Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Het wordt een duurzaam en energieneutraal terrein waar plek is voor maximaal 80 hectare aan bedrijfskavels. De eisen aan de nieuwe bedrijven zijn streng. De bedrijven moeten een impuls geven aan de Tilburgse economie en de werkgelegenheid en duurzaam worden gebouwd.

Actueel

Plannen ter vaststelling voorgelegd aan gemeenteraad

Voor de realisatie van bedrijventerrein Wijkevoort is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp-bestemmingsplan Wijkevoort heeft van maandag 5 april tot en met maandag 17 mei 2021 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van eerste 41,9 hectare bedrijventerrein mogelijk en sorteert voor op de ontwikkeling van in totaal 80 hectare bedrijventerrein. De gemeente ontving veel zienswijzen (reacties) op de plannen. In de afgelopen periode heeft de gemeente alle zienswijzen bekeken. Naar aanleiding van de zienswijzen stelt het college aan de raad voor het bestemmingsplan en de ontwikkelleidraad vast te stellen met een aantal wijzigingen. U vindt het totaaloverzicht van alle wijzigingen in het document Veelgestelde vragen en antwoorden.

Als eerste wordt het deel ontwikkeld dat grofweg begrensd wordt door de Burgemeester Letschertweg, de Hultensche Leij en het Wijckermeer.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt 3 zaken mogelijk:

  • De aanleg van de ecologische verbindingszones en de 50 meter brede strook van water en extra groen rond het bedrijventerrein (het blauw-groene raamwerk).
  • Daarnaast de ontwikkeling van de eerste 41,9 hectare bedrijventerrein. Het totale terrein wordt maximaal 80 hectare groot.
  • Voor de overige hectares volgt pas een ruimtelijke procedure als de eerste 41,9 hectare in ontwikkeling zijn. Op deze manier blijft dit gebied zo lang mogelijk zoals het nu is.

Ook de extra onderzoeken die nodig waren voor milieueffectrapportage (MER) zijn inmiddels afgerond. Op dinsdag 14 september jl. heeft het college ingestemd met het raadsvoorstel met daarin het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan, het bijbehorende exploitatieplan en de ontwikkelleidraad Wijkevoort. De gemeenteraad bespreekt deze plannen de komende periode en beslist hier waarschijnlijk 15 november 2021 over. 

Behandeling gemeenteraad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.
U kunt de vergaderingen online volgen via de website van de raad (www.raadtilburg.nl). Op de website vindt u ook informatie over inspreken. 
De vergaderplanning voor Wijkevoort is:
11 oktober 2021 - Informatieronde raad (inspreken mogelijk)
18 oktober 2021 - Informatieronde raad 
1 november 2021 - Debatronde raad
15 november 2021 - Gemeenteraadsvergadering

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in vestiging op Wijkevoort? Bekijk dan de mogelijkheden op de pagina bedrijfsruimte op deze site tilburg.nl.