logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Gebiedsperspectief Tilburg Noord

Wat is het gebiedsperspectief?

Het gebiedsperspectief brengt alle plannen en ideeën voor de toekomst van Tilburg Noord samen. Van plannen voor de bouw van nieuwe woningen tot plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren. En van onderwijs in de wijk tot ruimte voor ontmoeting. Het gebiedsperspectief voor Tilburg Noord is géén vast plan, maar geeft de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen richting voor de toekomst. Op die manier sluiten plannen beter op elkaar aan en wordt Noord er echt beter van. 

Hoe is het gebiedsperspectief gemaakt? 

Het gebiedsperspectief is gemaakt met hulp van bewoners, professionals en partners uit de wijk. Zij konden in de afgelopen maanden op verschillende manieren hun ideeën en wensen voor het gebiedsperspectief delen. Samen met de beleidsambities van de gemeente Tilburg, provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid vormen deze ideeën en wensen de basis voor het gebiedsperspectief. 

Wat zijn de GROW-waarden? 

De GROW-waarden zijn de belangrijkste waarden voor Tilburg. Deze waarden zijn niet bedacht door de gemeente, maar komen van ondernemers, professionals en inwoners uit de stad. Het hoofdstuk Foto van Noord in het gebiedsperspectief behandelt per GROW-waarde de belangrijkste kansen en opgaven voor de wijk. 

In de Foto van Noord staat wat is opgehaald uit de participatie: wat zijn volgens de bewoners en professionals uit de buurt de belangrijkste kwaliteiten en opgaven.

Waar GROW voor staat:

G van een GOEDE START bieden aan de kinderen en jongeren in de stad, waarbij het kind en de jongere zelf centraal staan. Waarbij ze gezien, gehoord en gewaardeerd worden in hun dagelijkse leven op school, thuis, op het werk, in hun directe omgeving.

R van RUIMTE OM TE LEVEN realiseren, een leefomgeving die mensen als prettig en veilig ervaren, die uitnodigt tot sociaal en gezond gedrag.

O van OPTIMALE KANSEN creëren voor iedereen, zodat iedereen gelijke kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen en werk te doen wat er toe doet.

W van IN EEN WERELD DIE MIJ ZIET omdat we willen dat mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.     

+V van VEILIGHEID omdat veiligheid een belangrijk thema is in Tilburg Noord is de letter V toegevoegd aan de GROW-waarden. Voor Tilburg Noord gebruiken we dus over GROW + V.

Wat zijn de ontwikkellijnen? 

Op basis van de kansen en opgaven per GROW-waarde is gewerkt aan 6 ontwikkellijnen voor Tilburg Noord. Deze ontwikkellijnen laten zien welke ideeën er zijn om invulling te geven aan de kansen en opgaven voor Tilburg Noord. 

De 6 ontwikkellijnen zijn:  

  1. Lang leve(n) (in) Noord
  2. Doorlopende leer- en werklijnen
  3. Gezinsvriendelijke omgeving    
  4. Buurt Centraal
  5. Leven in de stadsnatuur
  6. Bestemming Noord

Bekijk hier de panelen per ontwikkellijn die te zien waren bij de wijkbijeenkomst van dinsdag 27 februari. 

Waar zie ik de inbreng van de buurt terug? Waar zie ik mijn idee terug?

De inbreng van de buurt komt terug in het hele gebiedsperspectief. Van de kansen en opgaven tot de ontwikkellijnen. De ideeën zijn soms niet letterlijk terug te vinden in het gebiedsperspectief, omdat ze te groot, te klein of niet passen in een toekomstperspectief. Met een aantal ideeën kunnen we waarschijnlijk al heel snel aan de slag. Dit noemen we ook wel de snelle winsten. Deze snelle winsten willen we vanaf dit jaar al gaan uitvoeren samen met de wijk. 

Wat ik zie op de kaarten, komt dat er ook echt?  

Op de kaarten laten we géén vast plan zien, maar een verkenning. Een verkenning onderzoekt waar er mogelijk woningen of andere nieuwe voorzieningen kunnen komen. Dit betekent nog niet dat het echt gebeurt. Daarvoor is een verdere planuitwerking nodig die aan alle technische, juridische en financiële eisen en randvoorwaarden voldoet. Dit is het verschil tussen een plan en een verkenning. Een plan is uitgewerkt op details en realiseerbaar. Een verkenning is dat niet. Zodra een verkenning verder wordt ontwikkeld naar een plan, betrekken we daar de buurt bij.

Wordt mijn woning gesloopt? 

Op dit moment is er nog geen beslissing genomen over de sloop van woningen. We gaan eerst onderzoeken wat er mogelijk is in de wijk. We kijken daarbij naar verschillende mogelijkheden, waaronder de sloop van woningen. Dit betekent dat we nog niet weten of er woningen gesloopt gaan worden en welke dat dan zijn. Dat wordt pas duidelijk in de vervolgplannen. Voordat er een definitieve beslissing valt, gaan we hiervoor altijd eerst weer in overleg met bewoners en andere betrokkenen. 

Is er straks minder groen door het bouwen van woningen? 

We willen juist evenveel of meer groen in de wijk. We gaan het bestaande groen beter maken en meer plekken maken waar je elkaar kunt ontmoeten, kunt zitten, kunt rusten en kunt sporten in het groen. Ook zorgen we voor ruimte om water op te vangen als het veel regent en planten we verschillende soorten groen. We voegen ook groen toe door de ruimte die er is slim te gebruiken. Bijvoorbeeld door te parkeren onder de woningen, zodat er op straat meer ruimte is voor groen.

Wanneer wordt er begonnen met de uitvoering? 

We zijn al met veel plannen bezig in Tilburg Noord, zoals Belaveld, Mascagni, Sweelincklaan en nog meer (kleinere) initiatieven. We gaan hier de komende jaren mee door. Het gebiedsperspectief dat vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen in de komende 10-15 jaar. Voordat we beginnen met bouwen, bespreken we de plannen altijd eerst met de buurt. 

Hoe gaat het nu verder na het gebiedsperspectief? 

Als het gebiedsperspectief klaar is, gaat het naar de burgemeester en wethouders. Zij besluiten hier waarschijnlijk begin april over. Hierna ligt het gebiedsperspectief 6 weken ter inzage in de wijk. Iedereen kan het dan bekijken en erop reageren. Daarna passen we het eventueel nog aan. Hierna gaat het perspectief naar de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt het in de zomer van 2024 en neemt dan een besluit. 

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? 

Op www.tilburg.nl/noord vind je alle informatie. Ook kun je je daar inschrijven voor de nieuwsbrief. Deze versturen we regelmatig en geeft alle updates.