logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Maandag 2 oktober start voorbereidende werkzaamheden voor flexwoningen Dokter Bloemenlaan

Begin dit jaar is besloten dat er op de Dokter Bloemenlaan (achter het Van der Valk Hotel) flexwoningen komen. Het tijdelijke complex bestaat uit kleine, kant-en-klaar huurappartementen die binnen enkele maanden klaar zijn voor gebruik. De appartementen vallen onder de categorie sociale huur. In totaal worden aan de Dokter Bloemenlaan 180 flexwoningen gebouwd en verhuurd door de woningcorporatie WonenBreburg.

Voor het tijdelijke complex is een omgevingsvergunning nodig die geldt voor de periode van 15 jaar. Deze wordt op dit moment beoordeeld en komt binnenkort ter inzage te liggen. Indien u zich aanmeldt op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt krijgt u een mail zodra de vergunning ter inzage ligt. De bouw van de flexwoningen op de Dokter Bloemenlaan start na de winterperiode. Op maandag 2 oktober start het bouwrijpmaken van het terrein. Deze werkzaamheden duren tot december 2023. Door deze werkzaamheden uit te voeren voor de winterperiode sluiten we uit dat we vertraging oplopen door slechte weersomstandigheden.  

De werkzaamheden

Om de flexwoningen te kunnen bouwen moet het huidige braakliggende terrein bouwrijp worden gemaakt. De werkzaamheden bestaan uit:

Er wordt op werkdagen gewerkt tussen 07.00 en 17.00 uur. Er is sprake van enige geluidsoverlast door het bouwverkeer dat het terrein op- en afrijdt. We hopen hiervoor op uw begrip te mogen rekenen.

Bereikbaarheid

Om de nieuwe riolering aan te sluiten op het bestaande riool in de Dokter Bloemenlaan wordt een deel van de Dokter Bloemenlaan ter hoogte van het bouwterrein tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Deze werkzaamheden zijn gepland van maandag 16 oktober tot en met 27 oktober. In die periode is het achterste parkeerterrein aan de Leijweg niet bereikbaar vanaf de Dokter Bloemenlaan. De parkeerterreinen van de Leyhoeve, hotel Van der Valk en autobedrijf Renova blijven altijd bereikbaar.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met de gemeente Tilburg via flexwonen@tilburg.nl. Voor meer informatie over de werkzaamheden en de exacte planning kunt u contact opnemen met Ruud van de Pol van aannemer Broeren via mailadres rvandepol@broerenbv.nl.