U bevindt zich op:Inwoners /Uitkering / Verblijf buitenland of vakantie

Verblijf buitenland of vakantie met een bijstandsuitkering

Met een uitkering moet u altijd vóóraf uw vakantie doorgeven. Ook als u in Nederland blijft. Gaat u om een andere reden naar het buitenland, dan moet u dat ook doorgeven. Volgt u een re-integratietraject, bespreek uw vakantieplannen dan eerst met uw begeleider. Bespreek uw plannen met uw coach bij de gemeente als u daar een traject volgt. Zorg dat u weet óf u weg mag en hoe lang. Gaat u te lang, zonder toestemming of loopt u door uw vakantie een baan mis, dan stopt de uitkering.

Vakantie en arbeidsverplichting

Ook tijdens uw vakantie moet u voldoen aan de arbeidsverplichting. Dit betekent dat u:

  • actief blijft zoeken naar betaald werk
  • een baan accepteert, die u tijdens uw vakantie krijgt aangeboden

Verblijf buitenland of vakantie met een uitkering?
Melding maken

Vakantie doorgeven

Uw vakantie doorgeven is heel eenvoudig. Na het versturen van het online formulier, krijgt u een e-mail met een nummer. Bewaar de e-mail goed, dat is het bewijs dat het formulier verzonden is. Uw vakantiemelding wordt binnen 5 werkdagen verwerkt. Over uw melding ontvangt u verder geen bericht, tenzij de afdeling Werk & Inkomen vragen heeft over uw vakantie. Dan neemt de afdeling contact met u op. Heeft u samen met uw partner een uitkering en gaat u samen op vakantie? Dan moet u allebei apart uw vakantie doorgeven.

Verblijf in het buitenland of vakantie

Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar (28 dagen) naar het buitenland. Dit kan zijn voor vakantie, maar kan ook een andere reden hebben (bijvoorbeeld familiebezoek). Die periode mag u zelf verdelen (de zaterdag en zondag tellen ook mee). Bijvoorbeeld 2x2 weken of 1x4 weken. Wat niet mag is vakantie van 2 jaar achter elkaar opnemen, dus 4 weken in december en 4 weken in januari. Dan is de vakantie langer dan 4 weken en dat is niet toegestaan. De dag van vertrek wordt niet als vakantiedag gezien en dus niet van uw vakantiedagen ingehouden. De dag van terugkomst wel.

Te lang weg, te laat terug

Blijft u langer dan 28 dagen in het buitenland, dan stopt uw uitkering. Ook als u ziek bent geweest. U moet dan opnieuw een uitkering aanvragen en weer alle bewijsstukken aanleveren. Neem daarvoor bij terugkomst meteen contact op met de afdeling Werk & Inkomen. U ontvangt geen uitkering over de periode dat u te lang wegbleef. Had u de late terugkomst kunnen voorkomen, dan krijgt u minder uitkering dan daarvoor. Dat noemen we een maatregel.

Vakantie in Nederland

Als u in Nederland blijft mag u soms langer wegblijven dan 28 dagen. Dan moet u wel:

  • toestemming hebben van uw begeleider als u een traject volgt
  • toestemming vragen aan de afdeling Werk & Inkomen 
  • doorgeven waar u logeert en van wanneer tot wanneer
  • zorgen dat post van de gemeente wordt doorgestuurd naar uw vakantieadres
  • zelf actief op zoek blijven naar een baan (solliciteren)
  • een baan accepteren die u tijdens uw vakantie krijgt aangeboden.

Ziek tijdens vakantie

Wordt u ziek tijdens uw vakantie? Geef dat meteen door aan de afdeling Werk & Inkomen. Ook als u in het buitenland bent. Bij terugkomst in Nederland moet u weer direct de afdeling Werk & Inkomen bellen en een leesbare verklaring van een arts inleveren, waaruit duidelijk blijkt dat u te ziek was om te reizen.

Eerder terug van vakantie

Geef het ook door als u eerder terugkomt. Geef het altijd door aan de afdeling Werk & Inkomen. Volgt u een traject? Meldt het dan bij uw begeleider, zodat u samen afspraken kunt maken over het vervolg van uw traject.