logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Update ontwikkeling Fabriekskwartier

Het Fabriekskwartier is een herontwikkeling van 475 woningen op het voormalige terrein van de busremise in het Piushavengebied. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het archeologisch onderzoek op het terrein is afgerond en het bouwrijp maken is gestart. 

Het aanleggen van het riool, het aquathermie netwerk en de elektra- en waterleidingen start de komende maanden en duurt tot maart 2024. Zodra 70% van de woningen zijn verkocht start de bouw van de 1e fase. Deze fase bestaat uit 58 luxe appartementen, 8 startersappartementen, een parkeergarage voor circa 200 (deel)auto’s, 30 sociale en middeldure huurwoningen voor woningbouwcorporatie Tiwos en 9 ruime stadswoningen.  

Subsidie Klimaatfonds

Vorige week werd bekend dat het project een subsidie van 1 miljoen euro ontvangt uit het Klimaatfonds. Het project krijgt de subsidie vanwege de vele duurzaamheidsmaatregelen. Binnen het project wordt (regen)water opgevangen en vastgehouden wat helpt tegen verdroging van de bodem. Ook krijgt 70% van de woningen een groen dak, komen er diverse pocketparkjes en een fietsroute van de Havendijk naar de Fatimastraat. Bijna alle bomen op het terrein blijven staan en er komen deelauto’s en extra veel fietsparkeerplaatsen.  

Ontwikkelaar Triborgh past daarnaast aquathermie toe in combinatie met een systeem van warmte- en koude opslag in de bodem. Deze manier van verwarmen verbruikt minder elektriciteit en zorgt voor minder CO2 uitstoot. Het toepassen van aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) is een gezamenlijke pilot van de gemeente Tilburg en Triborgh. De pilot draagt bij aan het verminderen en verduurzamen van ons energiegebruik (de energietransitie). Met de pilot wordt belangrijke kennis en ervaring opgedaan met deze duurzame vorm van verwarmen.  

Meer informatie

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Huub van der Zwaluw van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl. Heeft u vragen aan ontwikkelaar Triborgh, dan kunt u contact opnemen met Angelique Remijn via a.remijn@triborgh.nl.  

Voor meer informatie www.fabriekskwartier.nl en www.tilburg.nl/klimaatfonds