logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Omgevingsdialoog Wijkevoort

Bekijk de sessie via YouTube
Plenaire sessie

Bekijk de sessie via YouTube
Afsluitende plenaire sessie

Bekijk de sessie via YouTube
Afsluitende sessie

De omgevingsdialoog

In aanloop naar de bestemmingsplanprocedure, presenteerde de gemeente als initiatiefnemer de afgelopen maanden de plannen aan de omwonenden en geïnteresseerden (een zogenoemde omgevingsdialoog). Op 7 september 2020 presenteerde het college de resultaten van de omgevingsdialoog aan de gemeenteraad. Hieronder vindt u de verslagen van de (online) bijeenkomsten van de omgevingsdialoog.

Lees het verslag van de bijeenkomst op 1 september 

Bekijk de presentatie van 18 juni
Bekijk de presentatie van 25 juni (themasessie Nut & Noodzaak)
Bekijk de presentatie van 28 juni (themasessie (milieu)effecten)
Bekijk de presentatie van 2 juli (themasessie Ontwerp & Duurzaamheid)
Bekijk de presentatie van 7 juli (afsluitende presentatie)

Bekijk het filmpje van omwonenden via YouTube
Bekijk het filmpje van Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) via YouTube

Beantwoording vragen omgevingsdialoog

Tijdens de omgevingsdialoog heeft de gemeente alle vragen die zijn ontvangen beantwoord.

Bekijk de vraag en reactielijst
Bekijk het verslag sessies omgevingsdialoog juli 2020