U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur / Verkiezingen

Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 mag u stemmen voor de gemeenteraad en voor het landelijk referendum. Neem om te stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Proces-verbaal verkiezingsuitslag

De processen-verbaal van de stembureaus en de totaaltelling van de gemeenteraadsverkiezingen zijn vastgesteld. Ze liggen ter inzage in Stadswinkel Centrum en zijn hieronder als pdf in te zien of te downloaden.

Ze liggen ter inzage totdat de raad heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden en de Kiesraad de uitslag van het referendum heeft bekend gemaakt. Stadswinkel Centrum zit aan Spoorlaan 181.

Kandidatenlijsten

U kunt de kandidatenlijsten online inzien (pdf,310KB).

Stembureaus in Tilburg
Bekijk de kaart

Stembureaus

U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is. Er zijn 69 stembureaus (pdf,205KB) in de gemeente. Op de kaart kunt u zien welk stembureau voor u dichtbij is. De openingstijden zijn van 07:30 - 21:00 uur. De 2 stembureaus bij station Tilburg openen om 06:30 uur en sluiten om 20:00 uur. De stemmen van deze 2 locaties worden om 21:00 uur geteld in Stadskantoor 2, Koningsplein 9. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder valide kiezers.

Referendum

Op 21 maart 2018 is ook het referendum over de nieuwe Wiv, de wet waarin is vastgelegd op welke manier de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzage hebben in internetverkeer. Een raadgevend referendum is een volksstemming waarbij kiesgerechtigden zich uitspreken over een bepaald onderwerp. Dit vindt plaats op initiatief van burgers die kiesgerechtigd zijn. Meer uitleg over dit referendum vindt u op de website van de Referendum Commissie.

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere Tilburgse kiezer machtigen dit voor u te doen. Vul samen de achterkant van uw stempas in. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen, en doet dat bij het uitbrengen van de eigen stem.

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dat doet u als u:

  • een andere kiezer wilt machtigen vóórdat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
  • een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft
  • een kiezer die in een andere gemeente woont, wilt machtigen voor het referendum

Hiervoor gebruikt u het formulier volmacht gemeenteraadsverkiezingen (pdf,521KB) en/of het formulier volmacht referendum (pdf,498KB). Zorg er voor dat uw formulier op 16 maart bij de gemeente binnen is.

Stemmen voor referendum met kiezerspas

Om uw stem voor het referendum buiten Tilburg uit te brengen, laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Op het formulier kiezerspas (pdf,435KB) vindt u alle informatie. Zorg er voor dat uw formulier op 16 maart bij de gemeente binnen is. In Stadswinkel Centrum kunt u de kiezerspas nog tot uiterlijk 20 maart 2018, 12:00 uur persoonlijk aanvragen. Neem uw stempas en uw legitimatiebewijs mee.

Stempas kwijt

Hebt u geen stempas ontvangen, of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Stuur daarvoor uiterlijk 16 maart een e-mail of brief met een foto of scan van uw legitimatiebewijs naar inwoners@tilburg.nl. In Stadswinkel Centrum kunt u de vervangende stempas nog krijgen tot uiterlijk 20 maart 2018, 12:00 uur. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Stemtaxi

Als u door een handicap of ouderdom moeilijk naar een stembureau kunt gaan, kunt u gebruik maken van de gratis stemtaxi. Zo kan iedereen gebruik maken van zijn of haar stemrecht. De stemtaxi is te reserveren vanaf een week voor de verkiezingen via 0900-0595.

Waarnemers en inzage gemeenteraadsverkiezingen 2018

Belangstellende kiezers mogen in het stemlokaal aanwezig zijn om daar de gang van zaken te volgen. Dit geldt ook tijdens het tellen van de stemmen ná 21:00 uur. Voorwaarde is dat de aanwezigen de orde niet verstoren en de voortgang niet belemmeren. Op die manier kan iedereen de werkzaamheden van het stembureau volgen en daar eventueel bezwaar tegen maken.

De processen-verbaal van de stembureaus en de totaaltellingen liggen vanaf donderdag 22 maart in de loop van de dag tijdens openingstijden ter inzage in Stadswinkel Centrum.