U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur /College van B en W / Wethouder Marcelle Hendrickx

Wethouder Marcelle Hendrickx

Marcelle Hendrickx is sinds 2014 wethouder van Tilburg voor D66.

Portefeuille

 • Onderwijs (inclusief natuur- en milieu-educatie)
 • Jeugd
 • Cultuur
 • P&O
 • Wijkaanpak, coördinatie wijkgericht werken
 • Inwonersparticipatie (inclusief burgerinitiatieven)
 • 3e loco
 • Wijkwethouder: West ('t Zand en Wandelbos), Blaak, Zorgvlied en De Reit

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Marcelle Hendrickx op Social Media

Nevenfuncties

 • Lid VNG commissie Europa en Internationaal
 • Lid Nederlandse delegatie van het Europese Comité van de Regio's (CvdR)
 • Duo trekker G40 werkgroep Europa
 • Lid AB en DB (plv voorzitter) GGD Hart voor Brabant
 • Voorzitter DB RAV Brabant Midden-West-Noord
 • Voorzitter PoHo Jeugd Hart van Brabant
 • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Bestuurslid Landelijke Wethoudersvereniging
 • Voorzitter Regionale Taskforce tegen kindermishandeling
 • Lid Adviesraad PACT voor Kindcentra
 • Voorzitter Landelijke stuurgroep Nu Niet Zwanger GGD GHOR Nederland
 • Landelijke ambassadeur Kansrijke Start

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Marcelle Hendrickx.