Direct uitbreiding maatschappelijke opvang

07 december 2018

De maatschappelijke opvang in de regio Hart van Brabant wordt uitgebreid. Er komt per direct een gezinshuis bij voor 7 tot 8 gezinnen en een gasthuis voor 8 alleenstaanden.

De maatregelen zijn nodig om de groeiende wachtlijsten terug te dringen. Bij maatschappelijk opvang gaat het om de opvang van kwetsbare mensen, die door psychische problemen hun woning (dreigen te) verlaten. De wachtlijst telt op dit moment ongeveer 100 cliënten, waar het gemiddelde jarenlang maximaal 20 was.

"Deze ontwikkeling gaan we een halt toeroepen", aldus wethouder Erik de Ridder (Zorg). "We willen kunnen blijven garanderen dat niemand op straat slaapt. En kinderen horen niet in een daklozenopvang thuis. Naast de genoemde maatregelen gaan we volgend jaar nog meer opvangplekken creëren en andere maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt." Andere maatregelen zijn onder meer de verhoogde inzet van bemoeizorg en vroegsignalering.

Gezinshuis

In de regio streven we ernaar dat er geen kinderen in de opvang hoeven. Als dit toch nodig is, willen we dat zij zo min mogelijk in aanraking komen met andere daklozen, die vaak kampen met verslaving en verward gedrag. Daarom zijn gezinshuizen erg belangrijk. Op dit moment is er een gezinshuis waar 2 tot 3 gezinnen kunnen verblijven. Dit is onvoldoende om de 10 tot 12 gezinnen te plaatsen, die gemiddeld in de opvang verblijven.

Gasthuis en Time out

Het gasthuis is voor alleenstaanden met een lichte problematiek. De verwachting is dat deze groep met gerichte ondersteuning sneller uit de opvang kan, dan wanneer zij terechtkomen in de reguliere daklozenopvang. Hierdoor komen er weer sneller plekken vrij voor anderen. In 2019 wordt ook de Time out voorziening voortgezet, voor de tijdelijke opvang van personen met verward gedrag.

Andere maatregelen

De tijdelijke extra opvangplekken bieden een oplossing voor de korte termijn. Voor de langere termijn zijn structurele maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Of dat voorkomen wordt dat deze groep in de zorg of opvang terechtkomt.