Inschrijven in Tilburg - Register in Tilburg

Mensen met de Oekraïense nationaliteit die in Tilburg (tijdelijk) worden opgevangen, kunnen zich bij de gemeente op dat adres inschrijven. 
People with Ukrainian nationality who are (temporarily) staying with family or acquaintances in Tilburg can register with the municipality at that address.

Inschrijven in gemeente Tilburg - Register with the municipality Tilburg (BRP)

Mensen met de Oekraïense nationaliteit die in Tilburg (tijdelijk) worden opgevangen, kunnen zich bij de gemeente op dat adres inschrijven. De gemeente moet daarbij de identiteit en nationaliteit kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. De inschrijving in de BRP zorgt ervoor dat de IND automatisch wordt geïnformeerd. Asiel aanvragen is de eerste 6 maanden nog niet nodig. Deze regels kunnen wijzigen. Houd daarvoor de website van de IND in de gaten.

Een afspraak maken voor de inschrijving kan met het online afspraakformulier. Of bel voor een afspraak naar 14 013 (+3113 5428494).

U hebt ook een bewijs van verblijf nodig waarmee u laat zien dat u in Nederland mag zijn. U krijgt een sticker of pasje als bewijs. Dit bewijs is vanaf 31 oktober 2022 verplicht. U kunt dit aanvragen bij het IND. Bekijk de website van de IND voor meer informatie.

Meer informatie over de rechten en plichten staat op de site forrefugees.

Niet-Oekraïners met tijdelijke vergunning vallen vanaf 4 maart 2023 niet meer onder richtlijn

Hebt u niet de Oekraïense nationaliteit? En had u een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, bijvoorbeeld voor werk of studie? Dan valt u vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de richtlijn. Dit betekent dat u na het verlopen van uw sticker of pasje niet meer in Nederland mag blijven. Had u tijdelijke (inter)nationale bescherming in Oekraïne dan valt u nog wel onder de richtlijn.

Register in Tilburg

People with Ukrainian nationality who are (temporarily) staying with family or acquaintances in Tilburg can register with the municipality at that address. The municipality must be able to establish their identity and nationality on the basis of a passport or other proof of identity. This registration ensures that the IND is automatically informed. Applying for asylum is not necessary during the first 6 months. These rules can change. Keep an eye on the IND website for this. 

You can make an appointment for registration using the online appointment form. Or call 14 013 (+3113 5428494) to make an appointment.

You also need a proof of residency showing that you are allowed to be in the Netherlands. You will receive a sticker or card as proof. A proof of residency is mandatory, from October 31, 2022. Check the IND website for more information.

Non-Ukrainians with temporary residence permit are no longer covered by the directive after 4 March 2023

Are you non-Ukrainian and did you have a temporary Ukrainian residence permit, for example to work or study? Then you are no longer covered by the directive after 4 March 2023. This means that you are not allowed to stay in the Netherlands, after your sticker of card is expired.

Did you have temporary (inter)national protection in Ukraine? Then you are still covered by the directive.

Zorgverzekering - Health insurance

Vanaf 1 juli 2022 vallen ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer onder de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Dit betekent dat zij geen zorgverzekeringspremie of eigen risico hoeven te betalen.

From July 1, 2022 Ukrainian refugees with a citizen service number are covered by the Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). This means that they don’t have to pay for health insurance or excess.

Many Ukrainian refugees stay in the Netherlands. There are considerable challenges, for example in the field of healthcare. On the page zorgkiezer.nl you will find information about the changes as of 1 July when it comes to health insurance for Ukrainian refugees. The information on this page is also suitable in Ukrainian.

Leefgeld - Compensation

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een vergoeding beschikbaar waarmee ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, het zogenaamde Leefgeld. Oekraïners die dat geld willen aanvragen, kunnen mailen naar leefgeldoekraine@tilburg.nl

In de mail moet het volgende staan: 

  • De naam van degene waar de vergoeding voor is
  • Een telefoonnummer van die persoon 
  • En een mailadres waarop die persoon te bereiken is

Een medewerker van de gemeente neem contact op voor een afspraak in het pand van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan 1680 in Tilburg. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moeten vluchtelingen ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente. Hoe dat werkt, staat in de paragraaf hieronder.

Ook is het belangrijk dat er een Nederlandse bankrekening wordt geopend om het geld op over te laten maken. Dat kan via onderstaande link. 

Compensation

Refugees from Ukraine can request an compensation for their basic necessities, the so-called Leefgeld. Ukrainians who want to apply for that compensation can send an email to leefgeldoekraine@tilburg.nl.

The email must contain the following:

  • The name of the person the compensation is for
  • A phone number of that person
  • An email address where that person can be reached

An employee of the municipality contacts you for an appointment at Werk en Inkomen at the Burgemeester Brokxlaan 1680 in Tilburg. To be eligible for the reimbursement, refugees must be registered in the Basis Registratie Personen (BRP). For more information, see the paragraph below.

It is also important to have a Dutch bank account. The money can be transferred to that account.