Wethouder Marcelle Hendrickx

Marcelle Hendrickx is sinds 2014 wethouder van Tilburg voor D66.

Portefeuille

 • Onderwijs (inclusief natuur- en milieu-educatie)
 • Jeugd
 • Cultuur
 • P&O
 • Wijkaanpak, coördinatie wijkgericht werken
 • Inwonersparticipatie (inclusief burgerinitiatieven)
 • 1e loco
 • Wijkwethouder: West ('t Zand en Wandelbos), Blaak, Zorgvlied en De Reit

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Marcelle Hendrickx. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Marcelle Hendrickx op Social Media

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid VNG commissie Europa en Internationaal
 • Lid Nederlandse delegatie van het Europese Comité van de Regio's (CvdR) (gezeteld in Brussel)
 • Bestuurlijk opdrachtgever vanuit de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling 
 • Lid AB en DB (plv voorzitter) GGD Hart voor Brabant
 • Voorzitter DB en lid AB RAV Brabant Midden-West-Noord
 • Voorzitter Landelijke Wethoudersvereniging
 • Voorzitter Regionale Taskforce tegen kindermishandeling
 • Lid Adviesraad PACT voor Kindcentra
 • Voorzitter Landelijke regiegroep Nu Niet Zwanger GGD GHOR Nederland
 • Ambassadeur landelijk programma "Kansrijke Start" (Ministerie VWS)
 • Jurylid E. du Perronprijs
 • Lid Raad van Advies Expertisecentrum Veiligheid (Avans Hogeschool)
 • Lid Poho Jeugd GR Regio Hart van Brabant
 • Lid maatschappelijke adviesraad Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD), Tilburg University

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Marcelle Hendrickx.