U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur / Verkiezingen

Verkiezingen

Op 15 maart 2017 mogen Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn, kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Neem om te stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Stembureaus in Tilburg
Bekijk de kaart

De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement. De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten.

Kiesgerechtigde inwoners ontvangen begin maart een stempas. U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is. Er zijn 71 stembureaus. Bekijk de kaart om te zien welk stembureau voor u dichtbij is. De openingstijden zijn van 07:30 - 21:00 uur. De 2 stembureaus bij station Tilburg sluiten om 20:00 uur. De stemmen van deze 2 locaties worden om 21:00 uur geteld in Stadskantoor 1, Stadhuisplein 130. De stembureaus zijn zo ingericht dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig kunnen stemmen.

Stemmen door een ander: Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Vul samen de achterkant van uw stempas in. Uw gemachtigde moet ook stemgerechtigd zijn in Tilburg. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dat mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Wilt u een kiezer buiten Tilburg voor u laten stemmen, vraag dan een volmachtbewijs aan. Regel dit voor 10 maart 2017 met het volmachtformulier (pdf,365KB). Deze volmacht kan niet meer worden ingetrokken. Dit volmachtformulier kunt u ook gebruiken als u geen legitimatiebewijs meer heeft, of als u al iemand moet machtigen voordat u de stempas binnen heeft.

Let op: alleen op het moment dat de gemachtigde zelf stemt, kan hij of zij ook namens u stemmen. Een gemachtigde mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Stemmen buiten Tilburg: Kiezerspas

Om uw stem buiten Tilburg uit te brengen, laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Op het formulier kiezerspas (pdf,297KB) vindt u alle informatie. Regel de kiezerspas voor 10 maart. In Stadswinkel Centrum kunt u de kiezerspas nog tot uiterlijk 14 maart 2017, 12:00 uur aanvragen. Neem uw stempas en uw legitimatiebewijs mee.

Stemmen per brief

Bent u langere tijd in het buitenland en kunt of wilt u niemand machtigen om voor u te stemmen? Regel dan bij de gemeente dat u kunt stemmen per brief. Stuur hiervoor voor 15 februari 2017 het formulier 'verzoek om per brief te stemmen' (pdf,49KB) naar uw gemeente.

Stempas kwijt

Hebt u geen stempas ontvangen, of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Stuur daarvoor uiterlijk 10 maart een e-mail of brief met een foto of scan van uw legitimatiebewijs naar inwoners@tilburg.nl. In Stadswinkel Centrum kunt u de vervangende stempas nog krijgen tot uiterlijk 14 maart 2017, 12:00 uur. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Stemtaxi

Als u door een handicap of ouderdom moeilijk naar een stembureau kunt gaan, kunt u gebruik maken van de gratis stemtaxi. Zo kan iedereen gebruik maken van zijn of haar stemrecht. De stemtaxi is te reserveren vanaf een week voor de verkiezingen via 0900-0595.

Ondersteuningsverklaringen

Partijen die nu geen zetel hebben, moeten voor elke kieskring bij hun kandidatenlijst 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. Bent u kiesgerechtigd in Tilburg en wilt u een verklaring van ondersteuning afleggen? Dit kan tot en met 31 januari in de stadswinkels. Een afspraak is niet nodig. Neem wel uw legitimatiebewijs mee en de ondersteuningsverklaring van de partij. Kijk voor meer informatie op www.kiesraad.nl.

Proces-verbaal O3 van kieskring 17 (Tilburg)