logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Wietexperiment

Op deze pagina vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over het wietexperiment ofwel het experiment gesloten coffeeshopketen. 

Waarom wordt de aanloopfase alleen in Tilburg en Breda gedaan? 

De aanloopfase is door de burgemeesters van Breda en Tilburg geïntroduceerd. In reactie op het initiatief van de burgemeesters van Tilburg en Breda is besloten om een aanloopfase in deze twee gemeenten te doen. De aanloopfase is bedoeld om kleinschalig ervaring op te doen met gereguleerde teelt en toevoer aan en verkoop in coffeeshops en alle processen die daarbij komen kijken. Ervaringen uit de aanloopfase worden met de andere deelnemende gemeenten gedeeld.

Mogen andere gemeenten gefaseerd meedoen?

Nee. Voor de andere deelnemende gemeenten (Arnhem, Almere, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Maastricht, Nijmegen, Zaanstad en Amsterdam met een stadsdeel) geldt gedurende de aanloopfase nog het gedoogbeleid. Het is belangrijk om de aanloopfase kleinschalig te houden zodat goed kan worden geoefend met de processen en systemen. 

Doen alle coffeeshops in Tilburg en Breda mee? 

Coffeeshops zijn in de aanloopfase nog niet verplicht om gereguleerde producten te verkopen. Zij mogen ook nog gedoogde wiet/hasj verkopen. Het kan daarom zijn dat coffeeshops er op dit moment voor kiezen nog geen gereguleerde producten te verkopen. Tot aan de experimenteerfase is het aan de coffeeshops zelf om te beslissen wanneer zij dit wel gaan doen. Zodra de experimenteerfase daadwerkelijk start, kunnen coffeeshops alleen nog gereguleerde producten verkopen.

Hoeveel voorraad mogen coffeeshops hebben?

Tijdens de start van het experiment was bepaald dat de coffeeshops in Breda en Tilburg tijdens de aanloopfase maximaal 500 gram gereguleerde producten op voorraad mogen hebben. Dit bleek al na een aantal weken te beperkt en voor praktische problemen te zorgen. Na overleg met de betrokken partijen is door de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dat de burgemeesters van Breda en Tilburg de maximale handelsvoorraad voor de gereguleerde producten kunnen verhogen. Sinds maart 2024 mogen de coffeeshops in Breda en Tilburg een weekvoorraad gereguleerde wiet op voorraad hebben.

Komt er overlast voor de buurt?
Denk aan extra verkeer, parkeeroverlast, rotzooi op straat?

Het experiment voorziet in het reguleren van de coffeeshopketen. Hiermee wordt de teelt, vervoer en verkoop van hennep en hasjiesj gereguleerd. In de coffeeshop verandert er tijdens de aanloopfase niet zoveel behalve dat er nu ook gereguleerde cannabis wordt verkocht. Daarom is het niet de verwachting dat de aanloopfase tot meer overlast zal leiden. Hoogstens tijdelijk na de start omdat gebruikers van elders uit nieuwsgierigheid de gereguleerde producten willen proberen. Lokaal wordt zekerheidshalve wel gemonitord of de overlast rond de coffeeshops toeneemt.

Waarom komt er überhaupt een Experiment gesloten coffeeshops?

In Nederland is de verkoop van cannabis in coffeeshops onder strikte voorwaarden gedoogd, maar de productie en aanlevering van cannabis is illegaal en wordt niet gedoogd. Het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ (hierna: experiment) heeft als doel om te onderzoeken of gereguleerde productie, distributie en verkoop van cannabis mogelijk zijn. Het beoogde resultaat is het decriminaliseren van de productie en aanlevering van op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan coffeeshops. Het is belangrijk te benadrukken dat ook het gebruik van cannabis uit de gereguleerde keten altijd risico's met zich meebrengt. Er wordt onderzocht wat de effecten van het experiment zijn op gebieden als volksgezondheid, preventie, criminaliteit, openbare orde en veiligheid. Het experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd. De uitkomsten van het experiment dragen bij aan de besluitvorming over het toekomstige cannabisbeleid in Nederland.