U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Stad / Cultuurplan 2017-2020

Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers

Tilburg wil een stad zijn waarin cultuur (culturele instellingen en activiteiten) ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien.

Want cultuur is een belangrijke drager voor de zesde stad van Nederland: een stad van podiumkunsten en topmusea met ruimte voor talent en met verrassende verbindingen. Het college heeft met input van de organisaties en inwoners van Tilburg het nieuwe cultuurplan voor de periode 2017-2020 opgesteld.

Op 18 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Tilburg het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers vastgesteld. Nu wordt de invoering verder uitgewerkt, zodat het Cultuurplan 1 januari 2017 in werking kan treden. Het college gaat verder met onder meer het beleid voor cultuureducatie en de inrichting van een Makersfonds met daarin aandacht voor actualiteit, vernieuwing en experiment. Verder is de verbetering van het productieklimaat voor de podiumkunsten een speerpunt en is het voornemen de capaciteit van beschikbare atelierruimtes op het huidige niveau te houden en waar mogelijk uit te breiden. Hiermee wordt ingezet op een duidelijke keuze van Tilburg als makersstad, een stad waar de verbeeldingskracht van kunst en cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt.

Uitnodiging stadsgesprek cultuur

'Tilburg kiest voor makers en culturele basisvoorzieningen', schrijft Marcelle Hendrickx in haar openingszin bij het voorwoord van het cultuurplan. Daarom wordt onder meer een Makersfonds ingericht. Het streven is dat dit fonds op korte termijn gereed is en makers hun aanvragen kunnen indienen. In 2017 en 2018 is per jaar € 150.000,- beschikbaar.

Op dinsdag 21 februari staat een stadsgesprek cultuur gepland. De uitnodiging is met name gericht op makers vanuit de verschillende kunstdisciplines, maar alle belangstellenden zijn welkom. In het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 is aangegeven dat we de stadsgesprekken over cultuur voortzetten en dit is het eerste gesprek in 2017.

Datum:     21 februari 2017
Locatie:    De NWE Vorst, Willem II-straat 49 Tilburg
Inloop:      19:00 uur
Aanvang:  19:30 uur
Einde:       22:00 uur 

Inrichting Makersfonds

Tijdens het eerste deel van het stadsgesprek  (19:30-20:30 uur) lichten wij de opzet, het doel, de procedure van aanvragen en de besluitvorming toe. Hiervoor ontvangen we graag input, zodat de subsidieregeling zoveel mogelijk aansluit op de wensen en behoeften van de makers .

Atelier- en oefenruimtes

In het tweede deel van het stadsgesprek (20:45-21:45 uur) willen we in gesprek over de toekomst van atelier- en oefenruimtes in Tilburg. Wij vragen u mee te denken. Het resultaat nemen wij mee bij het opstellen van nieuw atelierbeleid.  

Wilt u bij dit stadsgesprek aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk op maandag 20 februari hiervoor
aan via cultuurplan@tilburg.nl. Geef hierbij aan of u bij deel 1 en/of deel 2 aanwezig bent. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Martin van Ginkel, beleidsmedewerker cultuur
via telefoonnummer 06 - 52834602 of per e-mail: cultuurplan@tilburg.nl.

Subsidies Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 bekend

Op 6 december 2016 heeft het College van B&W besloten over de subsidies in het kader van de 'Kunstenaarsinitiatieven, eenmalige subsidie 2017-2020'. Het College neemt het advies van de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 integraal over. Van de 43 ontvangen aanvragen zijn 20 aanvragen gehonoreerd. Het zijn aanvragen van kunstenaarsinitiatieven op het gebied van muziek, theater, letteren, beeldende en visuele kunsten. Hiervan worden 8 aanvragen voor het eerst uit het budget voor Kunstenaarsinitiatieven ondersteund: PARK, Stranger than Paranoia, Wobby.club, LaMelis, Koninklijke Souvenir Kamermuziek, Ensemble Vonk, DansBrabant en Bookawee/Tilt.

Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur: "Na gesprekken met de stad, het vaststellen van het Cultuurplan en het kiezen van de basisvoorzieningen, hebben we nu de volgende stap gezet: de keuze voor substantiële ondersteuning van kunstenaarsinitiatieven voor de komende vier jaar. Gebaseerd op artistieke en zakelijke kwaliteit. Ik wil de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 danken voor het beoordelen van de aanvragen en uitbrengen van het advies. Ik ben ervan overtuigd dat we met de keuzes die we vandaag maken de diversiteit van cultuur in Tilburg en de infrastructuur om het veld heen ruimte geven. Deze keuzes dragen bij aan het profiel van stad van makers".

Aanvragen

Per jaar is in totaal € 1.433.708,- aangevraagd. Het beschikbare budget voor Kunstenaarsinitiatieven bedraagt €  511.500,- per jaar, dat is € 150.000,- meer dan voor de vorige ronde beschikbaar was. Daarnaast wordt € 129.5000,- ingezet uit het budget voor cultuurprojecten met cofinanciering.  In totaal is daarmee € 641.000,- per jaar beschikbaar voor kunstenaarsinitiatieven in de komende jaren. Daardoor kan Tilburg zijn ambitie als #Makersstad des te meer kracht bijzetten en kunnen alle door de adviescommissie positief beoordeelde plannen substantieel worden ondersteund.
 
In totaal is voor een bedrag van € 282.000,- per jaar gehonoreerd in de beeldende en visuele kunsten. Aan dansinitiatieven wordt in totaal € 143.000,- per jaar beschikbaar gesteld; aan muziek
€ 111.000,- per jaar. In theater wordt € 30.000,- geïnvesteerd; in multidisciplinair/overig € 25.000,-. Ten opzichte van de vorige ronde is Tilt een belangrijke nieuwkomer: daarmee wordt de komende periode per jaar € 50.000,- geïnvesteerd in literaire activiteiten.

#stadvanmakers

De Kunstenaarsinitiatieven zijn een belangrijk onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers dat in juli 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het Makersfonds dat ook onderdeel uitmaakt van het Cultuurplan wordt momenteel uitgewerkt en zal in 2017 operationeel worden. Ook dat fonds draagt bij aan de directe ondersteuning van Tilburgse makers in kunst en cultuur.

Raad investeert in Cultuur

Om het cultuurplan goed uit te kunnen voeren heeft de raad het voornemen om 1,2 miljoen extra te investeren in Cultuur, verspreid over 2017 en 2018. Dit staat in de programmabegroting 2017.
Voor het uitvoeren van het plan was al 9 ton beschikbaar gesteld en is 3 ton vanuit de eigen begroting begroot.

Het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers maakt de keuze voor basisvoorzieningen én nieuw elan met een Makersfonds. Daarmee kies Tilburg voor een culturele hoofdstructuur in de periode 2017-2020 én voor kleine, nieuwe initiatieven en experiment. Het cultuurplan reikt van professionele kunsten en amateurkunst tot erfgoed en cultuureducatie.

Subsidie vanuit de provincie

Begin november 2016 werd bekend dat in de periode 2017-2020 vanuit de provincie geen subsidie wordt verleend aan een aantal culturele instellingen uit Tilburg. Het gaat om organisaties die tot op dit moment een belangrijke functie vervullen in de regionale Brabantse culturele basisinfrastructuur. Deze instellingen zijn door de Adviescommissie Kunsten van de provincie op criteria wel positief beoordeeld. Wethouder Marcelle Hendrickx heeft een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant waarin zij pleit om, naast de matching van de provincie met rijksmiddelen, bij deze Brabantse instellingen eenzelfde lijn te volgen.

Adviescommissie

Het college van B&W heeft op 4 oktober 2016 Angelique Spaninks tot voorzitter benoemd van de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020. De overige leden zijn: Marieke van Delft, Niels Engel, Jolanda Keurentjes en Betti Plug. Dit team van adviseurs buigt zich in oktober en november over de 43 aanvragen die zijn binnen gekomen bij de regeling 'kunstenaarsinitiatieven, eenmalige subsidies 2017-2020'. Eind november brengt de Adviescommissie haar advies uit aan het College.

Lees meer over de benoeming van de adviescommissie in het collegebesluit.

Cultuurplan 2017 - 2020
Fotografen (voor zover bekend) met de klok mee vanaf linksboven:
Katja Heitmann - PHOTO AMAT BOLSIUS; Maria van der Heyden Fotografie; Stef Mennens - DRIELUIK fotografie; Jac Schalk; Kinderkunstklas; Stijn Rompa; Peter Cox

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over het Cultuurplan 2017-2020? Neem dan contact op met Martin van Ginkel, beleidsmedewerker cultuur, via: martin.van.ginkel@tilburg.nl en 06 52 834 602.