Tilburg, natuurlijk!

Tilburg wil een gemeente zijn waar je gezond en gelukkig kunt leven. Een fijne plek voor mensen, dieren en planten.

Om te kunnen leven is de mens afhankelijk van de flora en fauna. Een groene omgeving geeft een gevoel van rust en geluk, beschermt tegen hitte en zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegstromen in de bodem. Dat betekent dat we als gemeente veel aandacht hebben voor de ontwikkeling en het beheer van het groen en dieren.

Ecologisch beheer en ontwikkeling

Ecologisch beheer

Gemeente Tilburg heeft een grote rol in het ecologisch beheer en ontwikkeling van de openbare ruimte. Een aantal bermen in de stad wordt ecologisch beheerd, waardoor kruiden en bloemen meer ruimte krijgen om te groeien. We laten waar mogelijk dode boomstronken liggen, plaatsen insectenhotels, creëren zandplekken voor graafbijen en planten bloemen en planten die voedsel bieden aan de wilde bij. Op verschillende plekken in de stad hebben we bloemmengsels gezaaid en bloembollen geplant.

Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones zijn verbindingen tussen natuurgebieden. Ze worden aangelegd zodat dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen verschillende gebieden. Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. De zogenaamde groene schakels worden aangelegd om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. De verbindingszones zijn niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijk voor de mens. Vaak gaat de aanleg van natuur samen met de uitbreiding van wandel- en fietsroutes. In nieuwe natuur is ook vaak ruimte voor het bergen van water tijdens hevige regenbuien. In Tilburg worden verschillende ecologische verbindingszones aangelegd: bijv. rond de Oude Leij, de Hultensche Leij, Groote Leij en Reeshofweide & Lange Rekken. Bekijk de ligging van de ecologische verbindingszones via kaartbank brabant.

Nieuws: aanleg ecologische verbindingszone Stadsakker  

17 september 2020

Een stuk grond van 1,3 hectare in de Reeshof wordt omgevormd van akkerland naar een zogenoemde ecologische verbindingszone. In dit gebied krijgen dieren en planten meer ruimte om zich te ontwikkelen. Het gaat om het perceel de Stadsakker, tussen de Reeshofdijk, de Zwartvenseweg, de spoorlijn en het Speelbos (onderdeel Stadsbos013). 

Door de ontwikkeling van het gebied van akkerland naar een ecologische verbindingszone komen er meer dier- en plantensoorten, zoals heide, de levendbarende hagedis, het groot dikkopje, het hooibeestje, zeggesoorten en hondsviooltje. Er ontstaat meer variatie in het landschap waardoor het beter bestand is tegen de veranderende weersomstandigheden.

Het zuidelijk deel, parallel aan de spoorlijn Tilburg-Breda, wordt verbindingszone. In het noordelijk deel komt de Groeituin013. Dat is de voorzetting van de Stadstuinderij die op dit moment nog aan de Piushaven zit. 

Geveltuintjes

De gemeente legt geveltuintjes aan bij huizen zonder voortuin. Meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij onweersbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en er is minder kans op een overbelast riool. U kunt het tuintje door de gemeente laten aanleggen, of het zelf doen volgens de regels voor geveltuintjes.

Tilburg zoemt

Tilburg is door Nederland Zoemt uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. Een gemeente met deze titel helpt de bijen, door de biodiversiteit in de stad te vergroten. Onder andere door bomen en planten te planten met bloemen waar nectar in zit. Ook in de bermen van Tilburg zijn bloemen geplant waar bijen hun nectar uit kunnen halen. Verder gebruikt de gemeente zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. De organisatie Nederland Zoemt stimuleert gemeenten om bijvriendelijk te worden. Nederland Zoemt is een samenwerking van diverse natuurorganisaties.

Bomen

Soms moeten bomen gekapt worden, vanwege veiligheid of om ruimte te geven aan andere bomen. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, planten we een nieuwe. Op de pagina bomen leest u meer over de bomenkap.