Register toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Tilburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register en zijn hieronder ook te lezen. Er is een verdeling in sites van de gemeente Tilburg en sites voor de regio/gecombineerde sites.

Toegankelijkheidsverklaringen Tilburg

Register toegankelijkheidsverklaringen gemeente Tilburg
NaamURLVerklaring
Tilburg.nl en Winkel Tilburg.nlwww.tilburg.nl en winkel.tilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Agenda Sociaalwww.agendasociaal013.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Alles uit jezelfallesuitjezelf.nl/tilburgBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Andes (wegwerkzaamheden)live.andes.nl/tilburgBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Brabants Afval Team (BAT)www.bat.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Cupudowww.cupudo.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Dit is ook mensenhandelwww.ditisookmensenhandel.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Duurzamertilburgwww.duurzamertilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Eviewww.evie.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Evie (mobiele applicatie) Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Fixiwww.fixi.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Gezond en gelukkig in Tilburgwww.gezondengelukkigintilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Gezond verzekerdwww.gezondverzekerd.nl/gemeente/tilburg/Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Maak je punt (gemeenteraad Tilburg)www.maakjepunt.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Matching Inforingmatching.inforing.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Mijn afvalwijzerwww.mijnafvalwijzer.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Monitor Gezond en Gelukkig in Tilburggezond-en-gelukkig.tilburg.nl/homeBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Nazca (bodeminformatie)tilburg.nazca4u.nl/rapportageBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Rekenkamer Tilburgrekenkamertilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Spoorzone Tilburgwww.spoorzonetilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburgwww.sportintilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
T-Helptwww.t-helpt.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg in Cijferstilburg.incijfers.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Lokale Lastenmetertilburg.lokalelastenmeter.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Stadsmonitortb.incijfers.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg we helpenwww.tilburg.wehelpen.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburgse Kermiswww.detilburgsekermis.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Try Out Tilburgwww.tryouttilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Verloren of gevondenwww.verlorenofgevonden.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
VVV Tilburgwww.vvvtilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wandelen in de wijk App Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wegwijzer participatiewww.wegwijzerparticipatie.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Werken voor Tilburgwww.werkenvoortilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
   

Toegankelijkheidsverklaring Regio/gecombineerde sites

Register toegankelijkheidsverklaringen regio/gecombineerde sites
NaamURLVerklaring
Als je uit elkaar gaatwww.alsjeuitelkaargaat.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Innovatienetwerk Jeugdwww.innovatienetwerkjeugd.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Nieuwe Brabanderswww.nieuwebrabanders.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Ondernemersakkoordwww.ondernemersakkoord.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Regio Hart van Brabantwww.regio-hartvanbrabant.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Samen met de jeugdwww.samenmetdejeugd.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Talent uit werkhartwww.talentuitwerkhart.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Toegang Tilburgwww.toegangtilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wegwijzer HvBwegwijzerhvb.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Werk samenwww.werk-samen.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
WSP Midden-Brabantwww.wspmiddenbrabant.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Zorgen om een kindwww.zorgenomeenkind.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Zorg in regio Hart van Brabantwww.zorginregiohartvanbrabant.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl