Cultuurplan Tilburg #stadvanmakers

Tilburg wil een stad zijn waarin cultuur (culturele instellingen en activiteiten) ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien.

Nieuw Cultuurplan (2021-2024)

Op 21 september 2020 is het Cultuurplan 2021-2024 vastgesteld door de Tilburgse gemeenteraad. Tilburg gaat zich de komende jaren nog meer richten op de sociale impact en economische waarde van cultuur en de bijdrage van cultuur aan de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. Met een grote meerderheid besloot de raad dat cultuur de komende 4 jaar een structureel onderdeel is van het gemeentelijk beleid. Met het Cultuurplan 2021-2024 zet de gemeente de ingeslagen weg van #stadvanmakers voort én werkt de gemeente aan nieuwe ambities.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen

De afgelopen jaren heeft de gemeente gezien hoe cultuur op een innovatieve manier kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom richt de gemeente zich de komende periode nog meer op de sociale impact en economische waarde van cultuur en de bijdrage van cultuur aan de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. De toegekende Europese subsidie voor de PACT-aanpak in Tilburg Noord heeft de aanpak van de gemeente bevestigd en motiveert om deze ingeslagen weg voort te zetten. Maar ook de intrinsieke waarde van cultuur blijft een speerpunt in het beleid van de gemeente. Zeker in deze moeilijke tijd voor kunstenaars en cultuurinstellingen is het van belang dat de ondersteuning voor makers, kunstenaarsinitiatieven en culturele voorzieningen wordt voortgezet. Daarom legt de gemeente in haar beleid de komende jaren extra nadruk op de Fair Practice Code, zetten wij het Makersfonds en de Kunstenaarsinitiatieven-regeling voort, houden we aandacht voor cultuureducatie en participatie en continueren wij de samenwerking in Brabantstad.

Het nieuwe Cultuurplan staat bij de downloads onderaan deze pagina.

Uitslag Makersfonds 2020 tweede ronde bekend

De uitslag van de tweede ronde van het Makersfonds 2020 is bekend. De afgelopen weken zijn de aanvragen beoordeeld en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de aanvragers. Op basis van het beschikbare budget van 100.000 euro voor deze laatste ronde dit jaar zijn in totaal 17 aanvragen toegewezen die het beste aansluiten op de criteria en doelstellingen van het Makersfonds. In 2020 zijn daarmee in totaal 32 aanvragen gehonoreerd met middelen uit het Makersfonds, voor een totaalbedrag van 200.000 euro.

Marcelle Hendrickx (wethouder Cultuur): "Ik ben blij dat zowel jonge als ervaren makers van verschillende disciplines het fonds weten te vinden. Deze ronde zijn er 50 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 330.482,94. Dit geeft ook aan hoe noodzakelijk dit fonds is."

Voortzetting Makersfonds

Het huidige Cultuurplan loopt tot eind van dit jaar. Het Makersfonds is onderdeel van het Cultuurplan 2021-2024 en wordt de komende jaren voortgezet wanneer de Raad tijdens de begrotingsbehandeling goedkeuring geeft aan de budgetten die gekoppeld zijn aan het Cultuurplan. In dat geval kunnen de Tilburgse makers ook de komende jaren ondersteund worden in het realiseren van hun mooie projecten. De volgende ronde van het Makersfonds wordt naar verwachting in januari 2021 geopend.

Provinciale Makersregeling

Net als in voorgaande jaren geeft de provincie Noord-Brabant ook in 2020 subsidie voor het Makersfonds. Dit jaar ontvangt de gemeente Tilburg de maximale provinciale subsidie van € 50.000,-. Het totale budget van het Makerfonds kwam daarmee dus uit op 200.000 euro in 2020. Dit budget is verdeeld over twee rondes met elk een subsidieplafond van 100.000 euro, waarmee dus in totaal de 32 aanvragen zijn gehonoreerd.

 
AanvragerProjectDisciplineToegekend bedrag in euro's
G.A. NijsGuido Nijsmuziek4.800,00
M.H.C.C. van DuppenAgriValleyBeeldende kunst4.500,00
P.H. van der WestenMingus 3.0 (werktitel)muziek7.500,00
T.L.F.F. van Dongen2003muziek7.500,00
I.B.J. WoltersCon-Moviementomultidisciplinair7.000,00
PsySoPsySo HQ'muziek4.920,00
X.D.E. GeermanHear me #2dans en muziek6.500,00
E.S. van MeenePop-up tempel: Dag en Nachtmultidisciplinair2.110,10
J.J.G. van der WerfDe erfenis van Pater Poelsfilm / documentaire7.400,00
J. van den KieboomMatrimoniumtheater3.000,00
F. van der MeerFerry for presidentfilm7.500,00
R.W.P. BrekelmansSex sells (werktitel)film7.500,00
R. de GrootFuture Staticmultidisciplinair5.000,00
A.I.F. de BoerProject-Zuid-Sudmuziek5.000,00
V.L. DondersThe Zero HourBeeldende kunst6.500,00
M.A.M. SmeetsHuisjesmultidisciplinair5.769,90
T.C.H. KoevoetControlefilm7.500,00

Brabantstad investeert in cultuur in Brabant

53 Brabantse instellingen krijgen per jaar ruim 9,9 miljoen euro subsidie van BrabantStad in het kader van de vierjarige subsidieregelingen voor Professionele Kunsten in 2021-2024.

Poppodium Roadburn, This is not a show, De Link, Paul van Kemenade, Wobby.Club, Cinecitta, Ensemble VONK, Briantelli / Festival Circolo, Powered by TINC, House of Nouws, DansBrabant, Mommerskwartier / TextielLab en Het Zuidelijk Toneel krijgen jaarlijkse gemeentelijke en provinciale subsidie.
Kunstpodium T, Ambiance Tracks, Spruit en PARK jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

Bekijk het complete overzicht van gehonoreerden.

Eerste ronde makersfonds

Gelukkig hebben we in deze moeilijke periode ook goed nieuws: de toekenningen van de eerste ronde van het Makersfonds zijn bekend! Ook dit jaar is er weer veel belangstelling voor het Makersfonds en dat zorgde voor een groot aantal aanvragen. In totaal zijn er 59 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 409.748,25. Het beschikbare budget voor deze ronde was € 100.000,-. Met deze middelen zijn 15 aanvragen gehonoreerd die het beste aansluiten op de criteria en doelstellingen van de regeling. Hieronder het overzicht van de gehonoreerde aanvragen.

 
AanvragerProjectDisciplineToegekend bedrag in euro's
J. VerschurenUit het Donkermuziek3.100,00
J.J.M. Opstelten"NORMAL"multidisciplinair7.500,00
B.C. MeevisArt-Decofilm7.500,00
A.M de GouwWunderkammer projectmultidisciplinair7.150,00
R. SchoolmeestersSolovoorstelling '4EF4'theater6.335,00
M. Kers#Catalog of Shadows - part twomultidisciplinair7.150,00
M.J. BradleyCD Productiemuziek7.500,00
D.J.C. van BeekGOTTmuziek5.553,75
D.G. van SchiePoor man Richiemuziek6.450,00
K.EbertAlles van waarde is weerloosfilm7.500,00
The Small BreedAlbummuziek7.500,00
S. de LatBirds don't flymuziek7.500,00
O.J. PeschDebuutalbummuziek5.000,00
M.H. ScholsbergFrimangron Torimultidisciplinair6.761,25
G.J. LandbrugDe act Gilmuziek7.500,00

Tilburgse makers online

Makers in de gemeente Tilburg hebben sinds 20 februari 2020 een online plek waar zij alle informatie kunnen vinden om het 'te maken'als creatieveling. Ook de output van de makers wordt onder de aandacht gebracht. Via stadvanmakers.nl komt de bezoeker op een pagina van het platform Make it in Tilburg, een website die is gemaakt en wordt onderhouden door Citymarketing Tilburg, speciaal voor ondernemers.

Behoefte aan meer ruimte voor cultuur

Trots op Tilburg. Dat is wat naar voren kwam tijdens het tweede stadsgesprek over cultuur op woensdag 19 februari. Maar ook zorg om gebrek aan ruimte in de stad. Bijvoorbeeld voor de collectie van het Stadsmuseum, die nu geen vaste plek heeft.  

Cultuurplan

Een kleine honderd mensen woonden dit stadsgesprek bij. Ze waren uitgenodigd om hun visie te geven op de toekomst van kunst en cultuur in de stad. Zo kunnen ze bijdragen aan het cultuurplan voor de periode 2021-2024, waar de gemeente mee aan de slag gaat. Thema’s deze avond waren erfgoed, cultuureducatie en -participatie, culturele evenementen en cultuur in de publieke ruimte. Een eerder stadsgesprek ging over cultuur met sociale impact.

De aanwezigen gingen in groepen met elkaar in gesprek. Daarna presenteerden de verschillende ‘tafels’ hun advies aan gespreksleider Ruben Maes. Diverse aanwezigen pleitten voor een verruiming van het populaire Makersfonds. En dan niet alleen in de letterlijke zin van het woord, maar bijvoorbeeld ook ruimte om te exposeren of te experimenteren. Anderen vroegen meer aandacht voor de positie van erfgoed in de stad in de komende jaren.

Trots op de stad

Wethouder Lahlah gaf vervolgens aan wat haar was opgevallen. Naast de zorg over meer ruimte om te experimenten die werd benoemd, zei ze: "Wat ik voel is trots op deze stad." Ze proefde ook de behoefte van de kunst- en cultuursector om de Tilburgse wijken in te gaan, aan verbinding.

Zoals altijd heeft bij de stadsgesprekken de kunstenaar het laatste woord: Jeroen de Leijer gaf in ter plekke gemaakte tekeningen zijn indruk van de avond.

Interview met Sophie Tooten

Tekst en foto: Merel van Dooren

Filmmaakster en verhalenvertelster Sophie Tooten maakt een documentaire over 'de Stijle, want..'. Daarvoor krijgt ze subsidie uit het Makersfonds. "Alles viel zo mooi op zijn plek bij dit project."

Wie ben je?

"Ik ben een filmmaker en ik maak vooral non-fictie films zoals documentaires. Ik maak ook bedrijfsfilms die een verhalend karakter hebben zoals bij documentaires."

Hoe kwam je terecht bij het Makerfonds?

"Ik heb eigenlijk heel lang zonder subsidie gewerkt, dus vooral 'in opdracht' van. Maar ik kreeg weer zin om een eigen film te gaan maken en daar heb je financiering voor nodig. Ik heb de tijd meegemaakt dat bijna alle cultuursubsidie potjes sneuvelden. Er was niet veel meer over en vooral niet voor regionale documentaireprojecten. Dat was dan ook een van de redenen om meer 'in opdracht van' te gaan werken. Het is zo fijn dat er nu toch weer wat fondsen zijn die 'makers' zoals ik steunen en dat we weer de vrijheid krijgen om eigen werk te maken."

Waarover ga je een documentaire maken?

"Over het, van oorsprong Tilburgse, straattheatergezelschap 'de Stijle, want...'. Ze bestaan dit jaar 35 jaar. Ze reizen al die jaren met hun shows door Europa. Tijdens het festivalseizoen zijn ze bijna een half jaar 'on the road'. Een aantal leden is rond de 65 jaar en worstelt met de vraag hoelang ze nog verder kunnen en willen met dit werk. De een denkt er anders over dan de ander. We vonden het als beide partijen een mooi moment voor een film over het gezelschap. Het idee is, dat ik ze een half jaar tot een jaar ga volgen. Misschien gaan ze zelfs in januari naar Australië. En dan ga ík natuurlijk ook."

Hoe gaat dat in zijn werk, een documentaire maken?

"Bij het maken van een documentaire is het belangrijk dat je alle agenda's goed bijhoudt en kijkt wat ze gaan doen. Wat denk jij dat interessant is en wat kan mooie momenten opleveren voor de documentaire? Als ik mee kan naar Australië sta ik 24 uur in dienst van mijn film, 24 uur aan het werk. Maar ja… aan de andere kant, Australië! Het is een onzekere tijd, want je moet inspringen op wat er allemaal gebeurt. Ik vind dat het leukste aan het werk: spanning en uitdaging."

Blijf jij helemaal verantwoordelijk?

"Het is echt mijn project en dat hebben we ook zo besproken. Mijn invalshoek, mijn insteek. Als ik een keer een kritische vraag stel, die zij misschien niet zo leuk vinden dan ben ik er toch vrij in om mijn eigen keuzes te maken. Zij leggen mij niet op wat voor soort film het moet worden en wat er wel of vooral niet gezegd mag worden."

Blij met dit plan?

"Alles viel zó mooi op zijn plek. Het feit dat ik het weer tijd vond om een eigen film te maken. Het moment dat ik met het straattheatergezelschap in contact ben gekomen. Dat ik van het Makersfonds hoorde en op zoek was naar subsidie. 'De Stijle, want' is zo Tilburgs en zo verweven met de Tilburgse cultuur, al 35 jaar lang. Wat het Makersfonds denk ik vooral interessant vindt, is dat het een gezelschap is dat al zo lang een belangrijke stempel op de cultuur in Tilburg drukt, ook met hun persoonlijkheden. Zo doen ze ook nog allerlei andere dingen in de cultuur sector. Het heeft zo'n duidelijke Tilburgse kern." 

Interview met Stans Bertrand

Tekst en foto: Merel van Dooren

Stans Bertrand is theatermaker. Ze doet een beroep op het Makersfonds voor een voorstelling die als thema 'lelijkheid' heeft. Dat thema trekt ze breed. "De lelijkheid van de maatschappij bijvoorbeeld. Of de lelijke dingen die we tegen elkaar zeggen."

Wie attendeerde je op het fonds?

"Collega's van de mensen met wie ik samenwerk: Pamela en Frank. Pamela is gaan informeren naar de mogelijkheden en zo is het balletje gaan rollen."

Heb je je idee ook toegelicht?

"We mochten langskomen voor een gesprek. Dat was overigens een heel leuk gesprek. We kregen daarna al snel te horen dat we in aanmerking kwamen voor het Makersfonds. Ik denk dat ze geïnteresseerd zijn in ons, omdat wij met ons theaterstuk een koppeling willen gaan maken met de stad Tilburg. We hebben als thematiek ‘lelijkheid’ gekozen. We verdiepen ons in wat lelijk is, wat lelijk is aan jezelf, aan de maatschappij en aan wat voor lelijke dingen we zeggen. Ze zeggen wel eens dat Tilburg 'liefde op het tweede gezicht' is. Maar wij vinden dat Tilburg grote sprongen heeft gemaakt vergeleken met een paar jaar terug. Vooral de Spoorzone is heel tof. Maar het lelijkste gebouw van Brabant staat wel in Tilburg: de Kattenrug. Pamela woont daar en woont er verder prima, maar dat gebouw … lélijk …!"

Waarbij helpt het Makersfonds?

"Het is voor ons een grote opluchting dat we nu een start met ons stuk kunnen gaan 'maken' door de financiële steun van het Makersfonds. We kunnen het meteen goed aanpakken. Het Makersfonds biedt echt een goede opening voor nieuwe makers. Het voelt als een privilege dat we het hebben gekregen: echt fantastisch."

Hoe ver zijn jullie?

"We zijn druk bezig met repeteren omdat we bijna onze eerste try-out hebben. Deze try-out stond al gepland voordat we de aanvraag hadden ingediend. Nu gaan we hier gebruik van maken door bekenden van ons uit te nodigen en echt puur te laten zien wat we tot nu toe hebben gemaakt. Kijken of het materiaal dat we hebben ook werkt. Mocht het aanslaan dan kunnen we hier op doorgaan."

Lelijk, best een spannend thema, toch?

"In ons stuk laten we zien dat we allemaal een 'lelijke' kant hebben, maar ook dat je het niet altijd doorhebt dat je 'lelijk' doet. Pamela heeft wel eens last van discriminatie. Het is vaak onwetendheid en niet verkeerd bedoeld. Dan beginnen ze opeens aan haar haar te trekken, omdat ze vinden dat ze zo'n leuk haar heeft. Zo’n rare situatie ontstond bijvoorbeeld toen er opeens twee vrouwen aan haar haar gingen plukken als dieren. Door dit soort situaties na te spelen laten we zien hoe raar dit er van een afstand uitziet. En hoe de betrokken persoon dit zelf ervaart. Maar we laten ook zien hoe je zelf in een lelijke situatie reageert. Dat je vaak sociaal wenselijk gedrag laat zien, het weglacht en doorgaat. We zoeken een beetje het absurde op, los van best wel schrijnende situaties. Ik denk dat je wel echt kunt lachen om onze voorstelling. We kunnen pijnlijke onderwerpen met humor aansnijden, maar we hebben ook onze serieuze kant waarin we de diepgang opzoeken. We proberen er voor te zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is. Dat is onze hoop. Dat Tilburgers komen kijken en niet alleen 'kunstpubliek'. Gezellig met je vriendje of je huisgenoot komen kijken en dan misschien zó enthousiast worden dat je daarna vaker naar het theater gaat…"

Interview met rapper/producer T.o.

Tekst en foto: Merel van Dooren

Toen rapper/producer T.o. (29) hoorde van het Makersfonds zag hij meteen mogelijkheden voor zijn lang gekoesterde wens: een EP met eigen nummers maken. De commissie die de aanvragen beoordeeld was enthousiast. De EP gaat er komen.   

Kun je je kort voorstellen?

"Ik ben T.o. en ik produceer en maak (rap)muziek. Ik begeleid voornamelijk andere artiesten maar ook jongeren die over maatschappelijke thema's willen rappen."

Wat vind jij mooi aan rap?

"Het is een soort poëzie. Als je goed luistert, weet je wat iemand mee heeft gemaakt en wat zijn boodschap is. De keuzes die hij of zij maakte en waar ze misschien niet altijd even trots op zijn. Het is mooi en artistiek hoe ze dit verwoorden en overbrengen via de muziek. Een reflectie op hun leven met een boodschap voor anderen. Daar heb je lef voor nodig."

Hoe ben jij in de muziek gerold?

"Ik ben op zoek gegaan naar mijn eigen sound. Dat bracht me naar Tilburg. Ik heb uiteindelijk de stap durven nemen om helemaal voor de muziek te kiezen. Dat was niet altijd even makkelijk. Ik ben gedeeltelijk opgegroeid zonder mijn vader. Hij ging weg op mijn 12e. Mijn leven kreeg opeens een totaal andere wending. Omdat ik een 'vaderfiguur' miste in mijn pubertijd, heb ik bepaalde dingen niet geleerd. Ik heb veel zelf moeten ontdekken. Het was fijn geweest als er toen iemand voor mij was die me kon vertellen of ik het juiste deed. Ik wil nu graag zelf mijn steentje bijdragen. Ik help jongeren door samen een rap te maken over hun levenservaringen. Zo kom je dichter bij ze te staan en kun je ze advies geven en vertrouwen opbouwen."

En toen het Makersfonds?

"Ik hoorde er op een gegeven moment over. Zij stimuleren om te werken aan je doelen. Mijn wens is om een EP uit te brengen met 7 nummers. Ik heb mezelf aan hen gepresenteerd en verteld wat ik de stad kan bieden. Dankzij het Makersfonds kan ik nu verder met mijn EP. Daar ben ik echt superblij mee. Ik voel me gezegend dat ik deze kans krijg."

Zit er een boodschap in jouw raps?

"Op straat zeggen ze 'als je geen sleutel hebt, heb je een koevoet'. Dat is wel de waarheid: je moet een manier vinden om binnen te komen. Ik sta positief in het leven, maar soms krijg je te maken met tegenslagen. Je bepaalt zelf hoe je hier mee omgaat. Blijf je hier lang in hangen of ga je door en zet je het om in kracht? Ik ben echt wel eens op mijn bek gegaan en dat deed pijn. Maar ik bleef mijn focus houden. Als je niets doet en gaat afwachten, komt er een andere artiest die je plek inneemt."

Heb je een droom?

"Kunnen leven van de muziek, dat is mijn ultieme doel. En mijn boodschap overdragen aan jonge artiesten. Ik kan me nu volledig focussen op mijn EP die in augustus wordt gepresenteerd. Door het Makersfonds kan ik een mooie kwaliteit afleveren. Dit zorgt voor nog een stapje in de goede richting."

Interview met theatermaker en actrice Lonne Gosling

Tekst en foto: Merel van Dooren

Lonne Gosling is actrice en theatermaker. Voor haar solovoorstelling Hoi. deed ze een beroep op het Makersfonds van de gemeente. Kunstenaars kunnen subsidie uit dit fonds aanvragen. Lonne vertelt hoe ze met het fonds in aanraking kwam.

Hoe hoorde je over het Makersfonds?

"Ik las een mail van de gemeente met daarin informatie over het fonds. Toen het idee voor mijn solovoorstelling concreter werd, moest ik aan dat fonds denken. Twan van Bragt, schrijver/ theatermaker waar ik vaker mee samenwerk, was degene die me aanspoorde om een solovoorstelling te maken. Hij vond dat het daar wel een keer tijd voor werd."

Spannend?

"Die solo was er, denk ik, sowieso wel gekomen. Maar door de steun van het Makersfonds kan ik hem nu maken en me laten begeleiden door Twan van Bragt en Martijn Bouwman. Ik voel dat zij het vertrouwen in me hebben. Los van het feit of de voorstelling druk wordt bezocht. Als straks alleen mijn moeder en drie vriendinnen in de zaal zitten, dan is dat maar zo.”

Hoe werk je?

"Twan en ik schrijven de teksten vanuit een idee en vanuit improvisatie. En Twan regisseert de voorstelling. Het is super tof dat we weer samenwerken. Ik woon en werk al twaalf jaar in Tilburg en ik wil hier graag blijven, mezelf hier verder ontwikkelen. Ik heb er zin in om mezelf in Tilburg meer op de kaart te zetten. Om op het toneel te ontdekken wie ik ben. Ik blijf in deze stad en wil het hier maken. Ik voel een soort steun vanuit Tilburg, dat is fijn."

Hoe ver ben je met het proces?

"We hebben het proces opgedeeld in drie blokken. Blok 1 is klaar. Eind juni is het eerste materiaal getest op publiek. Dat was top. Tijdens de opening van het theaterseizoen op 8 september in Theaters Tilburg treed ik nog een keer op met het eerste deel van de voorstelling. In het najaar werken we verder. In december komen er nog een paar try-outs. Eind januari moeten we er dan helemaal klaar voor zijn. Het lijkt best een lange tijd voor het maken van een solo. Het fijne van het opknippen in blokken is dat je het kunt laten ‘sudderen’ en het later weer op kan pakken. Een fijn proces waar je dan samen in zit."

Hoe omschrijf je je voorstelling?

"Als dat in een zin zou moeten, dan is het: ‘lukt het te ontsnappen aan de sneuheid van het bestaan?’ Het is herkenbaar en grappig. Ik weet nog niet wat voor genre het precies gaat worden. Maar misschien is dat ook helemaal niet nodig? Daar zijn we nog mee bezig. Op dit moment gaat het over de strijd tussen alles uit het leven halen, groeien en ontwikkeling versus aanmodderen. Dit is het leven, nu! Kijk gewoon om je heen en ben gewoon blij."

Kijk je er naar uit?

"Het is heel spannend om deze solo te maken. Maar ik heb veel zin om het te doen. Meer zichtbaar te worden, een nieuw avontuur. En natuurlijk ook wel een beetje de angst dat uiteindelijk toch alleen mijn moeder en drie vriendinnen in de zaal zullen zitten. Maar ik ga ervoor!"

De première van Hoi. is op 24 en 25 januari 2020 in Theaters Tilburg.
Op Instragram is Lonne te volgen via @lonnegosling.

Toekenningen Makersfonds

De toekenningen voor het Makersfonds 2019 zijn bekend. In de tabel staan alle aanvragers met hun project die een bijdrage ontvangen uit het Makersfonds.
 
In 2019 wordt het Makersfonds tweemaal opengesteld met een budget van € 100.000,- per ronde. Er zijn voor de eerste ronde in totaal 59 aanvragen ingediend voor totaal € 405.454,-. Hiervan zijn 16 aanvragen gehonoreerd. In de tweede ronde van het Makersfonds zijn 47 aanvragen ingediend voor een totaalbudget van € 315.846,-. 15 aanvragen zijn gehonoreerd.

Dit jaar worden de aanvragen niet op volgorde van binnenkomst behandeld, maar zijn alle aanvragen eerst beoordeeld op basis van de criteria van het fonds. Dit heeft een prioriteitsvolgorde opgeleverd. Vervolgens zijn op basis hiervan gesprekken gevoerd met de aanvragers en zijn de aanvragen gehonoreerd tot het budget van € 100.000,- volledig was besteed.

Toekenningen eerste ronde
AanvragerProjectBudget
Lonne GoslingDe Belofte€ 5.500
Michiel Deprez10.000 dingen€ 4.500
Bram van HeldenPlasticVille€ 5.000
ZwermersPan~ // catwalk€ 7.500
We are your new generationEP - Royal T€ 7.500
Annemijn RijkRe:Born€ 3.000
Rogier TeldermanMan vs. Machine€ 7.500
ENSO Physical TheatreOut of Selflove€ 7.500
Maria SartzetakiMerry-Go-Round€ 7.470
Cairo Liberation Front14 Tracks€ 7.500
Thomas WaterreusMonkey Business€ 7.500
Rozemarijn OudejansDrukken op locatie€ 7.500
Tea-Time CompanyLINEAR€ 7.500
Nicoline SoeterDe Paraplu€ 5.260
Rudi KlumpkensGroeten uit Tilburg€ 4.635
Onias LandveldVerhalen van mijn ontstaan€ 4.635
 TOTAAL€ 100.000
Toekenningen tweede ronde
AanvragerDisciplineBudget
M. Leeuwismuziek€ 7.500
B. Stadhoudersmuziek€ 7.500
S.T.H. Tootenfilm€ 7.500
E. Wijnantdesign€ 7.500
P.J.G. van der Heijdenmultidisciplinair€ 7.500
T.J. Koevoetsmuziek€ 4.910
R. van Triermultidisciplinair€ 7.500
F. Bach Parejatheater€ 7.500
M.J. Nienhuismuziek€ 6.619
N. Maheshwarydans€ 7.480
K. Vannestedans€ 5.057
S.D. Martemuziek€ 3.000
C.M.J. den Boerfotografie€ 7.500
Gezellig Gezelschaptheater€ 6.714,70
T.L. Swinkelsfilm€ 6.219,30
 TOTAAL€ 100.000

 

Brabant maakt het: regioprofiel cultuur naar minister

BrabantStad heeft een gezamenlijk regioprofiel cultuur naar de minister gestuurd: Brabant maakt het; een innovatieve culturele regio als geen ander. Tilburg is onderdeel van BrabantStad. De minister gebruikt het regioprofiel als input voor een adviesaanvraag eind dit jaar aan de Raad voor Cultuur voor het nieuwe kunstenplan 2021-2024.

 

Stadscomponist Tilburg bij De Link

De provincie heeft begin dit jaar een arrangeur, Geert van Boxtel, aangesteld om de klassieke muziek in Brabant te verlevendigen en op vernieuwende manieren bij een breder publiek te brengen.
 
Naar zijn oordeel is De Link een unieke concertserie en producent voor nieuwe muziek: "Als een van de laatste series met een programmering volledig gericht op nieuw gecomponeerde muziek in Nederland, heeft Tilburg iets bijzonders in huis." Daarom ondersteunt de provincie de samenwerking tussen De Link en componist Anthony Fiumara. De Link vroeg Anthony Fiumara of hij het komende jaar als stadscomponist de gecomponeerde muziek zichtbaarder wil maken in Tilburg. Anthony Fiumara zal van september 2018 tot en met december 2019 de bijzondere functie van stadscomponist voor Tilburg vervullen.

Meer informatie op de website van De Link.

Nog 10 makers ondersteund uit Makersfonds

In mei van dit jaar werd bekend dat de provincie Noord-Brabant 50.000 euro toevoegde aan het budget van het Makersfonds Tilburg. Daardoor kon het Makersfonds tien makers extra ondersteunen in 2018. Het totaalbudget voor Tilburgse makers komt op 200.000 euro. Het oorspronkelijke budget was 150.000 euro.

De volgende makers hebben subsidie ontvangen:

 
AanvragerProjectDisciplineToegekend bedrag in euro's
Full Frame/Guust MulderAlaraphFilm4000
Geert KoevoetsTentoonstelling Bad KreuznachBeeldende kunst2500
EELT TheatercollectiefOp de vloerTheater4500
Jeroen van den HurckOne man band unitedMuziek4940
Michiel CortenTilburg door de wol geverfdSchilderkunst1860
Martijn CrinsDe Slacht SessiesTheater5200
Nonline / Remco van DunFlux Nieuwe MediaGaming7500
Sarah PrescimoneSite specific performancesDans6000
Jeroen KantSheewawahMuziek6000
Jacq PalinckxTriggers MultimediaMuziek, theater, animatie, film7500

Alle gehonoreerde makers hebben een sterke binding met de stad Tilburg. Naast de disciplines van muziek, dans en theater is ook een aanvraag ingediend én gehonoreerd voor het maken van een innovatieve en conceptuele game door Nonline, getiteld 'Flux'. Michiel Corten gaat een zestal grote schilderijen maken waarmee hij op moderne wijze het Tilburgse industrieverleden gaat 'vereeuwigen'. Bij deze schilderijen zit archiefmateriaal. Sarah Prescimone werkt met verschillende Tilburgse kunstenaars samen om 4 dansvoorstellingen te maken en toont deze op verschillende specifieke Tilburgse locaties. Guust Mulder kan door de bijdrage van het Makersfonds zijn film 'Alaraph' professioneel laten na-editen waardoor hij een sterk product kan aanbieden aan de verschillende internationale filmfestivals.
 
In totaal zijn er nu vanuit het Makersfonds 33 aanvragen gehonoreerd. De makers samen hebben voor 200.000 euro subsidie ontvangen.

Cultuurvisie BrabantStad

Begin dit jaar is een bijeenkomst geweest over het traject van de cultuurvisie BrabantStad. In onderstaand document staat de voortgang van dit project.

Extra budget voor Makers

De Provincie Noord-Brabant heeft dit jaar een makersregeling in het leven geroepen voor kunstenaars. Dit is een aanvulling op onder andere het Tilburgse Makersfonds.

Brabantse gemeenten die een eigen subsidieregeling hebben voor makers kunnen bij BKKC aanvullende subsidie aanvragen. Dat kan tot maximaal de helft van het budget van de eigen regeling, tot een maximum van 50.000 euro. Tilburg heeft een budget van 150.000 euro voor het eigen Makersfonds. De gemeente heeft de maximaal beschikbare subsidie van 50.000 euro aangevraagd én ontvangen. Het Makersonds wordt niet nogmaals opengesteld, de aanvragen die al zijn ingediend worden verder behandeld op volgorde van binnenkomst.

Volledig bedrag Makersfonds voor 2018 toegekend

Inmiddels is het budget van het Makersfonds volledig besteed. Er zijn 23 aanvragers gehonoreerd voor gemiddeld 6.521 euro. In totaal hebben 76 makers een aanvraag ingediend, samen hebben zij voor ruim 480.000 euro aan subsidie aangevraagd. De regeling sluit dus duidelijk aan op een grote behoefte in de stad, veel makers gaven dan ook aan blij te zijn met een dergelijk fonds.

Ook dit jaar wordt het Makersfonds weer gekenmerkt door een enorme diversiteit aan aanvragen. Zo waren onder de gehonoreerde aanvragers gevestigde namen, maar ook net afgestudeerde startende makers hebben een bijdrage mogen ontvangen uit het Makersfonds. Het Makersfonds sluit geen disciplines uit en is gericht op alle vormen van 'maken', dit is ook terug te zien in de diversiteit aan kunstdisciplines die is gehonoreerd. Van traditionele kunstdisciplines als dans, theater en muziek tot moderne disciplines als grafisch ontwerp en design. Daarnaast zijn ook een aantal cross-overs gehonoreerd, waaronder een virtual-reality dansfilm, maar ook muziektheater en een samenwerking tussen schilder- en beeldende kunst.

De projecten die zijn gehonoreerd zullen dit jaar en sommige ook volgend jaar uitgevoerd worden. Alle projecten hebben een toonmoment in Tilburg, voor het overgrote deel vindt de première ook plaats in Tilburg. De podia waar de makers hun werk zullen tonen zijn o.a. de NWE Vorst, Paradox en NS16. Ook zullen er zogenoemde 'huiskamerconcerten' gegeven worden, of stellen makers hun atelier open voor publiek om het werk én de werkwijze te kunnen bezichtigen.

Bijeenkomst Cultuurvisie BrabantStad

De gedeputeerde en wethouders vormen de taskforce Cultuurvisie BrabantStad. De taskforce organiseert 28 februari van 16:00 tot 18:00 uur een bijeenkomst om invulling te geven aan de Cultuurvisie BrabantStad vanaf 2021. Met onze gezamenlijke cultuurvisie bereiden wij ons voor op de herziening van het landelijk cultuurbestel waarin de stedelijke regio een belangrijke rol speelt. De basis voor onze cultuurvisie is de notitie Brabant laat het zien; bouwstenen voor de cultuurvisie BrabantStad 2021 - 2024 die in 2017 is opgesteld.
 
Tijdens de bijeenkomst zoeken we antwoord op de vragen:

  • Hoe ziet BrabantStad er cultureel uit in 2021?
  • Wat is daarvoor nodig?

Op basis van de inbreng tijdens deze en nog komende bijeenkomsten formuleert de taskforce de Cultuurvisie BrabantStad voor de jaren vanaf 2021.
 
Opzet bijeenkomst:
15:30-16:00 uur: Inloop
16:00-18:00 uur: Inleiding en discussie
- inleiding door Henri Swinkels: waarom de taskforce Cultuurvisie BrabantStad?
- presentatie door Martin van Ginkel: traject cultuurvisie in de komende periode
- input aanwezigen voor de cultuurvisie
- vragen en discussie
18.00-19.00 uur: borrel

Locatie: Club Smederij, Burgemeester Brokxlaan 8-84, 5041 SB Tilburg. Info over route en parkeren.
 
U kunt uw aan- of afwezigheid doorgeven via deze link.

Film makersfonds Tilburg

Tilburg heeft een zogenoemd makersfonds. Dit is onderdeel van het cultuurplan. Individuele kunstenaars kunnen subsidie aanvragen uit dit fonds. Maar waar besteden makers hun geld aan? Waar lopen ze in hun proces tegenaan, hoe ondersteunt het geld hen daarbij en wat zijn ze eigenlijk aan het maken?

Bekijk het filmpje via YouTube

Makersfonds 2018

"Met het budget van het Makersfonds 2018 (€ 150.000,-) kunnen wij, afhankelijk van de aangevraagde bedragen,  circa 20 tot 30 aanvragen honoreren. Er zijn op dit moment meer dan 70 aanvragen ingediend. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kunnen daarom nu nog binnenkomende aanvragen niet meer in behandeling nemen."

Makers zichtbaar in Tilburg

Vanaf maandag 27 november hangen er banieren van kunstenaars uit de stad op de Schouwburgring en Tivolistraat. Dit is een manier om #stadvanmakers zichtbaar te maken.

Samen met makers Jacqueline Hamelink (SoundingBodies), Katja Graessli en Claudia den Boer (MoveToMeet, choreografe en fotografe) heeft wethouder Marcelle Hendrickx (wethouder cultuur) de eerste vlag gehesen. "Met het Makersfonds kunnen we initiatieven in de stad net dat extra steuntje in de rug geven om een project mogelijk te maken. Tilburg is de stad van experimenteren, uitvinden en vernieuwen. Een culturele broedplaats, de stad van makers. Daar hoort een fonds als dit bij. Kunstenaars zijn onderdeel van de stad en voegen met hun projecten en activiteiten waarde en betekenis toe aan de stad. Dit jaar hebben we 28 makers ondersteund vanuit het Makersfonds. Daarnaast ondersteunen wij 20 kunstenaarsinitiatieven in de periode 2017-2020, waardoor kunstenaars over een langere tijd hun artistieke activiteiten kunnen ontwikkelen!"

#stadvanmakers

Kunstenaars uit de stad hadden de wens om makkelijk en snel geld aan te kunnen vragen voor kunstprojecten. Per keer kan de maker maximaal 7.500 euro aanvragen. Het totale beschikbare budget in het Makersfonds is ook in 2018 150.000 euro. Vanaf 8 januari 12:00 uur kan weer subsidie aangevraagd worden via het Makersfonds. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dit plan is onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers.

Daarnaast ondersteunen wij 20 kunstenaarsinitiatieven in de periode 2017-2020, waardoor kunstenaars over een langere tijd hun artistieke activiteiten kunnen ontwikkelen.

Ruimte voor makers: minimaal 60 nieuwe atelier- en oefenruimtes in 2018

De gemeente Tilburg streeft naar het op peil houden van minimaal 200 betaalbare atelier- en oefenruimtes, doorstroming vanuit het aanbod van de Stichting Ateliers Tilburg naar andere panden en het verkennen van mogelijkheden met woningcorporaties voor het realiseren van woon-werkateliers. Dat staat in het beleidsplan Atelier- en oefenruimtes voor makers in Tilburg 2017-2020.

Makers zijn een belangrijk onderdeel van de Tilburgse samenleving. we willen hen graag binden aan de stad. Creatieve bedrijvigheid levert immers meerwaarde op voor de stad. Het laat de stad bruisen. Het prikkelt de fantasie. Het onderscheid een stad ten opzichte van andere steden. Makers moeten daarom de mogelijkheid krijgen om in Tilburg hun vak uit te oefenen en hun talent verder te ontwikkelen.

Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur: "Atelierruimtes zijn broodnodig in onze stad. Onze makers moeten letterlijk ruimte hebben om te creëren. Ruimte om te ontwikkelen. Ruimte om hun werk te tonen. En ook ruimte om samen te werken in zogenaamde broedplaatsen. Wil je de stad van makers zijn? Dan moet je dat als gemeente ook faciliteren."

Creatieve broedplaatsen

Als gevolg van de economische ontwikkeling wordt het steeds lastiger om panden in de stad in te zetten voor atelier- en oefenruimtes voor makers. Er ontstaat een toenemende druk op bestaande locaties. De gemeente werkt daarom aan een duurzaam aanbod van betaalbare werkruimten voor makers in de stad en zet voor 2018 in op het creëren van  minimaal 60 nieuwe gesubsidieerde ateliers en oefenruimtes.

Het beleidsplan  'atelier en oefenruimtes voor makers in Tilburg' richt zich op de volgende doelstellingen voor atelier- en oefenruimtes voor de periode 2017-2020:

  1. Realiseren en op peil houden van een duurzaam aanbod van minimaal 200 betaalbare atelier- en oefenruimtes voor makers in Tilburg;
  2. Realiseren van doorstroming vanuit het aanbod van SAT naar andere panden;
  3. Ondersteunen van initiatieven voor nieuwe creatieve  broedplaatsen/hotspots voor makers in de binnenstad;
  4. Mogelijkheden voor woon-werkateliers in de stad onderzoeken;
  5. Verbeteren van de regie op het afstemmen van de vraag naar en het aanbod van atelier- en oefenruimtes en het stimuleren en faciliteren van samenwerking en communicatie tussen verschillende belanghebbenden en organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij atelier- en oefenruimtes.

#stadvanmakers

Cultuur is een belangrijke drager voor de zevende stad van Nederland: een stad van podiumkunsten en topmusea met ruimte voor talent en met verrassende verbindingen. Het college heeft met input van de organisaties en inwoners van Tilburg het nieuwe cultuurplan voor de periode 2017-2020 opgesteld.

Op 18 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Tilburg het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers vastgesteld. Nu wordt de invoering verder uitgewerkt, zodat het Cultuurplan 1 januari 2017 in werking kan treden. Het college gaat verder met onder meer het beleid voor cultuureducatie en de inrichting van een Makersfonds met daarin aandacht voor actualiteit, vernieuwing en experiment. Verder is de verbetering van het productieklimaat voor de podiumkunsten een speerpunt en is het voornemen de capaciteit van beschikbare atelierruimtes op het huidige niveau te houden en waar mogelijk uit te breiden. Hiermee wordt ingezet op een duidelijke keuze van Tilburg als makersstad, een stad waar de verbeeldingskracht van kunst en cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt.

Stadsgesprek film

De toekomst van film in Tilburg stond vorige week tijdens het stadsgesprek centraal. Een mix van makers, filmprogrammeurs, directeuren van filmhuizen, filmproducenten bespraken onderwerpen als de 'klassieke' filmvertoning in bioscopen en filmhuizen ende filmvertoning in 'pop up'-vorm op uiteenlopende plekken in de stad. Met als belangrijkste vragen: wat is er nodig op korte termijn om het kwetsbaar aanbod van films, dat nu nog ontbreekt, in Tilburg te tonen? En welke input komt 'uit de stad' voor het ontwikkelen van filmbeleid door de gemeente op de middellange termijn? Een ander punt dat naar voren kwam vanuit de stad was om producenten die landelijk en internationaal werken naar Tilburg te halen. Op die manier worden de lijntjes richting de producenten korter waardoor het contact tussen de producenten en makers verbetert.

Wethouder Marcelle Hendrickx: "We zijn een stad van makers zijn en dat moeten we blijven. De stadsgesprekken dragen hieraan bij. De reden van de stadsgesprekken is dan ook om elkaar te leren kennen, om zo cultuur in Tilburg naar een hoger niveau te tillen". Het stadsgesprek van afgelopen dinsdag over film is hier een goed voorbeeld van, verschillende partijen hebben elkaar leren kennen tijdens de gesprekken en na afloop werd nog lang doorgepraat. Veel van de makers maakten na afloop van de gesprekken afspraken om samen te werken.

Het volgende stadsgesprek met als onderwerp 'Makerspanel' wordt op donderdag 2 november aanstaande gehouden in Club Smederij in de Spoorzone (aanvang 19:00 uur). Hiervoor kunt u zich nog aanmelden via cultuurplan@tilburg.nl.

Zes ton extra voor kunstenaars

De raad heeft in 2017 en 2018 per jaar 6 ton beschikbaar gesteld voor de doelen die zijn opgenomen in het Cultuurplan. Ter verduidelijking: dit zijn niet allemaal subsidieregelingen. Alleen voor het Makersfonds (150.000 euro) is een beleidsregel ingericht. Dit fonds is bedoeld om talenten in de muziek, dans, theater en beeldende kunst de kans te geven om eigen producties te maken en te experimenteren.

Ook is er ruimte voor cross-overs en interdisciplinaire projecten. Aan de overige doelen geeft de gemeente invulling in samenwerking met partners zoals bijvoorbeeld voor cultuureducatie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze doelen zijn: de realisatie van ateliers en oefenruimten in de stad (100.000 euro), het verbeteren van het klimaat om producties in Tilburg te maken (50.000 euro), het verbeteren van cultuureducatie (100.000 euro), een buurtcultuurfonds om kunst en cultuur dicht bij Tilburgers te brengen (50.000 euro) en het kennismaken met de (historische) verhalen van de stad (50.000 euro). Er is ook geld bestemd voor samenwerking tussen cultuur en het bedrijfsleven, het beter zichtbaar maken van Tilburg als kunstenaarsstad en stadsgesprekken over cultuur.

Raad investeert in Cultuur

Om het cultuurplan goed uit te kunnen voeren heeft de raad het voornemen om 1,2 miljoen extra te investeren in Cultuur, verspreid over 2017 en 2018. Dit staat in de programmabegroting 2017.
Voor het uitvoeren van het plan was al 9 ton beschikbaar gesteld en is 3 ton vanuit de eigen begroting begroot.

Het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers maakt de keuze voor basisvoorzieningen én nieuw elan met een Makersfonds. Daarmee kies Tilburg voor een culturele hoofdstructuur in de periode 2017-2020 én voor kleine, nieuwe initiatieven en experiment. Het cultuurplan reikt van professionele kunsten en amateurkunst tot erfgoed en cultuureducatie.

Subsidie vanuit de provincie

Begin november 2016 werd bekend dat in de periode 2017-2020 vanuit de provincie geen subsidie wordt verleend aan een aantal culturele instellingen uit Tilburg. Het gaat om organisaties die tot op dit moment een belangrijke functie vervullen in de regionale Brabantse culturele basisinfrastructuur. Deze instellingen zijn door de Adviescommissie Kunsten van de provincie op criteria wel positief beoordeeld. Wethouder Marcelle Hendrickx heeft een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant waarin zij pleit om, naast de matching van de provincie met rijksmiddelen, bij deze Brabantse instellingen eenzelfde lijn te volgen.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over het Cultuurplan 2017-2020? Neem dan contact op met Martin van Ginkel, strateeg cultuur, via martin.van.ginkel@tilburg.nl of 06 52 834 602.