logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Werkzaamheden omgeving Betuwestraat

In juni ontving u een bewonersbrief over de werkzaamheden die namens de gemeente Tilburg en woningcorporatie Tiwos uitgevoerd gaan worden in de Betuwestraat. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.

Archeologisch onderzoek

Eind juni is het archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er is niets gevonden waardoor er geen nader onderzoek nodig is. Het archeologisch onderzoek is hiermee afgerond.

Verplaatsen sirenemast

Misschien heeft u het in de media al gehoord. De veiligheidsregio’s in Nederland zijn aan het bekijken of het handhaven van de sirenemasten noodzakelijk is. In september 2023 wordt hier een besluit overgenomen. De gemeente Tilburg wacht met het verplaatsen van de sirenemast totdat daar meer duidelijkheid over is.

Verplaatsen voetbalveld

Het voetbalveld in de Betuwestraat moet voor de bouw van de appartementen worden verplaatst. Het voetbalveld gaat naar de locatie waar nu het basketbalveld ligt. Er komt een nieuw veld dat geschikt is voor zowel voetbal als basketbal. In de week van 18 september 2023 gaat Aannemingsbedrijf C.J.M. van Gaal BV beginnen met het verwijderen van het basketbalveld. Dan wordt ook een gedeelte van de riolering in de Schermerstraat verwijderd. Daarna begint KSP Kunstgras BV met het verplaatsen van het voetbalveld. Het oude voetbalveld is daarom vanaf 18 september niet meer beschikbaar. Dat geldt ook voor de parkeerplaatsen aan de Schermerstraat. De werkzaamheden zijn eind oktober klaar. Dan zijn het nieuwe voetbalveld en de parkeerplaatsen weer beschikbaar.

Verplaatsen KPN kast

In de vorige bewonersbrief stond dat de bestaande schakelkast van KPN aan de Schermerstraat in augustus werd verplaatst naar de Betuwestraat. Helaas duurde de vergunning langer dan verwacht. De kast wordt in oktober verplaatst. Over deze werkzaamheden ontvangt u van of namens KPN nog nadere informatie.

Sloop woningen en start bouw appartementen

In november worden de woningen aan de Beemsterstraat gesloopt. Vooraf wordt eerst het asbest uit de woningen verwijderd. In december wordt het bouwterrein ingericht zodat de daadwerkelijke bouw van de appartementen in januari 2024 kan beginnen. De bouwwerkzaamheden duren tot het voorjaar van 2025. Voor deze werkzaamheden wordt het bouwterrein afgezet met bouwhekken. De bouwhekken worden zo geplaatst zodat het voetbalveld en de parkeerplaatsen aan de Schermerstraat bereikbaar blijven.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Bas Moerkerke van de gemeente Tilburg. Hij is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 82 05 en per e-mail bas.moerkerke@tilburg.nl.