Noodopvang Jozefzorg

In het voormalige woonzorgcentrum Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40 in de wijk Fatima is een tijdelijke opvanglocatie gevestigd voor  asielzoekers.

Het COA heeft besloten dat deze opvang met ingang van 1 september 2017 wordt gesloten, vanwege een verminderde instroom van vluchtelingen.

De instroom van nieuwe asielzoekers in de opvanglocatie is per direct stopgezet. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die nu worden opgevangen in Jozefzorg, worden de komende periode in Tilburg gehuisvest. De overige bewoners van de opvanglocatie Jozefzorg verhuizen naar een andere opvanglocatie in het land.

Maatregelenpakket

In 2015 is in overleg met bewoners een maatregelenpakket opgesteld om de leefbaarheid in de wijk tijdens de opvangperiode in stand te houden. De maatregelen moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijf voor de asielzoekers in Tilburg als gastvrije stad. Deze maatregelen blijven van kracht tot de sluiting van de opvanglocatie.

 • Team Leefbaarheid en Veiligheid per direct actief
 • Instellen beheercommissie
 • Versterking wijkteam politie
 • Extra inzet gemeentelijke toezichthouders
 • Beveiliging en begeleiding op opvanglocatie
 • Bereikbaarheid COA 24 uur/dag
 • 'Meedoen'-programma voor asielzoekers
 • Vinger-aan-de-pols blijven houden
 • Werkgelegenheid / inkoop zoveel mogelijk vanuit Tilburg/wijk Fatima
 • Afspraken onderwijs
 • WhatsApp-groep Fatima
 • Tijdelijkheid

Beheercommissie

Er is een beheercommissie opgericht om de gang van zaken rondom het maatregelenpakket en de opvanglocatie te bespreken. Deze beheercommissie komt maandelijks bij elkaar.  

In de commissie zitten de volgende personen.

Namens de bewoners:
 • Lizette de Laat (vertegenwoordiger bewoners Satijnhof en Brokaat)
Namens de werkgroep wijk Fatima:
Politie:
 • Marko van Raak, wijkagent: contact opnemen kan via het contactformulier via politie.nl (wijkagenten Tilburg centrum)
COA:
ContourdeTwern:
Gemeente Tilburg:

Meedoenprogramma

Leden van de bewonerswerkgroep Fatima, ContourdeTwern, Ruimhartig Tilburg en het COA stellen samen een activiteitenprogramma op voor de vluchtelingen in Jozefzorg.

Samen bespreken ze ook alle initiatieven uit de stad. Uitgangspunten daarbij zijn de behoefte van de vluchtelingen, een goede dagbesteding en een actieve verbinding met de buurtbewoners en de stad.
Meer informatie hierover vindt u op www.ruimhartigtilburg.nl.