U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Stad / Cultuurplan 2017-2020

Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers

Tilburg wil een stad zijn waarin cultuur (culturele instellingen en activiteiten) ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien.

Publieksprijs 'Beste Erfgoedgemeente' 2018

Tilburg is naast Deventer, Leiden en Zaanstad genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2018. Het motto van de prijs is: “Het gaat er niet om hoeveel erfgoed je hebt, maar wat je ermee doet”.

Tilburg maakte indruk op de jury van de prijs door de sterke omgevingsvisie en de groeiende erfgoedcommunity 'Erfgoed Tilburg'. Deze community groeit met ondersteuning door de gemeente Tilburg uit de middelen van het Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020.

Stem op Tilburg

Het publiek kan voor de publieksprijs stemmen op de gemeente die in het verleden, heden en toekomst op innovatieve wijze omgaat met erfgoed. Stem hier, dat kan tot 22 maart.

Volledig bedrag Makersfonds voor 2018 toegekend

Het totaal beschikbare budget in het Makersfonds is net als vorig jaar ook voor 2018 150.000 euro. Per keer kan de maker maximaal 7.500 euro aanvragen. Dit jaar zijn er 23 aanvragen gehonoreerd, gemiddeld voor ongeveer 6.500 euro. De disciplines waarvoor geld is aangevraag zijn onder andere muziek, Theater, musical, beeldend, schilderkunst en design. Er zijn in totaal 76 aanvragen ingediend en er is ca. 480.000 euro aangevraagd in totaal. Er is dus een sterke vraag naar vanuit de stad.

Kunstenaars uit de stad hadden de wens om met weinig administratieve last en met snelle besluitvorming subsidie aan te kunnen vragen voor kleine kunstprojecten. Dat het Makersfonds duidelijk in deze behoefte voorziet, blijkt uit de vele aanvragen die zijn ingediend en gehonoreerd. Vanaf de openstelling van het Makersfonds op 8 januari jongstleden tot nu zijn er 76 aanvragen binnengekomen. Hiervan hebben 23 aanvragen een bijdrage ontvangen uit het Makersfonds. In 2018 kunnen geen aanvragen meer in behandeling genomen worden.

Bijeenkomst Cultuurvisie BrabantStad

De gedeputeerde en wethouders vormen de taskforce Cultuurvisie BrabantStad. De taskforce organiseert 28 februari van 16:00 tot 18:00 uur een bijeenkomst om invulling te geven aan de Cultuurvisie BrabantStad vanaf 2021. Met onze gezamenlijke cultuurvisie bereiden wij ons voor op de herziening van het landelijk cultuurbestel waarin de stedelijke regio een belangrijke rol speelt. De basis voor onze cultuurvisie is de notitie Brabant laat het zien; bouwstenen voor de cultuurvisie BrabantStad 2021 - 2024 die in 2017 is opgesteld.
 
Tijdens de bijeenkomst zoeken we antwoord op de vragen:

  • Hoe ziet BrabantStad er cultureel uit in 2021?
  • Wat is daarvoor nodig?

Op basis van de inbreng tijdens deze en nog komende bijeenkomsten formuleert de taskforce de Cultuurvisie BrabantStad voor de jaren vanaf 2021.
 
Opzet bijeenkomst:
15:30-16:00 uur: Inloop
16:00-18:00 uur: Inleiding en discussie
- inleiding door Henri Swinkels: waarom de taskforce Cultuurvisie BrabantStad?
- presentatie door Martin van Ginkel: traject cultuurvisie in de komende periode
- input aanwezigen voor de cultuurvisie
- vragen en discussie
18.00-19.00 uur: borrel

Locatie: Club Smederij, Burgemeester Brokxlaan 8-84, 5041 SB Tilburg. Info over route en parkeren.
 
U kunt uw aan- of afwezigheid doorgeven via deze link.

Film makersfonds Tilburg

Tilburg heeft een zogenoemd makersfonds. Dit is onderdeel van het cultuurplan. Individuele kunstenaars kunnen subsidie aanvragen uit dit fonds. Maar waar besteden makers hun geld aan? Waar lopen ze in hun proces tegenaan, hoe ondersteunt het geld hen daarbij en wat zijn ze eigenlijk aan het maken?

Bekijk het filmpje via YouTube

Makersfonds 2018

"Met het budget van het Makersfonds 2018 (€ 150.000,-) kunnen wij, afhankelijk van de aangevraagde bedragen,  circa 20 tot 30 aanvragen honoreren. Er zijn op dit moment meer dan 70 aanvragen ingediend. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kunnen daarom nu nog binnenkomende aanvragen niet meer in behandeling nemen."

Makers zichtbaar in Tilburg

Vanaf maandag 27 november hangen er banieren van kunstenaars uit de stad op de Schouwburgring en Tivolistraat. Dit is een manier om #stadvanmakers zichtbaar te maken.

Samen met makers Jacqueline Hamelink (SoundingBodies), Katja Graessli en Claudia den Boer (MoveToMeet, choreografe en fotografe) heeft wethouder Marcelle Hendrickx (wethouder cultuur) de eerste vlag gehesen. "Met het Makersfonds kunnen we initiatieven in de stad net dat extra steuntje in de rug geven om een project mogelijk te maken. Tilburg is de stad van experimenteren, uitvinden en vernieuwen. Een culturele broedplaats, de stad van makers. Daar hoort een fonds als dit bij. Kunstenaars zijn onderdeel van de stad en voegen met hun projecten en activiteiten waarde en betekenis toe aan de stad. Dit jaar hebben we 28 makers ondersteund vanuit het Makersfonds. Daarnaast ondersteunen wij 20 kunstenaarsinitiatieven in de periode 2017-2020, waardoor kunstenaars over een langere tijd hun artistieke activiteiten kunnen ontwikkelen!"

#stadvanmakers

Kunstenaars uit de stad hadden de wens om makkelijk en snel geld aan te kunnen vragen voor kunstprojecten. Per keer kan de maker maximaal 7.500 euro aanvragen. Het totale beschikbare budget in het Makersfonds is ook in 2018 150.000 euro. Vanaf 8 januari 12:00 uur kan weer subsidie aangevraagd worden via het Makersfonds. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dit plan is onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers.

Daarnaast ondersteunen wij 20 kunstenaarsinitiatieven in de periode 2017-2020, waardoor kunstenaars over een langere tijd hun artistieke activiteiten kunnen ontwikkelen.

Ruimte voor makers: minimaal 60 nieuwe atelier- en oefenruimtes in 2018

De gemeente Tilburg streeft naar het op peil houden van minimaal 200 betaalbare atelier- en oefenruimtes, doorstroming vanuit het aanbod van de Stichting Ateliers Tilburg naar andere panden en het verkennen van mogelijkheden met woningcorporaties voor het realiseren van woon-werkateliers. Dat staat in het beleidsplan Atelier- en oefenruimtes voor makers in Tilburg 2017-2020. (pdf,2.5MB)

Makers zijn een belangrijk onderdeel van de Tilburgse samenleving. we willen hen graag binden aan de stad. Creatieve bedrijvigheid levert immers meerwaarde op voor de stad. Het laat de stad bruisen. Het prikkelt de fantasie. Het onderscheid een stad ten opzichte van andere steden. Makers moeten daarom de mogelijkheid krijgen om in Tilburg hun vak uit te oefenen en hun talent verder te ontwikkelen.

Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur: "Atelierruimtes zijn broodnodig in onze stad. Onze makers moeten letterlijk ruimte hebben om te creëren. Ruimte om te ontwikkelen. Ruimte om hun werk te tonen. En ook ruimte om samen te werken in zogenaamde broedplaatsen. Wil je de stad van makers zijn? Dan moet je dat als gemeente ook faciliteren."

Creatieve broedplaatsen

Als gevolg van de economische ontwikkeling wordt het steeds lastiger om panden in de stad in te zetten voor atelier- en oefenruimtes voor makers. Er ontstaat een toenemende druk op bestaande locaties. De gemeente werkt daarom aan een duurzaam aanbod van betaalbare werkruimten voor makers in de stad en zet voor 2018 in op het creëren van  minimaal 60 nieuwe gesubsidieerde ateliers en oefenruimtes.

Het beleidsplan  'atelier en oefenruimtes voor makers in Tilburg' richt zich op de volgende doelstellingen voor atelier- en oefenruimtes voor de periode 2017-2020:

  1. Realiseren en op peil houden van een duurzaam aanbod van minimaal 200 betaalbare atelier- en oefenruimtes voor makers in Tilburg;
  2. Realiseren van doorstroming vanuit het aanbod van SAT naar andere panden;
  3. Ondersteunen van initiatieven voor nieuwe creatieve  broedplaatsen/hotspots voor makers in de binnenstad;
  4. Mogelijkheden voor woon-werkateliers in de stad onderzoeken;
  5. Verbeteren van de regie op het afstemmen van de vraag naar en het aanbod van atelier- en oefenruimtes en het stimuleren en faciliteren van samenwerking en communicatie tussen verschillende belanghebbenden en organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij atelier- en oefenruimtes.

#stadvanmakers

Cultuur is een belangrijke drager voor de zesde stad van Nederland: een stad van podiumkunsten en topmusea met ruimte voor talent en met verrassende verbindingen. Het college heeft met input van de organisaties en inwoners van Tilburg het nieuwe cultuurplan voor de periode 2017-2020 opgesteld.

Op 18 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Tilburg het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers vastgesteld. Nu wordt de invoering verder uitgewerkt, zodat het Cultuurplan 1 januari 2017 in werking kan treden. Het college gaat verder met onder meer het beleid voor cultuureducatie en de inrichting van een Makersfonds met daarin aandacht voor actualiteit, vernieuwing en experiment. Verder is de verbetering van het productieklimaat voor de podiumkunsten een speerpunt en is het voornemen de capaciteit van beschikbare atelierruimtes op het huidige niveau te houden en waar mogelijk uit te breiden. Hiermee wordt ingezet op een duidelijke keuze van Tilburg als makersstad, een stad waar de verbeeldingskracht van kunst en cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt.

Stadsgesprek film

De toekomst van film in Tilburg stond vorige week tijdens het stadsgesprek centraal. Een mix van makers, filmprogrammeurs, directeuren van filmhuizen, filmproducenten bespraken onderwerpen als de 'klassieke' filmvertoning in bioscopen en filmhuizen ende filmvertoning in 'pop up'-vorm op uiteenlopende plekken in de stad. Met als belangrijkste vragen: wat is er nodig op korte termijn om het kwetsbaar aanbod van films, dat nu nog ontbreekt, in Tilburg te tonen? En welke input komt 'uit de stad' voor het ontwikkelen van filmbeleid door de gemeente op de middellange termijn? Een ander punt dat naar voren kwam vanuit de stad was om producenten die landelijk en internationaal werken naar Tilburg te halen. Op die manier worden de lijntjes richting de producenten korter waardoor het contact tussen de producenten en makers verbetert.

Wethouder Marcelle Hendrickx: "We zijn een stad van makers zijn en dat moeten we blijven. De stadsgesprekken dragen hieraan bij. De reden van de stadsgesprekken is dan ook om elkaar te leren kennen, om zo cultuur in Tilburg naar een hoger niveau te tillen". Het stadsgesprek van afgelopen dinsdag over film is hier een goed voorbeeld van, verschillende partijen hebben elkaar leren kennen tijdens de gesprekken en na afloop werd nog lang doorgepraat. Veel van de makers maakten na afloop van de gesprekken afspraken om samen te werken.

Het volgende stadsgesprek met als onderwerp 'Makerspanel' wordt op donderdag 2 november aanstaande gehouden in Club Smederij in de Spoorzone (aanvang 19:00 uur). Hiervoor kunt u zich nog aanmelden via cultuurplan@tilburg.nl.

Zes ton extra voor kunstenaars

De raad heeft in 2017 en 2018 per jaar 6 ton beschikbaar gesteld voor de doelen die zijn opgenomen in het Cultuurplan. Ter verduidelijking: dit zijn niet allemaal subsidieregelingen. Alleen voor het Makersfonds (150.000 euro) is een beleidsregel ingericht. Dit fonds is bedoeld om talenten in de muziek, dans, theater en beeldende kunst de kans te geven om eigen producties te maken en te experimenteren.

Ook is er ruimte voor cross-overs en interdisciplinaire projecten. Aan de overige doelen geeft de gemeente invulling in samenwerking met partners zoals bijvoorbeeld voor cultuureducatie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze doelen zijn: de realisatie van ateliers en oefenruimten in de stad (100.000 euro), het verbeteren van het klimaat om producties in Tilburg te maken (50.000 euro), het verbeteren van cultuureducatie (100.000 euro), een buurtcultuurfonds om kunst en cultuur dicht bij Tilburgers te brengen (50.000 euro) en het kennismaken met de (historische) verhalen van de stad (50.000 euro). Er is ook geld bestemd voor samenwerking tussen cultuur en het bedrijfsleven, het beter zichtbaar maken van Tilburg als kunstenaarsstad en stadsgesprekken over cultuur.

Raad investeert in Cultuur

Om het cultuurplan goed uit te kunnen voeren heeft de raad het voornemen om 1,2 miljoen extra te investeren in Cultuur, verspreid over 2017 en 2018. Dit staat in de programmabegroting 2017.
Voor het uitvoeren van het plan was al 9 ton beschikbaar gesteld en is 3 ton vanuit de eigen begroting begroot.

Het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers maakt de keuze voor basisvoorzieningen én nieuw elan met een Makersfonds. Daarmee kies Tilburg voor een culturele hoofdstructuur in de periode 2017-2020 én voor kleine, nieuwe initiatieven en experiment. Het cultuurplan reikt van professionele kunsten en amateurkunst tot erfgoed en cultuureducatie.

Subsidie vanuit de provincie

Begin november 2016 werd bekend dat in de periode 2017-2020 vanuit de provincie geen subsidie wordt verleend aan een aantal culturele instellingen uit Tilburg. Het gaat om organisaties die tot op dit moment een belangrijke functie vervullen in de regionale Brabantse culturele basisinfrastructuur. Deze instellingen zijn door de Adviescommissie Kunsten van de provincie op criteria wel positief beoordeeld. Wethouder Marcelle Hendrickx heeft een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant waarin zij pleit om, naast de matching van de provincie met rijksmiddelen, bij deze Brabantse instellingen eenzelfde lijn te volgen.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over het Cultuurplan 2017-2020? Neem dan contact op met Martin van Ginkel, beleidsmedewerker cultuur, via: martin.van.ginkel@tilburg.nl en 06 52 834 602.