logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Zilveren Erepenning voor Gerda de Vries

Alle Zilveren Erepenning

Gerda de Vries ontving 20 december de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg uit handen van locoburgemeester Esmah Lahlah. Mevrouw de Vries kreeg de onderscheiding voor haar jarenlange inzet als directeur van Feniks en haar inzet voor de emancipatie van (minderheids)groepen en dan met name van vrouwen in kwetsbare posities.

Gerda de Vries krijgt de Tilburgse Erepenning

(Foto: Joris Buijs)

De erepenning werd uitgereikt bij het afscheid van mevrouw De Vries als directeur van Feniks.

Zelfredzaamheid vrouwen

Mevrouw De Vries is sinds 2000 directeur van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum Tilburg. Vanuit die functie zette zij zich in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van vrouwen. Daarnaast had zij steeds aandacht voor de thema’s armoede en huiselijk geweld. Bij allerlei gelegenheden gaf zij gevraagd en ongevraagd advies om deze thema’s op de kaart te houden bij beleidsmakers op stedelijk, provinciaal en landelijk niveau en vele partners in het maatschappelijk- en ondernemersveld.

Kracht on Tour

Mede dankzij de inzet van mevrouw De Vries werd de afgelopen tien jaar de jaarlijkse bijeenkomst ‘Kracht on Tour’ georganiseerd. Daar bieden bedrijven en organisaties vacatures, stages en trainingen aan om vrouwen te helpen stappen te zetten richting economische zelfstandigheid. Daarnaast heeft zij ervoor gezorgd dat de ‘Internationale Vrouwendag’ jaarlijks feestelijk wordt gevierd. Dankzij haar is het een mooie Tilburgse traditie geworden met vele deelnemers.

Keti-Koti

Mevrouw De Vries is ook bestuurslid bij PortAgora; een vrijwilligersorganisatie die enerzijds een kringloopwinkel is en anderzijds een organisatie die in binnen- en buitenland sociale, culturele en economische projecten initieert en ondersteunt. Verder is zij bestuurslid bij de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg en ook betrokken bij de jaarlijkse Keti-Koti-herdenking en -viering.

In het verleden was mevrouw De Vries werkzaam bij de Stichting Jeugdigen Jongerenwerk Tilburg en heeft ze een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de campagne ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Ook was zij één van de initiatiefnemers bij de opzet van het ‘Marietje Kessels Project’ (MKP) dat tot doel heeft om de mentale en fysieke weerbaarheid bij kinderen te vergroten. Dit project is in Tilburg begonnen, maar inmiddels zijn deze lessen ook in veel andere gemeenten.