logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Inzameling huishoudelijk afval Binnenstad en Spoorzone

Informatie over de nieuwe ondergrondse containers nabij de Oude Markt

U heeft nu duo-containers om huishoudelijk afval in te zamelen. Of gezamenlijke containers in uw flat of appartementencomplex. Dit gaat veranderen. In de Binnenstad en Spoorzone komen ondergrondse containers. In deze brief leest u over de ondergrondse containers die nabij de Oude Markt komen.

Plekken ondergrondse containers

Plekken waar de ondergrondse containers komen

Bekijk de kaart

De gemeente gaat namelijk stap-voor-stap over op de ondergrondse containers. Op een aantal plekken worden de ondergrondse containers al gebruikt. Op de pagina binnenstad op deze site vindt u alle (toekomstige) plekken en de stand van zaken per plek.

Ontwerpbesluit

Op 19 september 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders een ontwerpbesluit genomen voor locatie 37. Op de foto onderaan deze pagina staat met blauwe vierkantjes waar de containers ongeveer komen.

Reageren op ontwerpbesluit

Deze plek is nog niet definitief. Als u hierop wilt reageren, kan dat bij de gemeente Tilburg. We noemen dit een zienswijze. Doe dit binnen zes weken na het bekendmaken van het besluit. Dit kan per e-mail naar ogc@tilburg.nl of per post: Gemeente Tilburg, ter attentie van afdelingshoofd BAT, postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Vervolg en planning

U heeft zes weken de tijd om te reageren op dit besluit. Wij zullen alle zienswijzen die bij ons binnen komen in behandeling nemen en indien nodig hier actie op ondernemen. Zijn alle zienswijzen afgehandeld of is er niet binnen gekomen? Dan neemt het college voor deze locatie een definitief besluit. Uiteraard zullen wij u hiervan zowel schriftelijk als via de website op de hoogte houden.

Een schone en fijne buurt

In totaal komen er op termijn op 39 locaties ondergrondse containers in de Binnenstad en Spoorzone. Die vervangen de duo-containers en de gezamenlijke containers in flats en appartementencomplexen. Dat wordt even wennen, maar het is goed voor onze stad. De afvalwagens hoeven dan minder vaak door de stad te rijden. Dit zorgt voor rust, meer veiligheid en een schone lucht. Er staan ook geen duo-containers meer op straat op de inzameldag. Door goede spreiding, hoeven inwoners meestal niet meer dan 125 meter te lopen naar een ondergrondse afvalcontainer.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Laura Klomp van de gemeente. Zij is op ma t/m do tijdens werkuren bereikbaar via telefoonnummer 06 - 50 17 98 73 en per e-mail naar ogc@tilburg.nl.