Tilburg, natuurlijk!

Tilburg wil een gemeente zijn waar je gezond en gelukkig kunt leven. Een fijne plek voor mensen, dieren en planten.

Om te kunnen leven is de mens afhankelijk van de flora en fauna. Een groene omgeving geeft een gevoel van rust en geluk, beschermt tegen hitte en zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegstromen in de bodem. Dat betekent dat we als gemeente veel aandacht hebben voor de ontwikkeling en het beheer van het groen en dieren.

Ecologisch beheer en ontwikkeling

Ecologisch beheer

Gemeente Tilburg heeft een grote rol in het ecologisch beheer en ontwikkeling van de openbare ruimte. Een aantal bermen in de stad wordt ecologisch beheerd, waardoor kruiden en bloemen meer ruimte krijgen om te groeien. We laten waar mogelijk dode boomstronken liggen, plaatsen insectenhotels, creëren zandplekken voor graafbijen en planten bloemen en planten die voedsel bieden aan de wilde bij. Op verschillende plekken in de stad hebben we bloemmengsels gezaaid en bloembollen geplant.

Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones zijn verbindingen tussen natuurgebieden. Ze worden aangelegd zodat dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen verschillende gebieden. Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. De zogenaamde groene schakels worden aangelegd om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. De verbindingszones zijn niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijk voor de mens. Vaak gaat de aanleg van natuur samen met de uitbreiding van wandel- en fietsroutes. In nieuwe natuur is ook vaak ruimte voor het bergen van water tijdens hevige regenbuien. In Tilburg worden verschillende ecologische verbindingszones aangelegd: bijv. rond de Oude Leij, de Hultensche Leij, Groote Leij en Reeshofweide & Lange Rekken. Bekijk de ligging van de ecologische verbindingszones via kaartbank brabant.

Geveltuintjes

De gemeente legt geveltuintjes aan bij huizen zonder voortuin. Meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij onweersbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en er is minder kans op een overbelast riool. U kunt het tuintje door de gemeente laten aanleggen, of het zelf doen volgens de regels voor geveltuintjes.

Tilburg zoemt

Tilburg is door Nederland Zoemt uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. Een gemeente met deze titel helpt de bijen, door de biodiversiteit in de stad te vergroten. Onder andere door bomen en planten te planten met bloemen waar nectar in zit. Ook in de bermen van Tilburg zijn bloemen geplant waar bijen hun nectar uit kunnen halen. Verder gebruikt de gemeente zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. De organisatie Nederland Zoemt stimuleert gemeenten om bijvriendelijk te worden. Nederland Zoemt is een samenwerking van diverse natuurorganisaties.

Bomen

Soms moeten bomen gekapt worden, vanwege veiligheid of om ruimte te geven aan andere bomen. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, planten we een nieuwe.

Via de digitale bomenkaart kunt u meer te weten komen over het groen in uw omgeving. Op deze kaart staan alle 90.000 gemeentelijke bomen met soortnaam.

Op tilburgsbos.nl staat meer over het beheer van de Tilburgse bossen dat wordt uitgevoerd door Boomrooierij Weijtmans B.V.

Hieronder staat een overzicht met de actuele projecten in gemeente Tilburg.

Vervangen bomen Stadsbos013

Vanaf maandag 11 mei t/m 29 mei laat de gemeente dode sparren verwijderen uit Stadsbos013. Deze bomen hebben de aanwezigheid van de letterzetter kever in combinatie met langdurige periodes van droogte in 2018 en 2019 niet overleefd. Ze kunnen spontaan omvallen en er kunnen takken uitvallen. Hierdoor zijn ze een direct gevaar voor bezoekers. Het gaat in totaal om bijna 4 hectare verdeeld over de locaties Reeshofbos, Oude Warande en Heidepark-Vredelust. Op deze locaties plaatst de aannemer hekken en borden om de bezoekers te waarschuwen en te beschermen. Er komt een plan van aanpak om de bomen op de genoemde locaties te vervangen door nieuwe bomen.

Open het apport over de sterfte van de sparren en een overzicht van de locaties (PDF, 5,4 MB).

Schoorstraat Udenhout

De gemeente wil de laanstructuur in de Schoorstraat herstellen en verbeteren door niet-vitale bomen te vervangen. Bij het vervangen van de bomen zorgt de gemeente dat verschillende soorten bij elkaar komen en dat de bomen geschikt zijn voor de locatie.

Bekijk het ontwerp van de laanstructuur Schoorstraat.

Van 4 tot en met 10 mei kunt u uw vragen, opmerkingen en verbeterpunten voor het ontwerp doorgeven of via het mailadres bomenlaan.schoorstraat@tilburg.nl.

Om de werkzaamheden uit te voeren, vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan. Zo kunnen de kap- en plantwerkzaamheden worden uitgevoerd.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar van 2020 starten. Eerst worden de onveilige, niet-vitale bomen gekapt. Vervolgens worden gezonde bomen geplant. Voor de nieuwe bomen wordt de groeiplaats verbeterd, zodat de bomen goed aanslaan en jaren meekunnen. Alle bomen die worden geplant hebben een milieukeurmerk, wat betekent dat de boom op een duurzame en milieuvriendelijke manier is gekweekt. Snoei-, tak- en stamhout wordt altijd hergebruikt, dus is altijd een grondstof voor een nieuw product. 

Witbrant-Oost

Boomrooierij Weijtmans verwijdert op donderdag 20 februari 42 bomen in opdracht van de gemeente. Het gaat om 21 dode bomen en 21 bomen die minder dan 50 centimeter van de erfgrens staan. De omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) is verleend. De werkzaamheden zijn vanaf 07.30 uur en duren tot na de middag.

Tijdens het derde kwartaal van 2020 worden de overige 27 bomen verwijderd die tussen de 50 en 150 cm van de erfgrens staan. De omgevingsvergunning hiervoor is aangevraagd. De bomen worden afgezaagd tot iets boven de grond. De boomstronk en de wortels worden pas verwijderd als de nieuwe bomen worden geplant. Op deze manier kan de boom niet verder groeien en wordt eventuele schade voorkomen. Bovendien hoeft de stoep niet twee keer opengemaakt te worden. Voor de start van de werkzaamheden wordt er een informatiebord geplaatst aan het begin van de wijk.  

Eind 2020 worden de nieuwe bomen geplant. Er worden dan ook maatregelen genomen om de ondergrondse groeiplaats te verbeteren en zo eventuele schade in de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten. Uitgangspunt is dat de gekapte bomen 1 op 1 worden vervangen door nieuwe bomen. Hierbij houdt de gemeente rekening met de kabels en leidingen in de grond.

De nieuwe bomen moeten passen in de wijk en ze moeten bestand zijn tegen de veranderende weersomstandigheden (klimaatadaptatie). Er worden bomen gekozen die zoveel mogelijk bijdrage aan de biodiversiteit.