logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Concept Milieu Effect Rapportage Wijkevoort

Concept milieueffect rapportage

De MER (Milieueffect rapportage) beschrijft de verwachte effecten op het milieu.