Minister Helder geeft startsein proeftuin aanpak zorgfraude

15 december 2022
het startsein

Bij de aanpak van zorgfraude lopen de regio’s Hart van Brabant en Twente landelijk voorop. Minister Conny Helder van VWS reageerde tijdens een werkbezoek enthousiast op de aanpak van zorgfraude in de beide regio’s. Ze gaf ook het startsein voor de proeftuin.

Dat gebeurde op 14 december in de Gieterij, locatie van ROC van Twente in Hengelo. Ze gaf het startsein samen met de verantwoordelijk regionale bestuurders Marcelle Hendrickx uit Hart van Brabant en Eugène van Mierlo uit Twente en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In de proeftuin aanpak zorgfraude gaan de regio’s nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de kans op kwalitatief goede zorg voor inwoners te vergroten en malafide zorgaanbieders sneller en effectiever te weren. Het Rijk steunt de proeftuin aanpak zorgfraude met 1.6 miljoen euro. 

“Kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van zorg moeten er op kunnen vertrouwen dat zorggeld juist wordt besteed en dat die zorg kwalitatief goed is. Helaas zien we in de praktijk dat dit niet altijd vanzelfsprekend goed gaat”, stelt wethouder Marcelle Hendrickx van Tilburg. De regio Hart van Brabant boekte net als de regio Twente de afgelopen jaren al succes met de aanpak van zorgfraude. Van de nieuwe inkoopstrategie van Hart van Brabant en de sterkere screening van zorgaanbieders in Twente tot het onderwijzen van young professionals in de zorg over herkennen van en omgaan met misbruik en fraude in de zorg. Volgens Hendrickx en Van Mierlo, kan en moet de aanpak van zorgfraude nog beter.

Thema’s proeftuin aanpak zorgfraude

Thema’s in de proeftuin zijn de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met andere partners zoals gemeenten en zorgkantoren, het vooraf screenen van zorgaanbieders en het vergemakkelijken van het delen van informatie tussen partners onderling over malafide zorgaanbieders en misstanden in de zorg. Zowel de samenwerkende gemeenten binnen de regio Hart van Brabant als de regio Twente lopen regelmatig aan tegen de grenzen van privacy of wetgeving. Zo vormt de volgend jaar verwachte wet ‘Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ (Wbrsz) volgens beide regio’s bijvoorbeeld nog niet het antwoord op alle huidige belemmeringen rond samenwerking en informatiedeling. Naast de bestaande instrumenten willen de regio’s innovatieve manieren ontwikkelen om zorgfraude te voorkomen en waar nodig te bestrijden. “Terwijl zorgfraudeurs en -criminelen torenhoge winsten opstrijken zijn kwetsbare mensen het slachtoffer. Deze louter op geld beluste ondernemers moeten we net als criminele netwerken vroegtijdig de pas afsnijden”, benadrukt wethouder Van Mierlo.  

Duurzame relatie met zorgaanbieders

De regio’s willen dat het landelijk beleid wordt dat zorgaanbieders aan de poort gescreend worden, zoals in een aantal gemeenten nu al gebeurt. Door goed te selecteren en screenen, kunnen gemeenten een duurzame relatie opbouwen met zorgaanbieders die kwetsbare inwoners kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden. Dat vraagt om een ketenaanpak van inkoop, account- en contractmanagement, toezicht en handhaving. Een uitgebreide selectie en screening kan de malafide zorgaanbieder tegelijk ook afschrikken. Daarvoor is samenwerking nodig binnen de organisatie (inkoop, toezicht en contractmanagement) en informatie-uitwisseling met externe partners, zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en zorgkantoren. De intensivering van die samenwerking maakt deel uit van de proeftuin. 

Fieldlabs

De proeftuin, die een looptijd kent van 3 jaar, moet kennis opleveren die landelijk kan worden toegepast. De VNG zorgt ervoor dat andere gemeenten kunnen profiteren van de kennis die de regio’s opdoen en ontwikkelen. En brengt tegelijk innovatieve ontwikkelingen bij andere gemeenten binnen in de proeftuin. Zo ontstaat een optimale uitwisseling van informatie die de aanpak van zorgfraude moet versterken en de kans op goede zorg voor kwetsbare inwoners door kwalitatief goede aanbieders vergroot. 

Vermoedens van fraude bij het verlenen van zorg? Zoek contact met de gemeente of maak anoniem melding via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) op www.nza.nl/meldpunt.