logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Woensdag 4 oktober informatieavond sluipverkeer Koningshoeven en kruispunt Kempenbaan

Op 19 december 2022 heeft de gemeenteraad besloten dat op het voormalige Hacas-Verschuren terrein een  stadsdistributiecentrum kan komen. Vanwege de komst van het stadsdistributiecentrum gaat de verkeerssituatie op de Kempenbaan wijzigen.

Er komt een volledig nieuw kruispunt, onder andere voor het vrachtverkeer. Het huidige kruispunt bij het Cenakel/Koningshoeven komt deels of helemaal te vervallen. De raad heeft ook besloten dat er maatregelen nodig zijn om het sluipverkeer op de Koningshoeven te verminderen.

In het voorjaar van 2023 heeft de gemeente een aantal gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven die wonen of ondernemen aan de Koningshoeven, de Eindhovenseweg en in het Cenakel. Samen is gekeken welke verkeersmaatregelen mogelijk zijn voor het kruispunt bij het Cenakel en het tegengaan van sluipverkeer op de Koningshoeven. Daaruit is duidelijk geworden dat een doseersysteem met verkeerslichten het meest geschikt is om het sluipverkeer te verminderen en de bereikbaarheid voor iedereen op peil te houden. 

Graag praten wij u woensdag 4 oktober a.s. bij over de diverse maatregelen en locaties die we hebben onderzocht en ons voorstel voor een doseersysteem. Daarbij horen wij ook graag uw suggesties over de inzet van het systeem, bijvoorbeeld over de precieze locatie, de tijden waarop het systeem moet worden ingezet en de startdatum. Op basis van uw suggesties gaan we de maatregel verder uitwerken. Daarna neemt het college en mogelijk ook de gemeenteraad hierover een definitief besluit.

Aanpassing kruispunt

Samen met bewoners en sportvereniging Were Di is ook gekeken naar de noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande kruispunt bij Cenakel/Koningshoeven. Door een verkeersontwerpbureau zijn diverse opties in kaart gebracht. Ook hierover praten wij u graag bij en horen wij graag uw suggesties en aandachtspunten.

4 oktober informatieavond

U bent van harte welkom op de informatieavond op woensdag 4 oktober a.s. De avond start om 19:00 uur bij Brasserij Bij Broeders, Eindhovenseweg 12 in Berkel-Enschot. Tijdens deze avond krijgt u een toelichting op het doseersysteem en het verkeersonderzoek. Daarna wordt er interactief in kleine groepen doorgepraat over beide onderwerpen. Vanwege de vereiste voorbereiding vragen we u vriendelijk om u aan te melden voor deze bijeenkomst. U kunt zich hiervoor uiterlijk vrijdag 29 september aanmelden via ian.meuwese@tilburg.nl. Geef in uw mail aan of u wilt meepraten over het doseersysteem of over het kruispunt.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Wesley Zwarts van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via wesley.zwarts@tilburg.nl.