Register toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Tilburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register en zijn hieronder ook te lezen. Er is een verdeling in sites van de gemeente Tilburg en sites voor de regio/gecombineerde sites.

Dashboard digitoegankelijkheid gemeente Tilburg

Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties staat informatie over de digitoegankelijkheid van alle websites en apps die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg vallen. Daarop is te zien of sites/apps aan de eisen voldoen of niet.

Toegankelijkheidsverklaringen Tilburg

Register toegankelijkheidsverklaringen gemeente Tilburg
Naam URL Verklaring
Tilburg.nl en Winkel Tilburg.nl tilburg.nl en winkel.tilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Agenda Sociaal agendasociaal013.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Alles uit jezelf allesuitjezelf.nl/tilburg Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Aanmeldformulier burgerpanel gemeente Tilburg aanmeldformulier burgerpanel Bekijk de verklaring voor dit formulier op toegangekelijkheidsverklaring.nl
Aanmeldpagina versturen elektronische facturen gemeente Tilburg aanmeldpagina elektronische facturen Bekijk de verklaring voor deze pagina op toegankelijkheidsverklaring.nl
Aanvraagformulier afvalgrijpers gemeente Tilburg aanvraagformulier afvalgrijpers Bekijk de verklaring voor dit formulier op toegankelijkheidsverklaring.nl
Afvalwijzer App Bekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Andes (wegwerkzaamheden) live.andes.nl/tilburg Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
BerekenUwRecht berekenuwrechtplus.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Bestuurs Informatie Systeem gemeente Tilburg bis.tilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Bewonersparticipatie via Een fijne buurt eenfijnebuurt.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Brabants Afval Team (BAT) bat.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Cupudo cupudo.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Digitaal Parkeerloket tilburg.parkeer.nl Bekijk de verklaring voor dit loket op toegankelijkheidsverklaring.nl
Digitaal webarchief gemeente Tilburg tilburg.archiefweb.eu Bekijk de verklaring voor dit webarchief op toegankelijkheidsverklaring.nl
Dit is ook mensenhandel ditisookmensenhandel.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Duurzamertilburg duurzamertilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Evie evie.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Evie (mobiele applicatie)   Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Fixi App Bekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Fixi fixi.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Gezond verzekerd gezondverzekerd.nl/gemeente/tilburg/ Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Huisje Boompje Beter huisjeboompjebeter.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Kunst in het Stadhuis van Tilburg stadhuistilburg.thuisbekijken.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Leefbaarheidsmonitor gemeente Tilburg lemontilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Matching Inforing matching.inforing.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Mijn afvalwijzer mijnafvalwijzer.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Monitor Gezond en Gelukkig in Tilburg gezond-en-gelukkig.tilburg.nl/home Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Nazca (bodeminformatie) tilburg.nazca4u.nl/rapportage Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Notubox App Bekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Online magazine (ondermijning) publicaties.tilburg.nl Bekijk de verklaring voor dit magazine op toegankelijkheidsverklaring.nl
Open Stad Tilburg openstad.tilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
QFact app.qfact.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Regionaal Energieloket gemeente Tilburg regionaalenergieloket.nl/tilburg Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Rekenkamer Tilburg rekenkamertilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Ruimtelijke plannen 0855.ropubliceer.nl Bekijk de verklaring van deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Spoorzone Tilburg spoorzonetilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburg sportintilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburg App Bekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburg - diplomazwemmen diplomazwemmen.sportintilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburg - webshops webshop.sportintilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Stadsbos013 stadsbos013.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
T-Helpt t-helpt.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg in Cijfers tilburg.incijfers.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Lokale Lastenmeter tilburg.lokalelastenmeter.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Stadsmonitor tb.incijfers.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg we helpen tilburg.wehelpen.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Try Out Tilburg tryouttilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Verloren of gevonden verlorenofgevonden.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
VVV Tilburg vvvtilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wandelen in de wijk App   Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Webcam milieustraat Albion milieustraat.tilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wegwijzer Werk en Inkomen Tilburg werkeninkomentilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Welcome app App Bekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Werken voor Tilburg werkenvoortilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wijktoets 2020 gemeente Tilburg geo.tilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze pagina op toegankelijkheidsverklaring.nl

Toegankelijkheidsverklaring Regio/gecombineerde sites

Register toegankelijkheidsverklaringen regio/gecombineerde sites
Naam URL Verklaring
Als je uit elkaar gaat alsjeuitelkaargaat.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant crisisinterventieteam.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling regio Hart van Brabant expertisecentrum.hgkm.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Innovatienetwerk Jeugd innovatienetwerkjeugd.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Leerplicht en RMC Midden-Brabant leerplichtrmcmiddenbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Midpoint Brabant midpointbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Monumentenbeheer Brabant monumentenbeheerbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Ondernemersakkoord ondernemersakkoord.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Regio Hart van Brabant regio-hartvanbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Regio deal Midden- en West-Brabant regiodealmidwestbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Samen met de jeugd samenmetdejeugd.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Stedennetwerk G40 g40stedennetwerk.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Talent uit werkhart talentuitwerkhart.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Toegang Tilburg toegangtilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Werk samen werk-samen.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
WSP Midden-Brabant wspmiddenbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Zorgen om een kind zorgenomeenkind.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Zorg in regio Hart van Brabant zorginregiohartvanbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl

Onderzoeksrapporten

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen zijn onderzoeksrapporten opgesteld. Ze zijn hieronder te downloaden en te lezen.