Onderscheidingen

Inwoners die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding.

Jeugdlintjes

In Tilburg worden jaarlijks maximaal 10 Jeugdlintjes uitgereikt. Dat gebeurt in november, op of rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind . Een Jeugdlintje is een waardering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en/of voor de samenleving. Meer over de voorwaarden en het aanmelden op de pagina Jeugdlintje op deze website.

Koninklijke onderscheidingen

Inwoners van Tilburg die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving (bijvoorbeeld op maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Kandidaten moeten zich voor een lange periode belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving.

Lintjesregen

Koninklijke onderscheidingen worden jaarlijks in april uitgereikt tijdens de lintjesregen. Het kan ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum).

Aanvragen

Aanvragen voor de lintjesregen moeten uiterlijk op 1 juli in het jaar voorafgaand aan de lintjesregen binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden ingediend.

Wilt u iemand voordragen voor een lintje?

Op de lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen. Daar vult u een kort online verzoekformulier in. Dat formulier belandt bij de gemeente. De medewerker onderscheidingen van de gemeente bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Mogelijk neemt hij daarvoor eerst contact met u op. Daarna stuurt hij u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier. 

Houd bij de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding rekening met onderstaande zaken

  • een Koninklijke onderscheiding hoort een verrassing te zijn;
  • probeer wel te achterhalen of de persoon een Koninklijke onderscheiding op prijs stelt;
  • de toekenningsprocedure kan enkele maanden in beslag nemen;
  • ondersteun het voorstel met ondertekende brieven en – indien relevant – op origineel briefpapier van de organisatie; 
  • als de decorandus zeer ernstig ziek is, kunt u om een spoedprocedure vragen;
  • om de privacy van de kandidaat te waarborgen, wordt aan u geen informatie gegeven over de overwegingen bij het besluit om iemand wel of niet een Koninklijke onderscheiding te verlenen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onderscheidingen? Neem dan contact op met een medewerker onderscheidingen via 013 - 542 92 98 of via onderscheidingen@tilburg.nl of kijk op de website lintjes.nl.

Gemeentelijke onderscheidingen

Binnen de gemeente Tilburg kennen we de onderstaande gemeentelijke onderscheidingen.

Gouden Erepenning

Deze onderscheiding wordt bij hoge uitzondering uitgereikt aan personen die een uitzonderlijke persoonlijke prestatie voor de Tilburgse samenleving hebben geleverd. De verdiensten hebben een unieke, stadsbrede of stadsoverstijgende uitstraling en hebben een onmiskenbare, grote bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en/of het imago van Tilburg.

Zilveren Erepenning

Deze wordt uitgereikt aan personen die zich op een uitzonderlijke manier persoonlijk hebben ingezet voor de Tilburgse samenleving. De verdiensten dragen aantoonbaar bij aan de leefbaarheid of vitaliteit van wijk, dorp of stad, en hebben een totale duur van minimaal 10 jaar.

Tilburg Trofee

Deze onderscheiding is voor personen met bijzondere verdiensten voor de stad die zich hebben bewezen als ambassadeur voor de stad. 

Tilburgse Ereprent

De Tilburgse Ereprent kan toegekend worden aan Tilburgse bedrijven en organisaties die een bestaansjubileum vieren van 50 jaar of meer, telkens met een eenheid van 25 verhoogd. Zij zetten zich al jarenlang als onderneming, culturele of maatschappelijke instelling in voor Tilburg. De onderscheiding is bedoeld voor bedrijven en organisaties die in Tilburg zijn ontstaan en hun ontwikkeling in en met Tilburg hebben doorgemaakt. Zij zijn de Makers van Tilburg.

Om een verzoek in te dienen, kunt u contact opnemen met medewerkers van het team Kabinet, Representatie en Events via kabinet@tilburg.nl of via 013 – 542 92 98.

Aanvullende voorwaarden

Voor alle gemeentelijke onderscheidingen gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Decoratie gebeurt altijd bij een jubileum, afscheid of andere bijzondere gelegenheid, gerelateerd aan de verdiensten die onderscheiden worden.
  • Decoratie moet op voldoende draagvlak in de stad kunnen rekenen.

Aanvragen gemeentelijke onderscheidingen

Een onderscheiding voor uzelf aanvragen, kan niet. Dit moet een ander doen. Zorg ervoor dat u de aanvraag minimaal 2 maanden van tevoren toestuurt.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het ingevuld op naar onderscheidingen@tilburg.nl.  

U kunt het formulier ook uitprinten, invullen en opsturen naar: Gemeente Tilburg, t.a.v. medewerkers onderscheidingen, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Vergeet niet 'vertrouwelijk' op de envelop te zetten.