logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Vragen en antwoorden Informatieavond Torenbuurt

Tijdens de informatieavond was er tijd om vragen te stellen. Onderstaande vragen en opmerkingen van bewoners werden nog ingeleverd via het reactieformulier. 
 

Vragen over openbare ruimte

Komen er parkeerstrepen in de parkeervakken? Komt er éénrichtingsverkeer?

Waar er in de toekomst parkeervakken komen en hoe deze er uit gaan zien, weten we nu nog niet. Dat geldt ook voor éénrichtingsverkeer. Deze vragen kunnen we pas beantwoorden als er echt concreet plannen gemaakt worden. 
De aankomende periode gaan we als eerst in de Torenbuurt ideeën en wensen ophalen om uiteindelijk te vertalen naar een toekomstbeeld/oplossing. Daar kan uitkomen dat bewoners het belangrijk vinden dat er éénrichtingsverkeer komt, of dat parkeervakken duidelijk van elkaar zijn onderscheiden zijn door middel van strepen of een ander materiaalgebruik etc. 

Wordt de bestrating ook volledig aangepakt/vernieuwd?

Een van de opgaven is om samen met de buurt een nieuw plan te maken voor de openbare ruimte in de Torenbuurt. Daar valt ook de bestrating onder. Het is daarom aannemelijk dat de bestrating wordt aangepakt dan wel volledig vernieuwd. Hoe dat er precies uit komt te zien weten we nu nog niet. We willen graag eerst met de buurt onderzoeken hoe de toekomstige straten er dan uit moeten komen te zien.

Vragen over meedenken bewoners

Worden de bewoners nu wel of niet gezien als deelnemer?

Alle bewoners en partijen in de Torenbuurt worden gezien als deelnemer om mee te denken over de toekomst van de Torenbuurt. We starten ten eerste met een werkgroep. Deze werkgroep is het voor de gemeente en Tiwos het eerste aanspreekpunt en met deze werkgroep bekijken we bijvoorbeeld hoe alle bewoners in de Torenbuurt kunnen betrekken/benaderen en hoe we hiermee communiceren. U hoeft dus niet perse in de werkgroep te zitten om mee te denken over de toekomst van uw buurt.

Er worden veel moeilijke woorden gebruikt zoals buurtvisie (idee voor de toekomst van de buurt), concept (tijdelijk plan), gebiedsontwikkeling (ontwikkeling van de buurt en omgeving), participatie (meedoen), problematiek (uitdaging) en ambitie, ambitie (doel)

Samen met de communicatiemedewerkers van Tiwos en de gemeente proberen we alles zo begrijpelijk mogelijk te vertellen. Ook voor ons is dat soms een uitdaging. We horen het graag als iets niet te begrijpen is en worden hierin ook graag bijgestaan door bewoners, bijvoorbeeld uit de werkgroep die wordt gevormd. Het heeft onze aandacht.

Vragen over groot onderhoud eengezinswoningen en vragen over portiekflats Tiwos

Komt er ook onderhoud voor de portiekflats als ze 5-10 jaar blijven staan? 

We zijn nog aan het onderzoeken wat we gaan doen aan de portiekflats. Wij verwachten dit jaar duidelijk aan te kunnen geven wat we nog wel aan onderhoud gaan doen en wat niet. Het is vervelend dat u hier nog langer op moet wachten, maar wij willen dit zorgvuldig onderzoeken. 

Mag de zonwering terug op de gevel?

Ja, dat mag.

Mogen horrendeuren en hordeuren terug op de gevel?

Ja, dat mag, maar de deurmaat wordt anders dus het is onzeker of het dan nog past.

Waar komt de afzuigkap?

Als er nu een ‘normale’ afzuigkap aanwezig is in uw woning, zorgt de aannemer ervoor dat dit na het groot onderhoud hetzelfde blijft.
- Afvoeren door het kozijn van de keuken achter blijven.
- Afvoeren door het dak blijven, waarschijnlijkheid moet er dan een aanpassing aan de schoorsteen komen en het soort dak-doorvoer. Maar de afvoer van de lucht blijft via het dak gaan. Waar geen afzuigkap zit of een recirculatiekap zit, blijft de situatie ook hetzelfde.

Niet gebruikte kanalen worden door de aannemer dicht gemaakt.

Bij plannen voor renovatie nagaan hoeveel koop- en hoeveel huurwoningen er zijn?

Het project bestaat uit 77 huurwoningen. Daarnaast zijn er 3 koopwoningen.

Nagaan of de koopwoningen meer kunnen doen op individuele basis, want sommige hebben al verduurzaamd.

De gemeente gaat samen met Tiwos en aannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep met de eigenaren van de drie koopwoningen in gesprek om te kijken of ze mee willen doen met de verduurzaming van hun woning.

Het zou fijn zijn als er nieuwe of meer senioren woningen komen, dit bevordert de doorstroom. We denken aan woonhofjes met vormen van sociaal contact, groen en verzorging. 

Ideeën voor de toekomst van de Torenbuurt zijn welkom. We hebben al meerdere keren gehoord dat er behoefte is aan seniorenwoningen. We nemen dit mee in de buurtvisie en willen dit samen met bewoners verder uitwerken. 

Navragen hoe het zit met de verduurzaming van de particuliere woningen, worden deze ook meteen aangepakt?

Zowel van gemeente als Tiwos is het de wens om de verduurzaming van de particuliere woningen ook op gang te brengen. Particulieren moeten hier wel zelf mee instemmen en zijn ook verantwoordelijk voor de kosten. Particulieren kunnen zich nu al aanmelden voor een energiecoach (zie ook vraag 14) en we onderzoeken nog hoe we dit een plek geven in de buurtvisie. Het heeft onze aandacht.

Algemeen

Waar en wanneer kunnen we energiecoaches verwachten?

Er zijn twee manieren waarop je in contact kunt komen met een energiecoach. Ofwel op uitnodiging door de gemeente of door zelf in te schrijven voor een energiecoach. Op dit moment is de gemeente op uitnodiging bezig met energiecoaches in een drietal wijken in Tilburg. Daar zit de Torenbuurt niet bij. Misschien komt de Torenbuurt later dit jaar aan de beurt voor een uitnodiging, maar dat is nog niet zeker.

Ons advies is daarom om je aan te melden om in contact te komen met een energiecoach. Dit kan via de volgende link: https://energiebox.org/tilburg

De gemeente Tilburg helpt inwoners graag op weg met verduurzamen. Via duurzamertilbug.nl vind je tips, (voordeel)acties en slimme regelingen voor een energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving.