Wijken

Tilburg heeft wijkregisseurs en omgevingsmanagers. Heeft u een idee voor uw wijk of buurt? Laat het ze weten.

Een idee voor uw wijk?  Melding maken

Stadsgids en plattegrond binnenstad

De stadsgids van Tilburg is digitaal raadpleegbaar. De gids wordt niet meer huis-aan-huis verspreid. 

Wilt u een plattegrond van de binnenstad? Vraag deze online aan. Met dit formulier kunt u ook een brievenbussticker aanvragen (ja/nee of nee/nee).

Wijkregisseurs en omgevingsmanagers

Elke wijk in Tilburg heeft een wijkregisseur en omgevingsmanager. Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met ze op via 14 013 of stuur een e-mail. Zie onderstaande tabel voor uw wijk of raadpleeg de digitale kaart met wijkregisseurs en omgevingsmanagers.

Overzicht omgevingsmanagers en wijkregisseurs per wijk/gebied
Wijk/GebiedOmgevingsmanagerWijkregisseur
Armhoefse Akkersmarc.van.akkeren@tilburg.nlchris.liebregts@tilburg.nl
Bedrijventerrein Albionremmert.slagter@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Bedrijventerrein Bakertandremmert.slagter@tilburg.nljaap.quispel@tilburg.nl
Bedrijventerrein Katsbogtenremmert.slagter@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Bedrijventerrein Kraaivenremmert.slagter@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Bedrijventerrein 't Laarremmert.slagter@tilburg.nljaap.quispel@tilburg.nl
Bedrijventerrein Lovenremmert.slagter@tilburg.nlsamir.azahaf@tilburg.nl
Bedrijventerrein Vossenbergremmert.slagter@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Berkel-Enschotmarc.van.akkeren@tilburg.nljanna.kuiper@tilburg.nl
Binnenstad - Lintenmanagement Korvel/Besterdpaul.van.esch@tilburg.nl 
Binnenstad - Veemarktkwartierbart.van.dalen@tilburg.nlchris.liebregts@tilburg.nl
Binnenstad - Stadshartbart.van.dalen@tilburg.nlbianca.van.oirschot@tilburg.nl
Binnenstad - West en centrum zuidbart.van.dalen@tilburg.nlbianca.van.oirschot@tilburg.nl
Binnenstad - lintenmanagement Korvel/Besterdpaul.van.esch@tilburg.nl 
Blaakremmert.slagter@tilburg.nl

diny.maas@tilburg.nl

Bouwmeesterbuurtnatascha.verhaaren@tilburg.nljaap.quispel@tilburg.nl
Broekhovenpeter-paul.stoof@tilburg.nlanthonie.quispel@tilburg.nl
Buitengebied Noordmarc.van.akkeren@tilburg.nlhelmy.van.ingen@tilburg.nl
Buitengebied Zuid Westremmert.slagter@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Fatimapeter-paul.stoof@tilburg.nlanthonie.quispel@tilburg.nl
Goirke Hasseltnatascha.verhaaren@tilburg.nljaap.quispel@tilburg.nl
Groenewoudirene.dijkstra@tilburg.nlanthonie.quispel@tilburg.nl
Groeseind/Hoefstraatpaul.van.esch@tilburg.nlinez.rastovac@tilburg.nl
Heikantmonique.knapen@tilburg.nlsamir.azahaf@tilburg.nl
Hoogvennemarc.van.akkeren@tilburg.nlchris.liebregts@tilburg.nl
Jeruzalempeter-paul.stoof@tilburg.nlanthonie.quispel@tilburg.nl
Kanaalzoneremmert.slagter@tilburg.nljaap.quispel@tilburg.nl
Kempenbaanmarc.van.akkeren@tilburg.nlchris.liebregts@tilburg.nl
Korvel Westendankie.van.de.sande@tilburg.nlbonnie.de.beer@tilburg.nl
Laarankie.van.de.sande@tilburg.nlkitty.marijnissen@tilburg.nl
Loven Besterdpaul.van.esch@tilburg.nlinez.rastovac@tilburg.nl
Moerenburgmarc.van.akkeren@tilburg.nlhelmy.van.ingen@tilburg.nl
Noordhoekclaudia.van.dongen@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Oerleankie.van.de.sande@tilburg.nlkitty.marijnissen@tilburg.nl
Quirijnstokmonique.knapen@tilburg.nlsamir.azahaf@tilburg.nl
Reeshof - Bijstervelden, Campenhoef, Dongewijk, gedeelte Kievit, Gesworen Hoek, Heerevelden, Huibeven, Koolhoven, Witbrantfleur.hubregtse@tilburg.nlmarjo.van.velthoven@tilburg.nl
Reeshof - Dalem, Leeuwerik en gedeelte Kievit, straatnamen beginnend met letters R - M - Speter-paul.stoof@tilburg.nljanna.kuiper@tilburg.nl
Reitnatascha.verhaaren@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Spoorzonebart.van.dalen@tilburg.nlchris.liebregts@tilburg.nl
St. Annaankie.van.de.sande@tilburg.nl

bonnie.de.beer@tilburg.nl

Stadsbos013remmert.slagter@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Stadspark Oude Dijkankie.van.de.sande@tilburg.nlkitty.marijnissen@tilburg.nl
Stappegoorirene.dijkstra@tilburg.nljaap.quispel@tilburg.nl
Stokhasseltmonique.knapen@tilburg.nlhelmy.van.ingen@tilburg.nl
T58 (Tradepark 58)remmert.slagter@tilburg.nljaap.quispel@tilburg.nl
Theresiapaul.van.esch@tilburg.nlinez.rastovac@tilburg.nl
Trouwlaan/Uitvindersbuurtankie.van.de.sande@tilburg.nlkitty.marijnissen@tilburg.nl
Udenhoutmarc.van.akkeren@tilburg.nlhelmy.van.ingen@tilburg.nl
Universiteit en Oude Warandanatascha.verhaaren@tilburg.nlrobert.hornikx@tilburg.nl
Wandelbosfrank.claus@tilburg.nlcorina.van.spaendonk@tilburg.nl
Wilhelminakanaalremmert.slagter@tilburg.nl 
Zandfrank.claus@tilburg.nlcorina.van.spaendonk@tilburg.nl
Zorgvliedremmert.slagter@tilburg.nl

diny.maas@tilburg.nl

Wijktoets

Eens in de 2 jaar houdt de gemeente de wijktoets. Daarin wordt per wijk duidelijk hoe het gaat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale stijging. De wijktoets is opgebouwd uit cijfers uit de leefbaarheidsmonitor (hoe ervaren inwoners hun buurt), cijfers vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de meldingen die bekend zijn bij de politie of gemeente. Maar minstens zo belangrijk zijn de verhalen uit de wijk. Niet alles wat er speelt in een buurt laat zich namelijk uitdrukken in cijfers. Daarom is de input uit gesprekken met partners en bewoners uit de wijk ook een belangrijk onderdeel van de wijktoets.

Op basis van de wijktoets wordt bepaald welke buurten in de stad extra aandacht nodig hebben. Op 29 maart heeft een brede afvaardiging van wijkprofessionals (gemeente, politie, woningbouwcorporaties, onderwijs en sociale partners)  zich gebogen over de wijktoets. Gezamenlijk zijn zij tot een advies gekomen welke wijken moeten worden aangewezen tot aandachts-en focuswijken voor de periode 2018 -2020. Dit advies is begin oktober vastgesteld door het college.

Focuswijken

De volgende wijken zijn benoemd tot focuswijk:

 • Stokhasselt/Vlashof
 • Groenewoud
 • West ((Het Zand en de Kruiden- en Kleurenbuurt)
 • Staatsliedenbuurt Oost (voorheen Korvel)

Dit zijn wijken waar meerdere problemen spelen, op sociaal-economisch en fysiek vlak en op het gebied van veiligheid.

Aandachtswijken

De volgende wijken zijn benoemd tot aandachtswijk:

 • Jeruzalem
 • Uitvindersbuurt (voorheen Korvelse hofjes)
 • Staatsliedenbuurt West (voorheen Zorgvlied-Zuid)
 • Abdij- en Torenbuurt
 • Oerle (Afrikaanderbuurt O-M-W en Broekhoven II West)
 • Loven Zuid (voorheen Loven/Rozenplein)
 • Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt

Aandachtswijken scoren onvoldoende op één of meer thema's (veiligheid, sociaal-economisch, fysiek) of tonen een dalende trend.

Hieronder vindt u het  overzicht van de focus- aandachtswijken van de afgelopen jaren.

Voor informatie over de wijktoets kunt u contact opnemen met Ankie van de Sande via ankie.van.de.sande@tilburg.nl

 

PACT-aanpak

In Tilburg Noord, West en Groenewoud heeft de gemeente te maken met een opeenstapeling van uitdagingen op het gebied van armoede, werkloosheid, scholing en gezondheid. Dit is een voedingsbodem voor ondermijning. De jeugd in deze wijken blijkt kwetsbaar voor criminele invloeden. Gemeente en partners werken al jaren aan deze problemen. Toch is er nog onvoldoende structureel verschil gemaakt. Integendeel, de armoede heeft zich de laatste jaren, mede onder invloed van trends als de economische- en de vluchtelingencrisis, verdiept en uitgebreid.

People Acting in Community Together

Daarom wordt in deze wijken een PACT-aanpak ontwikkeld: People Acting in Community Together. Samen met inwoners en professionele partners wordt op structurele wijze geëxperimenteerd met andere manieren van handelen, denken en organiseren. Met als doel om de dieper liggende oorzaken en patronen op te pakken. Bij deze aanpak wordt kennis en expertise gebruikt die elders is opgedaan. De exacte invulling krijgt per wijk vorm omdat het moet aansluiten bij de specifieke situatie.

De volgende uitgangspunten worden als rode draad gebruikt:

 • De energie van de bewoners en partners zijn leidend, zij bepalen de agenda en spelen een cruciale rol in het realiseren ervan (co-creatie, gelijkheid)
 • Centraal staat wat er voor de inwoners in deze wijken echt toe doet. Een brede blik op het leven is uitgangspunt en de aanpak raakt dus aan een breed spectrum van leefgebieden, zoals onderwijs, huisvesting, openbare ruimte en veiligheid
 • In het zoeken naar oplossingen worden nieuwe en ongewone verbindingen gestimuleerd
 • Er wordt uitgegaan van een investeringsperiode van 15 tot 20 jaar voor deze agenda

Meer weten?

Tilburg Noord: monique.knapen@tilburg.nl

Tilburg West: frank.claus@tilburg.nl

Groenewoud: irene.dijkstra@tilburg.nl

 

Lemon-onderzoek

Ruim 14.500 Tilburgers werkten mee aan het laatste Lemon-onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid.  In de Leefbaarheidsmonitor (Lemon) geven bewoners gemiddeld een 7,3 als totaalcijfer voor hun buurt.

De resultaten voor alle wijken en buurten in Tilburg staan op de website lemon-onderzoek.nl. Het lemon-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg, 't Heem en de gemeente.