Noodopvang Jozefzorg

In het voormalige woonzorgcentrum Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40 in de wijk Fatima wonen tijdelijk ongeveer 400 asielzoekers. De opvang is uiterlijk tot oktober 2018.

Normaal gesproken stromen bewoners van een noodopvang na de beslissing over hun IND-procedure door naar een AZC. Het COA heeft laten weten dat er op dit moment geen ruimte is in de AZC’s in het land. Daardoor kunnen bewoners van Jozefzorg niet doorstromen naar een AZC. De bewonerswerkgroep Fatima heeft naar aanleiding hiervan diverse vragen gesteld. De brief van het COA en de vragen en antwoorden staan onderaan deze pagina bij beheercommissie.

Maatregelenpakket

Tijdens de informatiebijeenkomsten in de wijk heeft burgemeester Noordanus aangegeven een maatregelenpakket op te stellen om de leefbaarheid in de wijk tijdens de opvangperiode in stand te houden. De maatregelen moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijf voor de asielzoekers in Tilburg als gastvrije stad.

 • Team Leefbaarheid en Veiligheid per direct actief
 • Instellen beheercommissie
 • Versterking wijkteam politie
 • Extra inzet gemeentelijke toezichthouders
 • Beveiliging en begeleiding op opvanglocatie
 • Bereikbaarheid COA 24 uur/dag
 • 'Meedoen'-programma voor asielzoekers
 • Vinger-aan-de-pols blijven houden
 • Werkgelegenheid / inkoop zoveel mogelijk vanuit Tilburg/wijk Fatima
 • Afspraken onderwijs
 • WhatsApp-groep Fatima
 • Tijdelijkheid

Beheercommissie

De beheercommissie komt maandelijks bij elkaar. In deze overleggen wordt onder andere gesproken over het maatregelenpakket zoals dat begin oktober in de gemeenteraad vastgesteld is. Op verzoek van de leden van de beheercommissie is in 2016 een onafhankelijk voorzitter aangesteld om de vergaderingen van de beheercommissie te leiden. De (bewoners)werkgroep Bezwaar had hierom gevraagd.

In de commissie zitten de volgende personen.

Namens de bewoners:

 • Saskia Moerman (bewoonster Kruisvaardersstraat)
 • Lizette de Laat  (vertegenwoordiger bewoners Satijnhof en Brokaat)

Namens de werkgroep wijk Fatima:

Politie:

 • Lieve van den Berg, wijkagent: contact opnemen kan via het contactformulier via politie.nl (wijkagenten Tilburg centrum)

COA:

ContourdeTwern:

Gemeente Tilburg:

Meedoenprogramma

Leden van de bewonerswerkgroep Fatima, ContourdeTwern, Ruimhartig Tilburg en het COA stellen samen een activiteitenprogramma op voor de vluchtelingen in Jozefzorg.

Samen bespreken ze ook alle initiatieven uit de stad. Uitgangspunten daarbij zijn de behoefte van de vluchtelingen, een goede dagbesteding en een actieve verbinding met de buurtbewoners en de stad.
Meer informatie hierover vindt u op www.ruimhartigtilburg.nl.