logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Register toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Tilburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register en zijn hieronder ook te lezen. Er is een verdeling in sites van de gemeente Tilburg en sites voor de regio/gecombineerde sites.

Dashboard digitoegankelijkheid gemeente Tilburg

Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties staat informatie over de digitoegankelijkheid van alle websites en apps die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg vallen. Daarop is te zien of sites/apps aan de eisen voldoen of niet.

Toegankelijkheidsverklaringen Tilburg

NaamURLVerklaring
Tilburg.nl en Winkel Tilburg.nltilburg.nl en winkel.tilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Agenda Sociaalagendasociaal013.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Alles uit jezelfallesuitjezelf.nl/tilburgBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Aanmeldformulier burgerpanel gemeente Tilburgaanmeldformulier burgerpanelBekijk de verklaring voor dit formulier op toegangekelijkheidsverklaring.nl
Aanmeldpagina versturen elektronische facturen gemeente Tilburgaanmeldpagina elektronische facturenBekijk de verklaring voor deze pagina op toegankelijkheidsverklaring.nl
Aanvraagformulier afvalgrijpers gemeente Tilburgaanvraagformulier afvalgrijpersBekijk de verklaring voor dit formulier op toegankelijkheidsverklaring.nl
AfvalwijzerAppBekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Andes (wegwerkzaamheden)live.andes.nl/tilburgBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
BerekenUwRechtberekenuwrechtplus.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Bestuurs Informatie Systeem gemeente Tilburgbis.tilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Bewonersparticipatie via Een fijne buurteenfijnebuurt.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Brabants Afval Team (BAT)bat.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Cupudocupudo.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Digitaal Parkeerlokettilburg.parkeer.nlBekijk de verklaring voor dit loket op toegankelijkheidsverklaring.nl
Digitaal webarchief gemeente Tilburgtilburg.archiefweb.euBekijk de verklaring voor dit webarchief op toegankelijkheidsverklaring.nl
Dit is ook mensenhandelditisookmensenhandel.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Duurzamertilburgduurzamertilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Evieevie.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Evie (mobiele applicatie) Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
FixiAppBekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Fixifixi.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Gezond verzekerdgezondverzekerd.nl/gemeente/tilburg/Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Huisje Boompje Beterhuisjeboompjebeter.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Kunst in het Stadhuis van Tilburgstadhuistilburg.thuisbekijken.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Leefbaarheidsmonitor gemeente Tilburglemontilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Matching Inforingmatching.inforing.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Mijn afvalwijzermijnafvalwijzer.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Monitor Gezond en Gelukkig in Tilburggezond-en-gelukkig.tilburg.nl/homeBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Nazca (bodeminformatie)tilburg.nazca4u.nl/rapportageBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
NotuboxAppBekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Online magazine (ondermijning)publicaties.tilburg.nlBekijk de verklaring voor dit magazine op toegankelijkheidsverklaring.nl
QFactapp.qfact.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Regionaal Energieloket gemeente Tilburgregionaalenergieloket.nl/tilburgBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Rekenkamer Tilburgrekenkamertilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Ruimtelijke plannen0855.ropubliceer.nlBekijk de verklaring van deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Spoorzone Tilburgspoorzonetilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburgsportintilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in TilburgAppBekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburg - diplomazwemmendiplomazwemmen.sportintilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburg - webshopswebshop.sportintilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Stadsbos013stadsbos013.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
T-Helptt-helpt.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg in Cijferstilburg.incijfers.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Lokale Lastenmetertilburg.lokalelastenmeter.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Stadsmonitortb.incijfers.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg we helpentilburg.wehelpen.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Try Out Tilburgtryouttilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Verloren of gevondenverlorenofgevonden.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
VVV Tilburgvvvtilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wandelen in de wijk App Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Webcam milieustraat Albionmilieustraat.tilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wegwijzer Werk en Inkomen Tilburgwerkeninkomentilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Welcome appAppBekijk de verklaring voor deze app op toegankelijkheidsverklaring.nl
Werken voor Tilburgwerkenvoortilburg.nlBekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wijktoets 2020 gemeente Tilburggeo.tilburg.nlBekijk de verklaring voor deze pagina op toegankelijkheidsverklaring.nl

Toegankelijkheidsverklaring Regio/gecombineerde sites

Register toegankelijkheidsverklaringen regio/gecombineerde sites
Naam URL Verklaring
Als je uit elkaar gaat alsjeuitelkaargaat.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant crisisinterventieteam.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling regio Hart van Brabant expertisecentrum.hgkm.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Innovatienetwerk Jeugd innovatienetwerkjeugd.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Leerplicht en RMC Midden-Brabant leerplichtrmcmiddenbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Midpoint Brabant midpointbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Monumentenbeheer Brabant monumentenbeheerbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Ondernemersakkoord ondernemersakkoord.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Regio Hart van Brabant regio-hartvanbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Regio deal Midden- en West-Brabant regiodealmidwestbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Samen met de jeugd samenmetdejeugd.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Stedennetwerk G40 g40stedennetwerk.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Talent uit werkhart talentuitwerkhart.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Toegang Tilburg toegangtilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Werk samen werk-samen.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
WSP Midden-Brabant wspmiddenbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Zorgen om een kind zorgenomeenkind.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Zorg in regio Hart van Brabant zorginregiohartvanbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl

Onderzoeksrapporten

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen zijn onderzoeksrapporten opgesteld. Ze zijn hieronder te downloaden en te lezen.