasj. In deze zogeheten aanloopfase gaan deze 2 steden proefdraaien voor het zogeheten ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’.

Minister Kuipers (VWS) bracht een werkbezoek aan de coffeeshop De Baron in Breda en hielp mee de eerste levering gereguleerde wiet te registreren in het hiervoor speciaal ontwikkelde track & trace systeem. Dit gebeurde onder het toeziend oog van de burgemeesters Theo Weterings (Tilburg) en Paul Depla (Breda). Zij maakten zich jarenlang hard maakten voor een gesloten keten en zien nu het experiment van start gaan.

Historisch moment

Burgemeester Theo Weterings: “Eigenlijk een historisch moment: al jaren stel ik dat het gedoogbeleid failliet is en vandaag zetten we eindelijk een stap naar legalisatie. En naar het einde van deze onwenselijke gedoogsituatie. Met Breda en Tilburg als vooruitgeschoven posten. Ik kijk uit naar dit experiment binnen het experiment omdat we de ruimte hebben om met elkaar te ontdekken wat werkt, wat beter moet en zeker ook wat de consument vindt van de gereguleerde producten. Eindelijk vooruitgang.”

Aanloopfase

Hoewel aan het experiment gesloten coffeeshopketen in totaal 10 gemeenten deelnemen en Amsterdam met een stadsdeel gaat aansluiten, starten de gemeenten Breda en Tilburg nu al. Hiermee wordt op een kleinere schaal ervaring opgedaan, de ‘kinderziektes’ eruit gehaald en vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd voordat alle gemeenten mee gaan doen. 

Gedoogde producten

In de aanloopfase mogen de deelnemende coffeeshops zowel de gereguleerde als de gedoogde producten aanbieden. In deze fase is er nog een beperkt aanbod aan gereguleerde wiet, omdat nog maar 3 telers kunnen produceren. Daarnaast mogen coffeeshops maximaal 500 gram op voorraad hebben.   

De verwachting is dat aanloopfase ongeveer 6 maanden duurt. Na de aanloopfase begint de overgangsfase in alle deelnemende gemeenten. De overgangsfase start zodra de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde cannabis voldoende zijn om alle deelnemende coffeeshops volledig en bestendig te kunnen bevoorraden, en als wordt voldaan aan de voorwaarden van een gesloten keten. Een aantal weken na de overgangsfase zal de experimenteerfase starten, waarin coffeeshops in de deelnemende gemeenten exclusief gereguleerde producten mogen verkopen aan hun klanten. Deze experimenteerfase duurt vier jaar.

Van teler naar coffeeshop

De eerste 3 legale telers hebben inmiddels voldoende productie om de leveringen aan de coffeeshops in Tilburg en Breda te verzorgen. Deze producten worden van zaadje tot verkoopeenheid volledig gevolgd in een daarvoor ontwikkeld track & trace systeem. De telers zorgen voor het beveiligde vervoer van de hennep en hasjiesj naar de coffeeshop. Dit mag alleen worden gedaan door een geld- en waarde-transportbedrijf met een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid.

Landelijke en lokale regels

Ook tijdens het experiment gelden er strikte landelijke en lokale regels waar de coffeeshop aan moet voldoen. Deze regels zijn grotendeels identiek aan de eisen die nu gelden in het gedoogbeleid. Zo mag in de coffeeshops geen alcohol worden verkocht, zijn minderjarigen niet toegestaan, moet de exploitant zich inspannen om overlast te voorkomen en mag er maar een beperkte hoeveelheid hennep en hasjiesj in de coffeeshop aanwezig zijn. Wat wel verandert is dat er vanaf nu gereguleerde hennep en hasjiesj kan worden gekocht door de klanten en hierbij ook een bijsluiter wordt geleverd over het gebruik van softdrugs.

Meer informatie over het wietexperiment op rijksoverheid.nl en op de pagina coffeeshops op deze site.