logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Inzameling huishoudelijk afval Binnenstad en Spoorzone

Informatie over de nieuwe ondergrondse containers in de Girostraat

Afgelopen mei kreeg u een brief over het inzamelen van huishoudelijk afval. In de Binnenstad en Spoorzone komen namelijk ondergrondse containers. Deze containers komen ook in de Girostraat. Na het ontwerpbesluit in mei, heeft het college van burgemeester en wethouders de plek nu definitief vastgelegd. In deze brief leest u er meer over.

Plekken ondergrondse containers

Plekken waar de ondergrondse containers komen

Bekijk de kaart

De gemeente gaat stap-voor-stap over op de ondergrondse containers. Op een aantal plekken worden de ondergrondse containers al gebruikt. Op www.tilburg.nl/binnenstad vindt u alle (toekomstige) plekken en de stand van zaken per plek. Een afbeelding van de kaart ziet u ook onderaan deze brief. Op 19 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders plek nr. 8 Girostraat definitief vastgelegd.

Toelichting

De containers komen op een plek waar nu een boom staat. Deze boom wordt vervangen door een hoger opgekroonde boom, die ten oosten van de containers wordt geplaatst. Dit is een boom waarbij de bladeren en takken hoger liggen dan bij de huidige boom, om het ledigen van de ondergrondse containers makkelijker te maken. De fietsbeugels verdwijnen op deze locatie. Fietsers kunnen gebruikmaken van de aangewezen fietsvakken in de Willem II-straat of de fietsenstalling aan het Pieter Vreedeplein.

Beroep tegen definitieve plekken

Wilt u reageren op dit besluit van het college? Dan kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Dit kan binnen zes weken na het bekendmaken van dit besluit. Hoe u dit doet, leest u onder ‘beroepsclausule’ in het definitieve aanwijzingsbesluit. U vindt dit document op officielebekendmakingen.nl, met de zoekterm ‘aanwijzingsbesluit Tilburg’.

Een schone en fijne buurt

In totaal komen er op termijn op 39 locaties ondergrondse containers in de Binnenstad en Spoorzone. Die vervangen de duo-containers en de gezamenlijke containers in flats en appartementencomplexen. Dat wordt even wennen, maar het is goed voor onze stad. De afvalwagens hoeven dan minder vaak door de stad te rijden. Dit zorgt voor rust, meer veiligheid en een schone lucht. Er staan ook geen duo-containers meer op straat op de inzameldag. Door goede spreiding, hoeven inwoners meestal niet meer dan 125 meter te lopen naar een ondergrondse afvalcontainer.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Laura Klomp van de gemeente. Zij is op ma t/m do tijdens werkuren bereikbaar via telefoonnummer 06-50 17 98 73 en per e- mail naar ogc@tilburg.nl. Ook kunt u op www.tilburg.nl/binnenstad een actuele kaart vinden met daarop de stand van zaken over alle locaties waar ondergrondse containers geplaatst worden.