Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Veel zelfstandig ondernemers worden financieel getroffen door de coronacrisis. Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om te helpen. Er is daarom voor hen een ondersteunende regeling in het leven geroepen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Tozo 3 aanvragen

Tozo 3 aanvragen kan in oktober 2020. Tozo 2 wordt niet automatisch verlengd. Lees meer over Tozo 3 op www.rijksoverheid.nl of download de factsheet Tozo 3.  

Wel of geen recht op Tozo?

Controleer eerst of u recht heeft op Tozo 2. Doe de Tozo check via https://krijgiktozo.nl/

Heeft u volgens de Tozo check recht op Tozo, dan kunt u de regeling aanvragen. Zorg dat u goed bent voorbereid voordat u aan de aanvraag begint. Naar de toelichting en het aanvraagformulier Tozo 2.

Wat kan ik met Tozo 2 aanvragen?

Met Tozo kunt u aanvragen:

 1. Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen

Nog geen Tozo aangevraagd?

De Tozo is per 1 juni 2020 verlengd. De regels voor de Tozo veranderen vanaf die datum. Vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van uw partner mee. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020. Tozo 1 is niet meer beschikbaar. 

Eerder Tozo aangevraagd?

Hebt u al eerder de Tozo aangevraagd (voor maart tot en met mei)? Dan kunt u de regeling verlengen met het aanvraagformulier Tozo 2. Omdat wij al gegevens van u hebben hoeft u niet opnieuw alle bewijsstukken aan te leveren (als uw aanvraag compleet was aangeleverd).

Kan ik een voorschot aanvragen?

Als u Tozo 2 aanvraagt kunt u aangeven of u een voorschot nodig heeft. 

Kan ik een uitkering én een lening aanvragen? 

Ja, dat kan. U kunt beide opties aanvinken in het aanvraagformulier.

Achteraf toch een lening aanvragen?

Hebt u alleen de uitkering aangevraagd en wilt u achteraf toch ook nog de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen. Voor de lening voor bedrijfskapitaal worden namelijk andere vragen gesteld en u moet andere bewijsstukken opsturen.

Een 2e lening aanvragen via Tozo 2?

U kunt met Tozo 2 een lening aanvragen voor bedrijfskrediet, ook als u Tozo 1 al een lening hebt ontvangen. Voor de lening geldt een maximum van 10.157 euro voor Tozo 1 en 2 samen. Een lening is niet mogelijk als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Omzet ZZP weggevallen, nog wel een baan in loondienst 

Tozo is een aanvulling tot bijstandsniveau. Is uw (huishoud)inkomen uit loondienst gelijk of meer dan bijstandsniveau, dan heeft u geen recht op Tozo. Is het inkomen lager, dan wel.

Bij welke gemeente Tozo aanvragen?

U kunt Tozo aanvragen via de gemeente Tilburg als u inwoner bent van de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Oisterwijk of Tilburg. Woont u in Goirle, dan meldt u zich voor Tozo 2 bij de gemeente Goirle. 

Tot wanneer loopt Tozo 2

Tozo 2 loopt tot uiterlijk 30 september 2020. De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over juni, juli, augustus en september. U kunt niet Tozo 1 en Tozo 2 tegelijk ontvangen. Dus ontvangt u al Tozo 1 in april, mei en juni? Dan kunt u de uitkering Tozo 2 aanvragen voor juli, augustus en september. Ontvangt u Tozo 1 over juni, juli en augustus? Dan heeft u alleen recht op Tozo 2 voor september.

Belangrijkste wijzigingen in Tozo 2

De Tozo is verlengd en met Tozo 2 veranderen de regels vanaf 1 juni. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. De partnertoets
  Het inkomen van uw partner telt mee voor de aanvullende uitkering. Is het gezamenlijk inkomen hoger dan het sociaal minimum, dan heeft u geen recht op Tozo 2. Als u Tozo 2 aanvraagt moet u het inkomen van u en uw partner opgeven. 
   
 2. Verklaring voor lening bedrijfskapitaal
  Voor de lening moet u verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Is dat wel het geval, dan kunt u geen Tozo 2 lening aanvragen.

Waarom is de regeling gewijzigd?

De overheid verwacht dat ondernemers de komende tijd weer kunnen opstarten. De ondersteuning moet daar terecht komen waar het het hardst nodig is. Met de partnertoets worden geen middelen verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat er geen sprake is van surseance voorkomt dat de lening niet kan worden terugbetaald en dat ondernemers nog meer in de schulden komen.

Wanneer heb ik een partner voor Tozo 2?

U bent partners als u  

 • bent getrouwd of geregistreerd partner bent of
 • op hetzelfde adres woont en
  • samen een huishouden heeft (u zorgt voor elkaar en draagt beiden bij aan de kosten van de huishouding)
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering)

U vraagt Tozo 2 samen aan. U vult dus 1 keer het aanvraagformulier Tozo 2 in. 
Kamerhuurders of kostgangers zijn geen partner. Een volwassen thuiswonend kind of ouders waar u voor zorgt ook niet. 

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 juli?

Voor gehuwden en samenwonenden
•    beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1512,90; 
•    1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, 1 van ons AOW-leeftijd € 1.606,88 
•    1 van ons  18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, met  kinderen € 1.320,47 
•    1 van ons  18 tot 21 jaar, 1 van ons  21 tot AOW-leeftijd, zonder  kinderen € 1.017,89 
•    beiden van 18 tot 21 jaar, met  kinderen € 825,46 
•    beiden van 18 tot 21 jaar, zonder  kinderen € 522,88 

Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders:
•    van 21 tot AOW-leeftijd € 1059,03; 
•    van 18 tot 21 jaar € 261,44.   

Dit zijn de bijstandsnormen per 1 juli 2020 (inclusief vakantiegeld). U heeft alleen recht op een uitkering van Tozo 2 als uw (gezamenlijk) netto inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Vragen over betaling en het besluit

Betaling binnen 2 weken na besluit

Als u recht hebt op de uitkering dan staat het geld binnen 2 weken na het besluit (datum beschikking) op uw rekening. Krijgt u voor meerdere maanden een uitkering? Dan ontvangt u de volgende uitkering aan het einde van de volgende maand. 

Geen vaste 1e betaaldatum

Wij kunnen geen datum noemen waarop wij uw uitkering voor het eerst overmaken. Wij hebben geen vaste betaaldatum omdat wij duizenden aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. Dus hoe eerder u de complete aanvraag hebt ingediend, hoe eerder u geld ontvangt.

Besluit en uitkeringsspecificatie

Wij proberen complete aanvragen binnen 4 weken af te handelen. U hoeft niet over de status van uw aanvraag te bellen. U krijgt vanzelf een brief met het besluit. Als uw aanvraag wordt toegekend hoeft u niets te doen, behalve als uw situatie verandert. U ontvangt per post een uitkeringsspecificatie. Hierop staat hoe het bedrag dat u hebt ontvangen is samengesteld. Op Mijn Gemeente kunt u zien wat de status is van uw aanvraag (ontvangen, in behandeling of afgehandeld). 

Lening

Hebt u een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd? Ook dan proberen wij binnen 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag een besluit te nemen.

Mijn partner heeft wel een voorschot gekregen, ik niet

Er wordt maar 1 voorschot per gezin verstrekt. Het voorschot dat uw partner heeft gekregen, geldt voor het hele gezin.

Bedrag lager dan verwacht?

Het kan zijn dat u minder hebt gekregen dan € 1.000,- voor een alleenstaande of € 1.500,- voor een gezin. Dat komt door de inkomsten die u bij de aanvraag hebt opgegeven. Deze inkomsten worden afgetrokken van de bijstandsnorm die voor u geldt. Daarom is het voorschot lager.

Wijzigingen doorgeven

Voor een aanvraag Tozo moest u het netto inkomen doorgeven (en dat van uw partner voor Tozo 2). Blijkt achteraf dat u toch meer of minder inkomsten had, dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. Net als andere wijzigingen in uw situatie (bijvoorbeeld een scheiding of verhuizing). Op basis van de nieuwe gegevens berekent de gemeente opnieuw de hoogte van de aanvullende uitkering. Daarna wordt een bedrag nabetaald of u moet terugbetalen.

Gegevens wijzigen of situatie veranderd?

Wilt u een correctie doorgeven of is uw situatie veranderd? Bijvoorbeeld omdat u toch meer inkomsten hebt?

Verhuisd?

Verhuist u naar Tilburg en hebt u in uw vorige gemeente al de Tozo aangevraagd? Dan moet u aan uw oude gemeente doorgeven dat u gaat verhuizen. Zodra u bij de gemeente Tilburg ingeschreven staat, moet u in Tilburg opnieuw de Tozo aanvragen. Verhuist u vanuit Tilburg naar een andere gemeente, zet de Tozo dan stop in Tilburg. In uw nieuwe woonplaats kunt u de Tozo opnieuw aanvragen. 

Aanvraag stopzetten?

Is uw aanvraag nog niet afgehandeld, maar wilt u de Tozo stopzetten ? Stuur een e-mail naar intrekken.tozo@tilburg.nl met het zaaknummer, uw naam, geboortedatum en reden van intrekken. Is uw aanvraag al wel afgehandeld, dan gebruikt u het wijzigingsformulier. 

Telt Tozo mee als inkomen? 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Boete bij fraude

Blijkt bij controle dat u fraude hebt gepleegd, omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven? Bijvoorbeeld: hebt u inkomsten verzwegen? Dan moet u de uitkering terugbetalen. Ook legt de gemeente u dan een boete op. Dit kan ook als achteraf blijkt dat u de uitkering onterecht gekregen hebt.

Hulp bij geldzorgen

Heeft u schulden of andere financiële problemen? Of wilt u informatie en advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Team Schuldhulpverlening. Meer over schuldhulpverlening.

Meer informatie over Tozo

Kijk voor antwoord op veel gestelde vragen op rijksoverheid.nl. Heeft u daarna toch nog vragen? Stuur een e-mail naar ondernemersadvies@tilburg.nl. Het is nog steeds erg druk. Daardoor kan een antwoord het langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen om uw begrip.