logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Maandag 9 oktober a.s. informatieavond aanpassing kruising Eikenboschweg / Brevierstraat en verplaatsing bushalte Eikenboschweg

De gemeente Tilburg wil graag de verbinding vanaf Eikenboschweg richting het winkelcentrum verbeteren. Daarom worden er plannen voorbereid om de kruising Eikenboschweg-Brevierstraat aan te passen. Deze aanpassing heeft tot doel om de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers te verbeteren.

Ook de bereikbaarheid van het winkelcentrum en het toekomstige Torentjeshoef via het openbaar vervoer willen we verbeteren. Daarom wordt de bestaande bushalte aan de Eikenboschweg (beide zijden) verplaatst richting de kruising Eikenboschweg met de Brevierstraat. (zie rode pijl op de kaart hieronder).

Procedure

Voor deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. Maar eerst horen wij graag uw reactie op deze plannen. U bent van harte welkom op de informatieavond maandag 9 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Schalm (Kapittelzaal). U kunt tijdens deze avond het voorlopig-ontwerp van de aanpassingen bekijken en al uw vragen stellen. Na de avond wordt het ontwerp definitief gemaakt. Later dit jaar wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze komt ook ter inzage te liggen. 

De werkzaamheden zelf starten waarschijnlijk in het voorjaar 2024. Uiteraard ontvangt u hierover nog een nieuwe bewonersbrief voordat we van start gaan.