Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Veel zelfstandig ondernemers worden financieel getroffen door de coronacrisis. Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om te helpen. Er is daarom voor hen een ondersteunende regeling in het leven geroepen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

NOW, TVL, Tozo en TONK stoppen per 1 oktober

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de steunmaatregelen die de afgelopen 1,5 jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

Einde Tozo

Tozo is gestopt per 1 oktober 2021. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Bent u ondernemer en heeft u na afloop van de Tozo nog tijdelijk financiële ondersteuning nodig in uw levensonderhoud? Mogelijk heeft u recht op Bbz-tijdelijk.
Voor algemene informatie verwijzen wij u naar www.krijgikbbz.nl en de website van rijksoverheid.

 • Heeft u Tozo ontvangen en zijn er wijzigingen in uw situatie geweest gedurende de periode dat u Tozo heeft ontvangen? Geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door via het wijzigingsformulier.
 • Heeft u tijdens de periode dat u Tozo heeft ontvangen meer inkomsten gehad dan u ons heeft doorgegeven? Geef de juiste inkomsten dan zo snel mogelijk aan ons door via het wijzigingsformulier.
 • Wij controleren achteraf of u recht had op Tozo.

Wijzigingen doorgeven

Voor een aanvraag Tozo moest u het netto-inkomen doorgeven (en dat van uw partner). Blijkt achteraf dat u toch meer of minder inkomsten had, dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. Net als andere wijzigingen in uw situatie (bijvoorbeeld een scheiding of verhuizing). Op basis van de nieuwe gegevens berekent de gemeente opnieuw de hoogte van de aanvullende uitkering. Daarna wordt een bedrag nabetaald of u moet terugbetalen. In de toelichting leest u hoe u het netto-inkomen (en dat van uw partner) berekent.

Gegevens wijzigen of situatie veranderd?

Wilt u een correctie doorgeven of is uw situatie veranderd? Bijvoorbeeld omdat u toch meer inkomsten hebt?

Vakantie of verblijf buitenland

Indien u langer dan 28 dagen in het buitenland verblijft gedurende de periode dat u recht heeft op Tozo in 2020 of in 2021 kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van en/of recht op Tozo. Verblijft u langer dan 28 dagen in het buitenland? Geef dit dan door via het wijzigingsformulier.

Verhuisd?

Verhuist u naar Tilburg en hebt u in uw vorige gemeente al de Tozo aangevraagd? Dan moet u aan uw oude gemeente doorgeven dat u gaat verhuizen. Zodra u bij de gemeente Tilburg ingeschreven staat, moet u in Tilburg opnieuw de Tozo aanvragen. Verhuist u vanuit Tilburg naar een andere gemeente, zet de Tozo dan stop in Tilburg. In uw nieuwe woonplaats kunt u de Tozo opnieuw aanvragen. 

Aanvraag stopzetten?

Is uw aanvraag nog niet afgehandeld, maar wilt u de Tozo stopzetten ? Stuur een e-mail naar ondernemersadvies@tilburg.nl met het zaaknummer, uw naam, geboortedatum en reden van intrekken. Is uw aanvraag al wel afgehandeld, dan gebruikt u het wijzigingsformulier. 

Wanneer heb ik een partner voor Tozo?

U bent partners als u  

 • bent getrouwd of geregistreerd partner bent of
 • op hetzelfde adres woont en
  • samen een huishouden heeft (u zorgt voor elkaar en draagt beiden bij aan de kosten van de huishouding) of
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent of
  • samen een kind heeft of
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering)

U vraagt Tozo 5 samen aan. U vult dus 1 keer het aanvraagformulier Tozo 5 in. 
Kamerhuurders of kostgangers zijn geen partner. Een volwassen thuiswonend kind of ouders waar u voor zorgt ook niet. 

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 juli?

Voor gehuwden en samenwonenden
•    beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,00; 
•    1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, 1 van ons AOW-leeftijd € 1.627,08;
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.344,99;
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.036,79;
•    beiden van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 840,78;
•    beiden van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 532,58.

Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders:
•    van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70; 
•    van 18 tot 21 jaar € 266,29.  

Dit zijn de bijstandsnormen per 1 juli 2021 (inclusief vakantiegeld). U heeft alleen recht op een uitkering van Tozo 5 als uw (gezamenlijk) netto inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Boete bij fraude

Blijkt bij controle dat u fraude hebt gepleegd, omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven? Bijvoorbeeld: hebt u inkomsten verzwegen? Dan moet u de uitkering terugbetalen. Ook legt de gemeente u dan een boete op. Dit kan ook als achteraf blijkt dat u de uitkering onterecht gekregen hebt.

Hulp bij geldzorgen

Heeft u schulden of andere financiële problemen? Of wilt u informatie en advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Team Schuldhulpverlening. Meer over schuldhulpverlening.

Andere vormen van hulp, ondersteuning en coaching

De crisis lijkt nog langer voort te duren en we zijn er nog lang niet. De spankracht van ondernemers neemt toe en misschien heeft u ook andere hulp nodig dan financiële ondersteuning. Bekijk alle actuele regelingen die er momenteel zijn voor ondernemers op de pagina informatie voor ondernemers.

De gemeente Tilburg kan u gratis helpen in deze moeilijke situatie, door bijvoorbeeld coaching en ondersteuning op het gebied van ondernemerschap. Meer informatie hierover leest u op de pagina ondernemersadvies.