U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Stad / Cultuurplan 2017-2020

Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers

Tilburg wil een stad zijn waarin cultuur (culturele instellingen en activiteiten) ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien.

Makers zichtbaar in Tilburg

Vanaf maandag 27 november hangen er banieren van kunstenaars uit de stad op de Schouwburgring en Tivolistraat. Dit is een manier om #stadvanmakers zichtbaar te maken.

Samen met makers Jacqueline Hamelink (SoundingBodies), Katja Graessli en Claudia den Boer (MoveToMeet, choreografe en fotografe) heeft wethouder Marcelle Hendrickx (wethouder cultuur) de eerste vlag gehesen. "Met het Makersfonds kunnen we initiatieven in de stad net dat extra steuntje in de rug geven om een project mogelijk te maken. Tilburg is de stad van experimenteren, uitvinden en vernieuwen. Een culturele broedplaats, de stad van makers. Daar hoort een fonds als dit bij. Kunstenaars zijn onderdeel van de stad en voegen met hun projecten en activiteiten waarde en betekenis toe aan de stad. Dit jaar hebben we 28 makers ondersteund vanuit het Makersfonds. Daarnaast ondersteunen wij 20 kunstenaarsinitiatieven in de periode 2017-2020, waardoor kunstenaars over een langere tijd hun artistieke activiteiten kunnen ontwikkelen!"

#stadvanmakers

Kunstenaars uit de stad hadden de wens om makkelijk en snel geld aan te kunnen vragen voor kunstprojecten. Per keer kan de maker maximaal 7.500 euro aanvragen. Het totale beschikbare budget in het Makersfonds is ook in 2018 150.000 euro. Vanaf 8 januari 12:00 uur kan weer subsidie aangevraagd worden via het Makersfonds. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dit plan is onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers.

Daarnaast ondersteunen wij 20 kunstenaarsinitiatieven in de periode 2017-2020, waardoor kunstenaars over een langere tijd hun artistieke activiteiten kunnen ontwikkelen.

Ruimte voor makers: minimaal 60 nieuwe atelier- en oefenruimtes in 2018

De gemeente Tilburg streeft naar het op peil houden van minimaal 200 betaalbare atelier- en oefenruimtes, doorstroming vanuit het aanbod van de Stichting Ateliers Tilburg naar andere panden en het verkennen van mogelijkheden met woningcorporaties voor het realiseren van woon-werkateliers. Dat staat in het beleidsplan Atelier- en oefenruimtes voor makers in Tilburg 2017-2020. (pdf,2.5MB)

Makers zijn een belangrijk onderdeel van de Tilburgse samenleving. we willen hen graag binden aan de stad. Creatieve bedrijvigheid levert immers meerwaarde op voor de stad. Het laat de stad bruisen. Het prikkelt de fantasie. Het onderscheid een stad ten opzichte van andere steden. Makers moeten daarom de mogelijkheid krijgen om in Tilburg hun vak uit te oefenen en hun talent verder te ontwikkelen.

Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur: "Atelierruimtes zijn broodnodig in onze stad. Onze makers moeten letterlijk ruimte hebben om te creëren. Ruimte om te ontwikkelen. Ruimte om hun werk te tonen. En ook ruimte om samen te werken in zogenaamde broedplaatsen. Wil je de stad van makers zijn? Dan moet je dat als gemeente ook faciliteren."

Creatieve broedplaatsen

Als gevolg van de economische ontwikkeling wordt het steeds lastiger om panden in de stad in te zetten voor atelier- en oefenruimtes voor makers. Er ontstaat een toenemende druk op bestaande locaties. De gemeente werkt daarom aan een duurzaam aanbod van betaalbare werkruimten voor makers in de stad en zet voor 2018 in op het creëren van  minimaal 60 nieuwe gesubsidieerde ateliers en oefenruimtes.

Het beleidsplan  'atelier en oefenruimtes voor makers in Tilburg' richt zich op de volgende doelstellingen voor atelier- en oefenruimtes voor de periode 2017-2020:

  1. Realiseren en op peil houden van een duurzaam aanbod van minimaal 200 betaalbare atelier- en oefenruimtes voor makers in Tilburg;
  2. Realiseren van doorstroming vanuit het aanbod van SAT naar andere panden;
  3. Ondersteunen van initiatieven voor nieuwe creatieve  broedplaatsen/hotspots voor makers in de binnenstad;
  4. Mogelijkheden voor woon-werkateliers in de stad onderzoeken;
  5. Verbeteren van de regie op het afstemmen van de vraag naar en het aanbod van atelier- en oefenruimtes en het stimuleren en faciliteren van samenwerking en communicatie tussen verschillende belanghebbenden en organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij atelier- en oefenruimtes.

#stadvanmakers

Cultuur is een belangrijke drager voor de zesde stad van Nederland: een stad van podiumkunsten en topmusea met ruimte voor talent en met verrassende verbindingen. Het college heeft met input van de organisaties en inwoners van Tilburg het nieuwe cultuurplan voor de periode 2017-2020 opgesteld.

Op 18 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Tilburg het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers vastgesteld. Nu wordt de invoering verder uitgewerkt, zodat het Cultuurplan 1 januari 2017 in werking kan treden. Het college gaat verder met onder meer het beleid voor cultuureducatie en de inrichting van een Makersfonds met daarin aandacht voor actualiteit, vernieuwing en experiment. Verder is de verbetering van het productieklimaat voor de podiumkunsten een speerpunt en is het voornemen de capaciteit van beschikbare atelierruimtes op het huidige niveau te houden en waar mogelijk uit te breiden. Hiermee wordt ingezet op een duidelijke keuze van Tilburg als makersstad, een stad waar de verbeeldingskracht van kunst en cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt.

CUPUDO

In maart 2016 startte het stadslab voor Cultuur in het Publieke Domein (CUPUDO). Doel is om inwoners van Tilburg te motiveren en enthousiasmeren om ideeën voor cultuur in het publieke domein in te dienen.

Dit project is een proef om op een eigen Tilburgse wijze invulling te geven aan het realiseren van cultuur in het publieke domein. Er zijn al heel veel ideeën ingediend die verdiept, verrijkt of waar nodig verbonden worden met andere initiatieven of bestaande activiteiten in de stad. Inmiddels is uit deze eerste ervaringen het Culture Canvas ontwikkeld. Een heldere tool die de initiatiefnemer helpt om zijn idee zo te onderbouwen dat de weg naar realisatie helder voor ogen staat. Op de website van CUPUDO is onder 'ideeën' meer te lezen over alle initiatieven. Op de website staat ook de planning voor de komende maanden.

(Extra) subsidie voor kunstprojecten

Incubate stopt. De 75.000 euro die de gemeente daarvoor reserveerde komt daardoor vrij. Andere kunstenaarsinitiatieven krijgen daardoor alsnog subsidie of extra geld.

PARK 013

Kunstenaarsinitiatief PARK 013 krijgt de komende 4 jaar 16.000 euro extra subsidie van de gemeente. Daarmee komt het subsidiebedrag voor deze organisatie op 77.500 euro. Kunstpodium T krijgt 25.000 extra. Deze expositieruimte, waar jonge kunstenaars de kans krijgen om hun werk te laten zien, krijgt nu 66.500 euro aan subsidie van de gemeente.
Pop Up

Stichting Pop Up Cinema en podium Kunstmaan vielen eerder buiten de boot voor subsidie. Hun aanvragen zijn opnieuw bekeken. Pop Up Cinema ontvangt de komende 4 jaar een bijdrage van 20.000 euro en Kunstmaan 14.000 euro per jaar.

Makersfonds Tilburg

Tilburg heeft een zogenoemd makersfonds. Dit is onderdeel van het cultuurplan. Individuele kunstenaars kunnen subsidie aanvragen uit dit fonds.

Kunstenaars uit de stad hadden de wens om 'klein, makkelijk en snel geld' aan te kunnen vragen voor kunstprojecten. Dat kon vanaf 22 maart via het makersfonds. Dit plan is onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers.

28 aanvragers hebben subsidie gekregen vanuit het fonds, het budget voor 2017 is daarmee volledig besteed. Het was de wens van de kunstenaars uit de stad om met weinig administratieve last en met snelle besluitvorming subsidie aan te kunnen vragen. Dat kan via het Makersfonds dat op 22 maart van start ging.

Meer mogelijkheden

Wethouder Marcelle Hendricx: "Het totale budget voor 2017 is besteed. Ik ben enorm blij met dit resultaat. Het is duidelijk dat er een enorme behoefte is. De komende periode wil ik gebruiken om meer mogelijkheden te creëren om makers te ondersteunen, zoals atelier- en oefenruimtefaciliteiten. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de voorstellen en het enthousiasme van vooral jonge makers in onze stad." 

Jonge makers

Vooral jonge makers hebben gebruikt gemaakt van het Makersfonds. Dit is de doelgroep waarvoor het Makersfonds met name is ingericht.

Annemijn Rijk (dansmaker): "Voor mij heeft het Makersfonds heel veel betekend. Ik ben net afgestudeerd en dat betekent niet dat je meteen aan de slag kan. Het Makersfonds biedt op een snelle en directe manier een kans om mijn ideeën tot werkelijkheid te brengen. Dat vind ik ideaal. In Tilburg kun je als jonge maker je plan een boost geven. Ik kan nu zelf doen wat ik als maker wil en mijn artistieke handtekening ontwikkelen. Dat is als jonge maker een gouden kans". De subsidie heb ik ingezet voor mijn danssolo L.A.M. Deze voorstelling kan ik zowel in het theater als op locatie spelen, zo dicht mogelijk bij mensen.

Een voorwaarde voor toekenning van de subsidie was dat zij een toevoeging zijn op het aanbod in Tilburg. Een aantal is echt vernieuwend of experimenteel. Dat zit dan vooral in nieuwe presentatievormen, virtuele omgeving en de toepassing van nieuwe media.

Iris Siemons (songwriter en zangeres): "Het is gewoon zo'n buitenkans dat de gemeente Tilburg geld ter beschikking stelt via het Makersfonds. De economische crisis is net voorbij en de sector kan een financiële impuls goed gebruiken. Ik krijg de kans om het experiment aan te gaan om wereldwijd mijn ‘niche’ via internet te kunnen bereiken. Muzikantschap anno 2017, wat werkt, nu alles verandert door internet en digitalisering? Dat ik dit onderzoek kan doen, ongeacht de uitkomst ervan, dat is voor mij als muzikant echt living the dream. Ik ben heel dankbaar."

Kleine collectieven

Het Makersfonds 2017-2018 is onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017-2020. Individuele kunstenaars en kleine collectieven kunnen subsidie aanvragen uit dit fonds. Ruimte voor experiment en vernieuwing hoort onlosmakelijk bij de ontwikkeling van de kunsten, zoals research & development functioneert voor het bedrijfsleven. Het gaat daarbij vaak om relatief kleine maar betekenisvolle initiatieven. Daarvoor is het Makersfonds bedoeld. Het totaal beschikbare budget in het Makersfonds is zowel in 2017 als in 2018 150.000 euro. Per keer kan de maker maximaal 7.500 euro aanvragen.

Plannen en ideeën voor 2018 mogen vanaf 8 januari 2018 worden ingediend via de pagina Makersfonds op deze website tilburg.nl.

Stadsgesprekken

"Tilburg kiest voor makers en culturele basisvoorzieningen", schrijft Marcelle Hendrickx in haar openingszin bij het voorwoord van het cultuurplan. Na de eerste stadsgesprekken begin 2017, is nu het vervolg met 4 stadsgesprekken op de agenda: De onderwerpen die besproken worden zijn: Film in Tilburg (24 oktober), Makerspanel (2 november), Versterking van kunst en cultuur in de Reeshof (7 december) en Hoe ver staan we met de uitvoering van het Cultuurplan en wat zijn de aandachtspunten vanuit 'de stad' voor cultuur in de komende jaren? wordt besproken op 11 januari 2018.

Stadsgesprek film

De toekomst van film in Tilburg stond vorige week tijdens het stadsgesprek centraal. Een mix van makers, filmprogrammeurs, directeuren van filmhuizen, filmproducenten bespraken onderwerpen als de 'klassieke' filmvertoning in bioscopen en filmhuizen ende filmvertoning in 'pop up'-vorm op uiteenlopende plekken in de stad. Met als belangrijkste vragen: wat is er nodig op korte termijn om het kwetsbaar aanbod van films, dat nu nog ontbreekt, in Tilburg te tonen? En welke input komt 'uit de stad' voor het ontwikkelen van filmbeleid door de gemeente op de middellange termijn? Een ander punt dat naar voren kwam vanuit de stad was om producenten die landelijk en internationaal werken naar Tilburg te halen. Op die manier worden de lijntjes richting de producenten korter waardoor het contact tussen de producenten en makers verbetert.

Wethouder Marcelle Hendrickx: "We zijn een stad van makers zijn en dat moeten we blijven. De stadsgesprekken dragen hieraan bij. De reden van de stadsgesprekken is dan ook om elkaar te leren kennen, om zo cultuur in Tilburg naar een hoger niveau te tillen". Het stadsgesprek van afgelopen dinsdag over film is hier een goed voorbeeld van, verschillende partijen hebben elkaar leren kennen tijdens de gesprekken en na afloop werd nog lang doorgepraat. Veel van de makers maakten na afloop van de gesprekken afspraken om samen te werken.

Het volgende stadsgesprek met als onderwerp 'Makerspanel' wordt op donderdag 2 november aanstaande gehouden in Club Smederij in de Spoorzone (aanvang 19:00 uur). Hiervoor kunt u zich nog aanmelden via cultuurplan@tilburg.nl.

Zes ton extra voor kunstenaars

De raad heeft in 2017 en 2018 per jaar 6 ton beschikbaar gesteld voor de doelen die zijn opgenomen in het Cultuurplan. Ter verduidelijking: dit zijn niet allemaal subsidieregelingen. Alleen voor het Makersfonds (150.000 euro) is een beleidsregel ingericht. Dit fonds is bedoeld om talenten in de muziek, dans, theater en beeldende kunst de kans te geven om eigen producties te maken en te experimenteren.

Ook is er ruimte voor cross-overs en interdisciplinaire projecten. Aan de overige doelen geeft de gemeente invulling in samenwerking met partners zoals bijvoorbeeld voor cultuureducatie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze doelen zijn: de realisatie van ateliers en oefenruimten in de stad (100.000 euro), het verbeteren van het klimaat om producties in Tilburg te maken (50.000 euro), het verbeteren van cultuureducatie (100.000 euro), een buurtcultuurfonds om kunst en cultuur dicht bij Tilburgers te brengen (50.000 euro) en het kennismaken met de (historische) verhalen van de stad (50.000 euro). Er is ook geld bestemd voor samenwerking tussen cultuur en het bedrijfsleven, het beter zichtbaar maken van Tilburg als kunstenaarsstad en stadsgesprekken over cultuur.

Subsidies Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 bekend

Op 6 december 2016 heeft het College van B&W besloten over de subsidies in het kader van de 'Kunstenaarsinitiatieven, eenmalige subsidie 2017-2020'. Het College nam het advies van de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 integraal over. Van de 43 ontvangen aanvragen zijn 20 aanvragen gehonoreerd. Het zijn aanvragen van kunstenaarsinitiatieven op het gebied van muziek, theater, letteren, beeldende en visuele kunsten. Hiervan worden 8 aanvragen voor het eerst uit het budget voor Kunstenaarsinitiatieven ondersteund: PARK, Stranger than Paranoia, Wobby.club, LaMelis, Koninklijke Souvenir Kamermuziek, Ensemble Vonk, DansBrabant en Bookawee/Tilt.

Volgende stap

Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur: "Na gesprekken met de stad, het vaststellen van het Cultuurplan en het kiezen van de basisvoorzieningen, hebben we nu de volgende stap gezet: de keuze voor substantiële ondersteuning van kunstenaarsinitiatieven voor de komende vier jaar. Gebaseerd op artistieke en zakelijke kwaliteit. Ik wil de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 danken voor het beoordelen van de aanvragen en uitbrengen van het advies. Ik ben ervan overtuigd dat we met de keuzes die we vandaag maken de diversiteit van cultuur in Tilburg en de infrastructuur om het veld heen ruimte geven. Deze keuzes dragen bij aan het profiel van stad van makers".

Incubate zal de projecten die gehonoreerd werden als kunstenaarsinitiatief niet meer realiseren. Daarover heeft Incubate de gemeente in februari 2017 op de hoogte gesteld. Daardoor is opnieuw budget beschikbaar gekomen voor kunstenaarsinitiatieven. Het college heeft besloten de adviescommissie een aanvullend advies te vragen over de bestemming van de 75.000 euro die opnieuw beschikbaar is. De commissie heeft geadviseerd extra bijdragen toe te kennen aan Kunstpodium T en Park, en heeft geadviseerd alsnog een bijdrage te verlenen aan Pop Up Cinema en Kunstmaan. Het college heeft besloten dit advies over te nemen.

Het college heeft in maart 2017 besloten om Stichting Paul van Kemenade alsnog te subsidiëren vanuit het budget voor cofinanciering, nu de bijdragen van de provincie Noord-Brabant en het Fonds Podiumkunsten definitief zijn.

Aanvragen
Per jaar is in totaal 1.433.708 euro aangevraagd. Het beschikbare budget voor Kunstenaarsinitiatieven bedraagt 511.500 euro per jaar, dat is 150.000 euro meer dan voor de vorige ronde beschikbaar was. Daarnaast wordt 129.5000 euro ingezet uit het budget voor cultuurprojecten met cofinanciering.  In totaal is daarmee 641.000 euro per jaar beschikbaar voor kunstenaarsinitiatieven in de komende jaren. Daardoor kan Tilburg zijn ambitie als #Makersstad des te meer kracht bijzetten en kunnen alle door de adviescommissie positief beoordeelde plannen substantieel worden ondersteund.
 
In totaal is voor een bedrag van 282.000 euro per jaar gehonoreerd in de beeldende en visuele kunsten. Aan dansinitiatieven wordt in totaal 143.000 euro per jaar beschikbaar gesteld; aan muziek
111.000 euro per jaar. In theater wordt 30.000 euro geïnvesteerd; in multidisciplinair/overig 25.000 euro. Ten opzichte van de vorige ronde is Tilt een belangrijke nieuwkomer: daarmee wordt de komende periode per jaar 50.000 euro geïnvesteerd in literaire activiteiten.

#stadvanmakers

De Kunstenaarsinitiatieven zijn een belangrijk onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers dat in juli 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het Makersfonds dat ook onderdeel uitmaakt van het Cultuurplan wordt momenteel uitgewerkt en zal in 2017 operationeel worden. Ook dat fonds draagt bij aan de directe ondersteuning van Tilburgse makers in kunst en cultuur.

Raad investeert in Cultuur

Om het cultuurplan goed uit te kunnen voeren heeft de raad het voornemen om 1,2 miljoen extra te investeren in Cultuur, verspreid over 2017 en 2018. Dit staat in de programmabegroting 2017.
Voor het uitvoeren van het plan was al 9 ton beschikbaar gesteld en is 3 ton vanuit de eigen begroting begroot.

Het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers maakt de keuze voor basisvoorzieningen én nieuw elan met een Makersfonds. Daarmee kies Tilburg voor een culturele hoofdstructuur in de periode 2017-2020 én voor kleine, nieuwe initiatieven en experiment. Het cultuurplan reikt van professionele kunsten en amateurkunst tot erfgoed en cultuureducatie.

Subsidie vanuit de provincie

Begin november 2016 werd bekend dat in de periode 2017-2020 vanuit de provincie geen subsidie wordt verleend aan een aantal culturele instellingen uit Tilburg. Het gaat om organisaties die tot op dit moment een belangrijke functie vervullen in de regionale Brabantse culturele basisinfrastructuur. Deze instellingen zijn door de Adviescommissie Kunsten van de provincie op criteria wel positief beoordeeld. Wethouder Marcelle Hendrickx heeft een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant waarin zij pleit om, naast de matching van de provincie met rijksmiddelen, bij deze Brabantse instellingen eenzelfde lijn te volgen.

Adviescommissie

Het college van B&W heeft op 4 oktober 2016 Angelique Spaninks tot voorzitter benoemd van de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020. De overige leden zijn: Marieke van Delft, Niels Engel, Jolanda Keurentjes en Betti Plug. Dit team van adviseurs heeft een besluit genomen over de 43 aanvragen die zijn binnen gekomen bij de regeling 'kunstenaarsinitiatieven, eenmalige subsidies 2017-2020'. Inmiddels heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht aan het College.

Lees meer over de benoeming van de adviescommissie in het collegebesluit.

Fotografen (voor zover bekend) met de klok mee vanaf linksboven: Katja Heitmann - PHOTO AMAT BOLSIUS; Maria van der Heyden Fotografie; Stef Mennens - DRIELUIK fotografie; Jac Schalk; Stijn Rompa; Peter Cox

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over het Cultuurplan 2017-2020? Neem dan contact op met Martin van Ginkel, beleidsmedewerker cultuur, via: martin.van.ginkel@tilburg.nl en 06 52 834 602.