Varianten halvering verkeer Paleisring

Er zijn 3 mogelijkheden voor de knip in de cityring. De gemeente besprak deze drie mogelijkheden in de eerste helft van 2021 met ondernemers en bewoners. Het college stelt de raad voor om te kiezen voor de knip in de Bisschop Zwijsenstraat. Hieronder een overzicht van de drie varianten die zijn besproken met ondernemers en bewoners.

De drie varianten Paleisring

Knip bij het Heuvelplein

 • Tussen de Telegraafstraat en de Heuvelpoort wordt de cityring onderbroken
 • Op de Heuvel komt vanaf de Spoorlaan 1 rijstrook voor de bevoorrading van het Pieter Vreedeplein en voor de parkeerroute via de Telegraafstraat. Vanaf de fietsenstalling tot aan de Heuvelpoort komt er een rijstrook met 30 km per uur voor bussen, taxi’s en hulpdiensten
 • Op de Heuvelring komt mogelijk tweerichtingsverkeer tussen de Spoorlaan en de Telegraafstraat en van de Piusstraat tot de Heuvelpoort. Zo blijven de parkeergarages bereikbaar
 • De Paleisring en een gedeelte van de Schouwburgring worden eenrichtingsverkeer met 1 rijstrook waar 30 km/uur geldt
 • Vanaf de Piushaven (Koopvaardijstraat) kan het verkeer niet meer rechtsaf de Piusstraat in.

Knip bij het Piusplein

 • Tussen de Heuvelpoort en Paleisring wordt de cityring onderbroken
 • Er komt tweerichtingsverkeer met 30 km per uur op de Heuvel vanaf de Spoorlaan tot aan het Piusplein voor de bereikbaarheid van de parkeergarage Heuvelpoort
 • De Paleisring en een gedeelte van de Schouwburgring worden eenrichtingsverkeer met 1 rijstrook waar 30 km per uur geldt
 • Vanaf de Piushaven (Koopvaardijstraat) kan het verkeer bij deze variant nog steeds rechtsaf de Piusstraat in om de Paleisring op te rijden

Linksaf verbod Bisschop Zwijsenstraat

 • De Heuvelring en Paleisring houden een rijstrook met eenrichtingsverkeer en 30 km/uur (Er komt in deze variant dus geen knip/afsluiting in dit gedeelte)
 • De Bisschop Zwijsenstraat wordt losgekoppeld van de cityring. Auto’s kunnen vanaf de Paleisring niet meer de Bisschop Zwijsenstraat inrijden. De straat wordt tot aan de Primus van Gilsstraat een fietsstraat met doodlopend tweerichtingsverkeer. Hier rijdt alleen nog autoverkeer van bewoners, ondernemers en bezoekers die in de Bisschop Zwijsenstraat moeten zijn plus het verkeer dat de parkeergarage Koningsplein in en uit rijdt. De hulpdiensten, bussen en taxi’s kunnen op de Paleisring nog wel linksaf de Bisschop Zwijsenstraat inrijden.
 • Vanaf de Piushaven (Koopvaardijstraat) kan het verkeer niet meer rechtsaf de Piusstraat in (rechtsaf verbod Koopvaardijstraat)

Bij alle 3 de varianten bestaat de mogelijkheid om van de Noordhoekring een straat met tweerichtingsverkeer te maken. Deze keuze staat nog open. Bussen, taxi’s en hulpdiensten kunnen de hele cityring blijven gebruiken. Hieronder wordt in een animatiefilmpje uitgelegd hoe de varianten eruit gaan zien.

Informatieavond 8 juni

Op dinsdag 8 juni 2021 was er een online informatieavond over de plannen. Tijdens de informatieavond werd er een toelichting gegeven op de 3 varianten door de gemeente Tilburg en verkeersbureau Goudappel. De uitzending is terug te kijken via onderstaande link naar YouTube.