U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Stad / Veiligheid

Veiligheid

De gemeente werkt samen met de politie, brandweer, het Openbaar Ministerie en zorg- en welzijnsinstellingen aan de veiligheid van de stad.

Veilig Tilburg

De veiligheidsaanpak van Tilburg is gebaseerd op de kadernota veiligheid (pdf,1.4MB).

Woonomgeving

Zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt? Op politie.nl staan tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof, auto-inbraken etc.

 • Brandveiligheid. Er wordt regelmatig gecontroleerd om na te gaan of de brandveiligheidsregels worden nageleefd. Studenten die twijfelen of hun kamer brandveilig is, kunnen ze dit melden.
 • Sluit tijdens een verbouwing uw pand goed af. Inbrekers hebben interesse in uw gereedschap.
 • Burgernet informeert over zaken die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd.
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) draagt bij aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u uw woning kunt beveiligen. politiekeurmerk.nl
 • Alert4home is een alarmeringssysteem om te zien of er bij u wordt ingebroken. Het verschil met bestaande alarmsystemen is dat bij Alert4Home met één druk op de knop de hulp van de omgeving wordt ingeroepen. interpolis.nl
 • Jaarlijks worden in Tilburg zo'n 250 hennepkwekerijen ontmanteld. Hulp van buurtbewoners is hierbij belangrijk. Een hennepkwekerij melden kan via 0900-8844 (politie) of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

WhatsApp

Groepen bewoners in wijken gebruiken WhatsApp om onveilige situaties te signaleren. Met een berichtje kunnen ze de leden van hun groep waarschuwen. Tilburg heeft meer dan 70 WhatsApp-groepen. Het signaleren van onveiligheid via mobiele telefoons is een initiatief van een bewoner uit Reeshof. De gemeente en de politie werken hieraan mee.

De resultaten van de WhatsApp-groepen zijn tot nu toe positief. In de buurten waar bewoners meedoen, is het aantal woninginbraken gedaald met ruim 30 procent.

Om deel te nemen aan een WhatsApp-groep moet je een smartphone hebben, minimaal 18 jaar oud zijn en wonen in een wijk waar een buurt-WhatsApp actief is. Belangstellenden voor het oprichten van een WhatsApp-groep kunnen zich melden via e-mail: tilburgveilig@tilburg.nl.

WaakSamen-app

Als aanvulling op de bestaande buurtWhatsApp-groepen, ontwikkelde de gemeente samen met de politie de WaakSamen-app. WaakSamen helpt je om anoniem, snel en eenvoudig een melding te maken. Of het nou gaat over drugs, bedreiging, onveilige situaties of criminaliteit. Ook geeft de app aan of het nodig is om de politie te bellen bij de situatie die zich voordoet. De gemaakte meldingen komen rechtstreeks bij de politie en de gemeente binnen. De app is gratis te downloaden.

Meer informatie over de app staat op de website waaksamen.info. Vragen over de app kunnen gesteld worden via het mailadres: info@waaksamen.com.

Wilt u iets anders melden over uw buurt? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, achtergelaten afval, een gat in de weg of omgevallen boom? Gebruik dan de BuitenBeter app.

Buurtpreventie

Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken een praatje met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt. Ook maken ze bewoners attent op onveilige situaties. Het feit dat de vrijwilligers zichtbaar op straat aanwezig zijn schrikt inbrekers en vandalen af.

Aanmelden kan bij de gemeente via e-mail buurtpreventie@tilburg.nl. Of via uw wijkagent. Op politie.nl kunt u opzoeken wie dat is. Of bel 0900-8844 en vraag naar uw wijkagent. Op YouTube is een filmpje te zien over buurtpreventie in Tilburg.

Toezicht

 • Stadstoezicht
  Stadstoezicht is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Het doel is om Tilburg schoon, heel en veilig te houden.
 • Cameratoezicht
  Er hangen ongeveer 115 camera's in de stad. Cameratoezicht zorgt ervoor dat de openbare orde beter wordt gehandhaafd en verhoogt het veiligheidsgevoel. Het biedt de politie ondersteuning bij het opsporen van strafbare feiten.

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies van de gemeente of de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Informatie en nadere instructies krijgt u via Omroep Brabant radio, in Midden-Brabant op etherfrequentie FM 91.9 of op de kabelfrequentie FM 89.4. Op deze website vindt u ook actuele informatie. Bij een grote ramp staat informatie op www.crisis.nl.
 
De risico's in deze omgeving staan op de Brabantse risicokaart.

Elke gemeente moet een rampenplan hebben. In dit plan staat onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp.

Aanmelden als handelaar/opkoper bij het digitaal loket voor handelaren
Meld je aan

Digitaal Opkopers Register

De gemeente hecht veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen goederen. Het stelen van goederen is alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Wetten en regels voor handelaren

Tweedehands goederen kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan dat de goederen die een handelaar aangeboden krijgt afkomstig zijn van diefstal. Een handelaar kan zich (ongewild) schuldig maken aan heling als hij de aangeboden gestolen goederen inkoopt.

Afkomst

Om te voorkomen dat  een handelaar gestolen goederen inkoopt verwacht de gemeente van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst voordat dit wordt ingekocht. Voor handelaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Tilburg aan te melden. Via bovenstaande knop kunt u zich aanmelden voor het Digitaal loket voor handelaren.