Verkiezingen

Op donderdag 23 mei 2019 waren de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Uitslagen per stembureau Europese verkiezingen 23 mei

De processen-verbaal van de stembureaus en de totaaltelling van de Europese verkiezingen zijn vastgesteld. De telling per stembureau is via de pagina hieronder in te zien of te downloaden.

In onderstaand Excel-document staan de totale stemmen per stembureau en op welke kandidaat is gestemd in den bepaald stembureau.

Stembureaus in Tilburg
Bekijk de kaart

Stemmen

Om in Tilburg te mogen stemmen bent u tenminste 18 jaar, staat u in Tilburg ingeschreven en heeft u op 9 april 2019 de Nederlandse nationaliteit. Burgers van een ander EU-land mogen in Tilburg stemmen als zij zich vóór 9 april 2019 in Tilburg als kiezer hebben laten registreren. U ontvangt begin mei de stempas.

U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is. Er zijn 72 stembureaus in Tilburg. Kijk op de kaart met stembureaus om te zien welke locatie voor u dichtbij is. De stembureaus zijn open van 07:30 - 21:00 uur. De 2 kleine stembureaus bij Centraal Station openen al om 06:30 uur en sluiten een uur eerder omdat we deze stemmen om 21:00 uur moeten tellen op Stadskantoor 2, Koningsplein 9.

Neem om te stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee. Het legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Stemmen door een ander: Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen (bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie) kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. U vult dan samen de achterkant van uw stempas in. De gemachtigde neemt uw stempas mee en een kopie van uw identiteitsbewijs. Dat mag om te stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Wilt u een kiezer buiten Tilburg voor u laten stemmen, vraag dan een volmachtbewijs aan. Regel dit voor 20 mei 2019 met het volmachtformulier. Deze volmacht kan niet worden ingetrokken.

Let op: alleen op het moment dat de gemachtigde zelf stemt, kan hij of zij ook namens u stemmen. Een gemachtigde mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Stemmen buiten Tilburg: Kiezerspas

Om zelf uw stem buiten Tilburg uit te brengen, laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland uw stem uitbrengen. Op het formulier kiezerspas vindt u alle informatie. Regel de kiezerspas vóór 20 mei 2019. In Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, kunt u de kiezerspas tot uiterlijk 22 mei 2019, 12:00 uur aanvragen. Neem uw stempas en uw geldig legitimatiebewijs mee.

Stempas kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen, of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Stuur daarvoor uiterlijk 20 mei 2019 een e-mail of brief met een foto of scan van uw legitimatiebewijs naar inwoners@tilburg.nl. In Stadswinkel Centrum kunt u de vervangende stempas nog krijgen tot uiterlijk 22 mei 2019, 12:00 uur. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Stemtaxi

Als u door een handicap of ouderdom moeilijk naar een stembureau kunt gaan, kunt u gebruik maken van de gratis stemtaxi. Zo kan iedereen gebruik maken van het stemrecht. De stemtaxi is te reserveren vanaf 13 mei via 0900-0595.

Uitslag verkiezingen Europees parlement

Het hoofdstembureau in de kieskring Tilburg houdt op dinsdag 28 mei 2019 om 11:30 uur een openbare zitting waarin de uitslag wordt vastgesteld. De zitting is in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 in Tilburg.