logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Voornemen parkeerverbod deel Pastoor Schutjesstraat en de Dr.Nuijenstraat

Na invoering kunt u nog maar parkeren aan één kant van de straat

De gemeente wil een gedeeltelijk parkeerverbod invoeren voor de Pastoor Schutjesstraat en de Dr. Nijenstraat. Dit betekent dat u dan nog maar aan één kant van deze straten kan parkeren.

Voor de Dr. Nijenstraat houdt dit in dat we een parkeerverbod willen instellen voor de zuidkant van de straat. Aan de noordkant kunt u dan nog wel parkeren. In de Pastoor Schutjesstraat moet het verbod gaan gelden voor de westkant van de straat. Aan de oostkant (waar geen woningen staan) kunt u wel parkeren.

Waarom een parkeerverbod?

Tot nu wordt aan beide kanten van de weg geparkeerd. Dit zorgt voor een slechte bereikbaarheid voor voertuigen zoals een brandweerauto of vuilniswagen. In de Dr. Nuijenstraat kunnen de auto's door de parkeerdrukte soms slecht uit de parkeervakken komen. Het parkeerverbod brengt daar verandering in.

Bezwaar indienen

Het verkeersbesluit ligt t/m 30 oktober 2023 ter inzage. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Meer informatie

Heeft u een vraag over deze brief? Neem dan contact op via parkeerbedrijf@tilburg.nl.