logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Stedelijk beheeroverleg opvang Oekraïense vluchtelingen

Bijeenkomst dinsdag 26 september 2023 van 19.00 tot 20.30 uur 

Als gevolg van het extreme oorlogsgeweld en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne vluchten veel inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Vanzelfsprekend neemt ook de gemeente Tilburg hierin haar verantwoordelijkheid. Inmiddels vangt de gemeente Tilburg op acht locaties in Tilburg Oekraïense vluchtelingen op.  

Stedelijk beheeroverleg

Om de bewoners in de directe omgeving van opvanglocaties op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en activiteiten organiseert de gemeente een stedelijk beheeroverleg. Tijdens dit overleg praat de gemeente met een vertegenwoordiging van bewoners, wijkraden, wijkagenten, Boa’s, ContourdeTwern en Monoma (beheer opvanglocaties) over de gang van zaken rondom de opvang. Het doel van dit overleg is om de onderwerpen die op meerdere locaties plaatsvinden te bespreken zoals de leefbaarheid van de woonomgeving en het activiteitenaanbod. Ook heeft het beheeroverleg een monitorende rol wat de directe omgeving van de locatie betreft.  

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij het eerst volgende beheeroverleg. Dit vindt plaats op: 

Dinsdag 26 september 2023 
Van 19.00 tot 20.30 uur 
Locatie: Stadhuis Tilburg  
Stadhuisplein 130 in Tilburg 

Aanmelden stedelijk beheeroverleg

Als u het stedelijk overleg wilt bijwonen, stuur dan uiterlijk donderdag 21 september 2023 een e-mail aan oekrainecrisis@tilburg.nl. Graag in uw mail ook aangeven met hoeveel personen u wilt komen. 

Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar heeft u toch een vraag? Mail deze dan naar oekrainecrisis@tilburg.nl en dan ontvangt u zo snel mogelijk een reactie.  

Meer informatie

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen die geen betrekking hebben op de opvanglocatie, kijkt u dan voor meer informatie op de pagina www.tilburg.nl/oekraine

Heeft u vragen over de opvanglocatie in uw directe omgeving dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de locatiemanager van de gemeente Tilburg. De locatiemanager is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06-29681196 en per email oekrainecrisis@tilburg.nl