logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Zilveren Erepenning voor Marijn van Kempen

Alle Zilveren Erepenning

Marijn van Kempen ontving 27 augustus de Zilveren Erepenning uit handen van locoburgemeester Marcelle Hendrickx voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid van Stichting Cools en zijn vrijwilligerswerk voor 'Boeken rond het Paleis'.

Marcelle Hendrickx reikte de Erepenning uit op de 25e editie van ‘Boeken rond het Paleis’.

Liefde voor het boek

De heer Van Kempen is sinds de oprichting in 1997 bestuurslid en inmiddels voorzitter van Stichting Cools. Deze stichting stimuleert de liefde voor het boek en organiseert jaarlijks de Tilburgse boekenmarkt ‘Boeken rond het Paleis’, de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland. De boekenmarkt groeide in de loop der jaren van 100, naar 200, naar zo’n 300 kramen en dat is bijzonder, omdat de handel in oude boeken in de loop der jaren ingrijpend van karakter is veranderd. Ook levert de stichting, vooral in de regio Midden-Brabant, een bijdrage aan de bevordering van de lees- en lezerscultuur, zoveel mogelijk in samenwerking met andere, gelijkgestemde organisaties.

Dat doet de stichting door:
1. Jaarlijks de boekenmarkt Boeken rond het Paleis in Tilburg te organiseren; aan deze boekenmarkt is ook telkens een literair programma verbonden. Om de 2 jaar maakt de installatie van de
Tilburgse stadsdichter onderdeel uit van het literair programma.
2. Jaarlijks een lezingencyclus te organiseren in samenwerking met partners (boekhandels, bibliotheken) in Tilburg en incidenteel daarbuiten, waarbij aangesloten wordt op de actualiteit.
3. Publicaties uit te geven (of mede mogelijk te maken) rond de thema’s: taal, lezen, het boek, bibliofilie.
4. Incidentele activiteiten te organiseren die bij de doelstelling passen. Recente voorbeelden: op 14 maart 2023 een interview met en een presentatie van het literaire werk van Pieter Waterdrinker en op 23 april 2023 2 interviews met en 2 lezingen door Lotte Jensen en Herman Pleij.

Drijvende kracht

De heer Van Kempen is de drijvende kracht achter de stichting. Al 25 jaar lang besteedt hij jaarlijks honderden uren aan het werk van de stichting: overleg, ideeënontwikkeling, afspraken met diverse partners, planning, uitvoering en evaluatie. Hij doet dat met aanstekelijk enthousiasme en zet binnen het bestuur als voorzitter de lijnen uit.