logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Update beheersverordening Reeshofweide/Dongevallei

Het woonblok waar uw woning onderdeel van uitmaakt, ligt op een belangrijke zichtlocatie in de Reeshof. Om het landschap zo min mogelijk te verstoren is bij de ontwikkeling van dit gebied destijds gekozen voor patiowoningen in een compact bouwblok.  De wegen en parkeervakken zijn daarom (zoveel mogelijk) aan de binnenkant van het bouwblok geplaatst. Het plaatsen van een aanbouw of uitbouwen is daarom ook niet toegestaan in de Reeshofweide/Dongevallei.  

Afgelopen juni lieten wij u weten dat het bestemmingsplan Reeshofweide uit 2018 is vernietigd door de Raad van State. Het bestemmingsplan regelde de bouw van de 35 patiowoningen. De gemeente gaat geen nieuw bestemmingsplan maken, maar een beheersverordening opstellen. Een beheersverordening legt het huidige gebruik van het gebied juridisch vast. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een beheersverordening. Ook beroep bij de Raad van State is niet mogelijk.  

De verordening wordt waarschijnlijk op 20 november a.s. vastgesteld in de gemeenteraad. U vindt de definitieve vergaderdatum en het tijdstip op de website van de raad (www.raadtilburg.nl).  

Aan- bij- en uitbouwen niet toegestaan

Vanwege de speciale ligging van uw woning vraagt de buitenrand (uw achtertuin) om bijzondere aandacht. In het vernietigde bestemmingsplan, maar ook in de nieuwe beheersverordening is opgenomen dat er géén aan- of uitbouwen, schuttingen en dergelijke mogen worden geplaatst. Zo regelen we dat het aanzicht hetzelfde blijft.  

Waarom is dat?

Dit is in 2018 zo vastgelegd om de impact van het bouwblok op de natuur, de recreanten en op bewoners in de bestaande woningen langs de Mostheuvel te beperken. Ook in de nieuwe beheersverordening wordt de regeling opgenomen die bouwen in de achtertuinen van de patiowoningen uitsluit.  

Juridisch

In de huidige situatie vallen we even terug op de vorige bestemmingsplannen. Op basis daarvan zijn aan- bij- en uitbouwen niet toegestaan. Nieuwe aanvragen toetsen we aan het Besluit omgevingsrecht (vergunningvrij bouwen). Ook op basis daarvan zijn aan-, bij- en uitbouwen niet toegestaan. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Wilger van Aalst van de gemeente. Hij is vanwege vakantie vanaf dinsdag 19 september bereikbaar tijdens werkdagen via telefoonnummer 06  5008 13 66 en per e- mail wilger.van.aalst@tilburg.nl.