logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Nieuwe inrichting Korvelplein achter kerk

Start werkzaamheden maandag 23 oktober 2023

In maart 2023 bent u geïnformeerd over het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Korvelplein achter de kerk. Door de nieuwe inrichting wordt de buurt toegankelijker, veiliger en frisser. Er komt nieuwe riolering en bestrating, meer groen en een ontmoetingsplek.

Planning werkzaamheden

Maandag 18 september zijn Enexis en BrabantWater gestart met het vervangen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 20 oktober 2023. Zij hebben u over deze werkzaamheden geïnformeerd. 

Vanaf maandag 23 oktober start vervolgens aannemer Van der Zanden met de gemeentelijke werkzaamheden aan het Korvelplein achter de kerk. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u van de aannemer Van der Zanden een brief met meer informatie over de planning, de tijdelijke verkeermaatregelen en een contactpersoon tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bianca van Oirschot, projectleider van de gemeente. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 51 01 53 85 en per e-mail bianca.van.oirschot@tilburg.nl.